Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Itikadi Mezhepler Neden Çıkmıştır?

U Çevrimdışı

uksimu

İyi Bilinen Üye
Frm. Yöneticisi
* Kur’an-ı Kerim’deki muhkem ve müteşabih ayetlerin yorumlanmasında farklı anlayışların olması.

* Gayba ait hususların akıl ile izah edilmeye çalışılması sonucu olarak ortaya çıkan farklı yorumlar.
* Hilafet meselesi: Bu konudaki ihtilaflar temel olarak ikiye ayrılır:
a) Halifenin seçimle ve istişare (danışma) yötemiyle seçilmesini savunan görüş. Örneğin; Ehl-i sünnet, Mutezile, Hariciye bu görüştedir.
b) Halifenin tayin usulü ile belirlenmesini savunan görüş. Şia bu görüştedir.

* Fetihlerin ilerlemesi sonucunda müslümanların toprakları genişlemiş, çeşitli din, dil, ırk, kütür ve medeniyete mensup insanlar İslam’a girmiştir. Bunların bir kısmı gerçekten inanmış, bir kısmı ise inanır gibi görünmüştür. Bu insanlar islama girdiklerinde eski inanç ve adetlerini de beraberlerinde getirmişler, İslam’a uygun olanlarını aynen alıp, İslam inancına uymayanları da İslam görüntüsü vererek yeni dine taşımışlardır. Bu ise farklı anlayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

* Siyasi içerikli iç savaşlar: Hilafet meselesi ile ilgili çıkan iç savaşlar; Cemel, Sıffin, Kerbela gibi olayların yaşanmasına ve bunun sonucu olarak farklı grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 
Üst Ana Sayfa Alt