Eyyûb (a.s.)

sehadet_aski

Yeni Üye
Üye
HZ. EYYÛB (a.s.)


Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamber.
Eyyûb (a.s.)'dan Kur'an'da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir (en-Nisâ, 4/163; el-En'âm, 6/84; el-Enbiyâ, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat'ta da "Eyûb" adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb'un kıssasına tahsis edilmiştir.
İslâm kaynaklarına göre Havrân bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malı-mülkü, birçok oğlu kızı bulunan Eyyûb (a.s.), kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmiştir. Sabah-akşam ümmeti ve Allah'a ibâdetle meşgul olan Hz. Eyyûb, Rabbinin bir imtihânına mârûz kalmış, bütün servetini, çocuklarını kaybettiği gibi şeytanın kendisine musallat olması neticesinde kalbi ve dili hâriç bütün vücudunda çıbanlar çıkmış, iltihaplı yaralar açılmış, yaralarına kurtlar dolmuş ve vücudu bozulup kokmaya başlamıştı. Bu durumda kocasına hizmete sebât eden eşi "Rahmet" hariç hiç kimse onun yanına yanaşmadığından cemiyetten çekilmek mecburiyetinde kalmış, fakat hiçbir zaman sabrını ve Cenâb-ı Hakk'a bağlılığını kaybetmemiştir. Farklı rivâyetlere göre 3, 7, 13 veya 18 sene gibi epey uzun süren bu sıkıntılı dönemden sonra sabrıyla imtihânı kazanan Eyyûb (a.s.) Cenâb-ı Hakk'ın lütfu ve emriyle ayağını yere vurmuş, fışkıran su kaynağından yıkanıp içerek eski sıhhati ve güzelliğine kavuşmuştur. Ayrıca kendisine yeniden birçok servet ve çocuk da ihsân edilmiştir.
Genellikle kabul edildiğine göre bu imtihana uğradığı sırada yetmiş yaşında olan Hz. Eyyûb, şifâ bulduktan sonra yirmi yıl daha yaşamış, diğer bazı rivâyetlere göre ise hastalığından önceki kadar daha ömür sürmüştür. Kendisinden sonra Bişr adındaki bir oğlu, kavmine peygamberlik yapmıştır.[1]

[1] Ahmet Önkal, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/132.Hz. Eyyub İle İlgili Ayeti Kerimeler:


A- Kur’ân-ı Kerim’de Eyyub İsminin Geçtiği Âyet-i Kerimeler[1]: Nisa: 4/163; En’am: 6/84; Enbiya: 21/83; Sad: 38/41.

B- Eyyub (a.s.)’un Şahsiyeti, Hayatı ve Peygamberliği
1- Eyyub (a.s.)’a Peygamberlik Verilmiştir: Nisa: 4/163; En’am: 6/84.
2- Eyyub (a.s.) Hastalıkla İmtihan Edilmiştir: Enbiya: 21/83-84; Sad: 38/41.
3- Eyyub (a.s.)’un Sabrı ve Allah’a Yakınlığı: Sad: 38/44.
4- Eyyub (a.s.)’un Ayağını Yere Vurması ve Su Çıkması: Sad: 38/42.
5- Eyyub (a.s.)’a Ailesinin Bir Rahmet Olarak Bağışlanması: Sad: 38/43.
6- Eyyub (a.s.)’un Karısını Dövmeye Yemin Etmesi ve Allah’ın Öğrettiği Kolaylık: Sad: 38/44.

[1] Eyyub kelimesi 4 yerde geçmektedir..


 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt