Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Hamayil, Nazar Boncuğu V. S.

samanpan Çevrimdışı

samanpan

.
Site Emektarı
S. Hamayıl (temîme), teller, halkalar, ipler, nazar boncukları ve benzerler i şeyleri asmanın hükmü nedir?

C. Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem şöyle buyurmakt adır:

"Kim bir şey asarsa (hali) ona havale edilir.”[250] Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem seferleri nden birisinde bir elçi göndererek ip yahut gerdanlık gibi herhangi bir deve boynunda hiçbir hamayıl bırakmayıp mutlaka koparmasını emretti.[251]

Yine Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz rukyeler, hamayıllar (temimeler) ve tivele (hanımın kocasına sevdirilm esi için yapılan büyü ve benzeri şeyler) bir şirktir."[252]

Yine Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

"Her kim bir temime asacak olursa Allah onun için işini tamamlama sın. Her kim bir boncuk asacak olursa, Allah ona rahat vermesin."[253]

Bir rivayette de: "Her kim bir temime (hamayıl) asacak olursa şirk koşmuş olur."[254] denilmekt edir.

Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem elinde sarı bakırdan bir yüzük bulunan bir kişiye:

"Bu ne?" diye sorunca adam:

“Ben bunu vâhine’ye (kolda görülen bir çeşitlik hastalığa) karşı kullanıyorum” deyince, Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

"Onu at. Çünkü o senin güçsüzlüğünden başka bir şeyi arttırmaz ve şüphesiz sen o, üzerinde olduğu halde ölecek olursan ebediyyen iflah olmazsın."[255]

Huzeyfe Radıyallahu anh da bir adamın elinde bulunan bir ipi koparmış, sonra da yüce Allah'ın: "Onların çoğu şirk koşmaksızın (bir türlü) Allah'a iman etmezler." (Yusuf, 12/106) âyetini okumuştur.

Said b. Cübeyr de şöyle demiştir: Bir insan üzerindeki bir temimeyi (hamayılı) koparan bir kimsenin bu işi, bir köle azad etmiş gibidir. Bu gibi ifadeler ise, merfu hadis (Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem kadar senedi ulaşan hadis) hükmündedir.

S. Asılan hamayıldaki yazılar, Kur'ân-ı Kerim'den olursa hükmü nedir?

C. Seleften bazı kimselerd en bunun caiz olduğu rivayet edilmekte dir. Fakat Abdullah b. Ukeym, Abdullah b. Amr, Abdullah b. Mesud ve onun görüşlerini kabul edenler ile daha başkaları gibi pekçok kimse ise bunun caiz olmadığını kabul etmişlerdir. Kabul edilmesi uygun olan da budur. Çünkü birşeyler asmaya dair varid olan nehy umumidir. Ayrıca bu umumi hükmü tahsis edecek Peygamber efendimiz e kadar ulaşan (merfu) bir hadis de bulunmama ktadır. Kur'ân'ın küçümsenmesine karşı korunması da bunun yasak olmasını gerektiri r. Çünkü bu gibi hamayıl taşıyanlar çoğunlukla taharetsi z olarak bunları taşırlar. Ayrıca bunlardan hareketle başka şeyler asmaya da gidilmeme si, diğer taraftan yasak olan bir itikada sahib olmaya giden bir yolun kapanması, kalblerin -özellikle de bu zamanda- yüce Allah'tan başkasına yönelmemesi için buna yaklaşmamak gerekir.

[250] Müsned, IV, 310, 311; Tirmizî, IV, 403

[251] Buhârî, IV, 18; Muslim, VI, 163; Ebu Dâvûd, III, 24; Muvatta, III, 118; Müsned, V, 216

[252] Ebu Dâvûd, IV, 9; İbn Mâce, II, 1167; Müsned, I, 381

[253] Müsned, IV, 154; Hakim, Müstedrek, IV, 216

[254] Müsned, IV, 156

[255] İbn Mâce, II, 1167; Müsned, IV, 445; Hakim, Müstedrek, IV, 216
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Yine Peygamber Sallallah u aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz rukyeler, hamayıllar (temimeler) ve tivele (hanımın kocasına sevdirilm esi için yapılan büyü ve benzeri şeyler) bir şirktir."[252]

[252] Ebu Dâvûd, IV, 9; İbn Mâce, II, 1167; Müsned, I, 381

Burada bahsi geçen Rukye, cahiliyye döneminde yapılan rukyedir ki, İçinde ne Kur'an-ı Kerimden bir ayet, ne de sahih bir hadis bulunmaktaydı. Halbuki caiz olan Rukye sadece Kur'an-ı Kerimden ayet veya Rasulullah (s.a.v.)in sahih olarak bildirdiği dualarladır.
 
Üst Ana Sayfa Alt