Çözüldü Hanımların Sürmelenerek Dışarı Çıkması Câiz midir?

Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Soru :
Selamun aleykum,
İbn Abbas'dan rivâyet olduğuna göre Rasûlullah s.a.w.s ;
'' Elbisenizi beyaz ( renkli kumaşlardan ) seçiniz. Çünkü o elbiselerin en hayırlısıdır. Ölülerinizi beyaz renkli kefenlere sarınız.
Sürmelerin en hayırlısı da İsmid taşıdır. O gözün nurunu arttırır, kirpikleri besler. '' buyurmuşlardır.

Buhârî, Libas, 24; Muslim, Libas, 33; Tirmizî, Cenâiz I8, Libas 22,23 Tıbb 9,I8; Nesâî, Cenâiz 38, Zîne 28; Ahmed b. Hanbel, III 134, 184, 251, 291;
Ebû Davûd, Tıbb 14, Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şâmil Yayınevi : 14/135
Bu hadisteki 'goze ismid tasi surmek' hanimlara da sunnet midir?
Hanimlarin da uygulamalari halinde, gozlerinde bu surme ile disariya cikmalari caiz midir?


Âleykum selam we rahmetullah;


Kadın, sürmeyi evinde kocası için çekebilir veya sadece hanımların bulunduğu ortamlarda kullanabilir. Erkeklere gözlerinin güzelliğini göstermeye sebeb olacak şekilde namahramlarin bulunduğu (sokak, dışarı vs) yerlere çıkarken sürülü çıkamaz. Sürme kadının süsüdür. Yabancılara karşı makyajlı görünemez. Kadın sadece kocasına karşı süslenir.

Dul kalan Arab kadınları yas tuttukları zaman süslenmeyi bırakırlar, tekrar evlenmek istediklerini göstermek için ise süslenirlerdi. Sürme çekmek de evlenmeye hazır duruma gelmenin bir göstergesiydi.
Muslim`in rivayet ettiği bir hadis de Ummu Atıyye şöyle demektedir:
"Biz ölüye üç günden fazla yas tutmaktan nehyolunuyorduk, yalnız koca için dört ay on gün müstesna idi: O esnada sürme çekinmez; koku sürünmez ve boyalı elbise giymezdiler."
(Muslim, Talak, 66, 67).


Kurtubî, tefsirinde kadınların erkekler üzerindeki "marûf vechile olan haklarını" erkeklerin günaha düşmeksizin süslenmeleri, diye açıkladıktan sonra, (Kurtubi VI/123) erkeklerin süslenmesiyle ilgili küçük bir bahis açar ve şunları söyler:

"Erkeklerin süslenmeleri de, durumlarına (meselâ sosyal statülerine) göre farklılık göstermelidir. Bilenler bu işi maharetle ve yakıştırarak yaparlar. Bir süslenme vardır bir zamana gider, diğerinde gitmez. Bir süslenme gence yakışır, bir diğeri, gence yakışmaz ihtiyara yakışır. Meselâ ihtiyar ve olgun (kâhil) erkek bıyığını kazısa yakışır ve süslü olur. Bunu delikanlı yapsa çirkin ve sevimsiz olur. Çünkü sakalı henüz gür değildir... Elbise konusunda da durum aynıdır. Bütün bunlar karşılıklı haklar yerine getirilmek için yapılmalıdır. Erkek becerikliliğe ve uyuma özen göstermelidir ki, süsüyle eşinin gönlünü açsın ve onu başka erkeklere karşı iffetli kılsın. Meselâ sürme erkekler için bir süs aracıdır. Ama kimine yakışır, kimine yakışmaz. Fakat güzel koku, misvak ve diş araları temizliği, kirini pasını giderme, Saçını düzeltip temizleme, tırnaklarını kesme herkes için uygundur. Kına yaşlılar, yüzük yaşlı genç herkes için bir süs unsurudur... Sonra hanımına zaman ayırıp onunla ilgilenmelidir ki, onun erkeğe karşı ihtiyaçlarını gidermiş ve gözünü korumuş olsun..."(Kurtubî VI/124)

Erkek ayrıca genellikle ev dışındadır, işi dolayısı ile başka insanlarla münasebet halindedir. Ve özellikle de kendisini davet ve tebliğle görevli sayıyorsa üst başına o kadar daha dikkatli olmalıdır. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) dâvet için gönderdiği elçilerin sarıklarını kendi elleriyle bizzat sarar ve düzeltirmiş. (Suyutî, el-Hâvî I/118)
"Elbisenizi güzel yapın, eşyanızı düzgün tutun, böylece insanlar içerisinde (hemen göze çarpan) beyaz tepecikler gibi olun." (Suyûti, EI-Câmiu`s-sağîr I/192) buyurmuştur.
Bütün bunlar güzel gayeler için güzel giymenin, erkek için bir sünnet ve niyetine göre bir ibâdet olduğunu gösterir. Ama aynı mubahlar kötü gayeler için bir anda günaha da dönüşebilir. Kadının yabancı erkekler için kokulanması günah da, erkeğin kadınlar için yapması sevap değildir.İbn Abbâs (r.anhuma)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
İsmid denilen sürme taşı ile sürmeleniniz çünkü o gözleri cilalandırır, kirpikleri besler.
(Tirmizi, Libas, Bab 23, Hadis no: 1757)


İbn Abbâs, Peygamber (s.a.v.)’in bir sürme kutusu bulunduğunu her gece üç defa sağ gözüne üç defa sol gözüne sürme çektiğini söyledi. (Nesâî, Ziyne: 28)

ž Tirmizî: Bu konuda Câbir ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Tirmizî: İbn Abbâs hadisi hasen garibtir. Bu sözleriyle sadece Abbâs b. Mansur’un rivâyetiyle bilmekteyiz.

Ali b. Hucr ve Muhammed b. Yahya dediler ki: Yezîd b. Harun, Abbâd b. Mansur’dan bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır.
Başka bir yönden de Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet edildi:
“İsmid = sürme taşı kullanın çünkü o gözleri cilalandırır, kirpikleri besler.”

İbn Abbâs (r.anhuma)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Tedavi olduğunuz ilaçların en iyisi şurup, burun damlası, kan aldırmak ve müshil ilaçlarıdır. Sürme olarak kullandıklarınızın en iyisi ise ismid taşından yapılan sürmedir ki gözü cilalayıp parlatır ve kirpikleri besler.
(Tirmizi, Tıb, Bab 9, Hadis no: 2048; Ebû Dâvûd, Tıb: 8; İbn Mâce: Tıb: 12)

İbn Abbas (r.anhuma)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
Gözünüze çekeceğiniz en iyi sürmeniz “İsmid” isimli olanıdır. Çünkü o gözleri parlatır, kirpikleri büyültür.”
(Nesai, Zînet, Bab 28, Hadis no: 5024; İbn Mâce, Tıb: 25; Tirmizi, Tıb, Bab 9, Hadis no: 2048)
İsmid (Sürme Taşı):

Siyah sürme taşıdır. İsfahan'dan getirilir. En iyisi budur. Mağrib (Fas) taraflarından da getirilir. En kalitelisi çabuk ufalanan, parçaları parlak olan, içinde kir bulunmayıp düz, pürüzsüz olandır.
Özelliği: Soğuk ve kurudur. Göze fayda verir ve güçlendirir. Göz sinirlerine destek verir ve sağlıklı olmalarını sağlar. Yaralardaki fazla eti giderir ve iyileştirir, kirlerini temizler, dezenfekte eder. İnce sulu balla sürme çekildiği zaman baş ağrısını giderir. İnceltilip taze iç yağı ile karıştırılıp ateş yanığına sürüldüğü zaman, artık ona haşkeriyye isabet etmez. Yeni kaynar su yanıklarına da fayda verir. Özellikle de yaşlılar ve gözleri zayıflamış kimseler için birazcık misk katılması durumunda ismid en iyi göz sürmesidir. (İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 5/17)
 
Geri
Üst