Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

İlmi Konu Kredi Kartı ile Alış-veriş

ABDULHAK Çevrimdışı

ABDULHAK

الإذلال هو بعيد عنا
Admin
KREDİ KARTI İLE ALIŞ-VERİŞ

- "Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır." (Bakara 275)

- "Allah faizi mahveder (faize karışan malın bereketini giderir), sadakaları çoğaltır (içinden sadaka verilen malları bereketlendirir)." (Bakara 176)

- "Helal ve temiz nafaka yeyin ve salih ameller işleyin." (Mûminun 51)

- "Mallarınızı aranızda batıl (sebeblerle) yemeyin." (Bakara 188)

- "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve mûmin iseniz faizden arta kalanı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız (faizi terk etmezseniz) Allah’a ve peygamberine karşı harb(e girmiş olduğunuzu) bilin." (Bakara 278, 279)

- Helal nafaka temini her müslüman üzerine farzdır.

(Taberani)
- Kırk gün helal yiyenin kalbini Allah nurlandırır ve hikmet gözelerini kalbinden lisanına akıtır.
(Ebu Naim, Hilye)
- Nice saçı sakalı tozlu, yüzü kirli, oradan oraya kovulan kimseler vardır ki yediği haram, giydiği haramdır. Haramla gıdalanmış iken elini kaldırır da "Ey Rabb'im!" diye dua ettiğinde bu dua nasıl kabul olur (haram gıda alanın duası kabul olmaz).
(Muslim)
- Haramdan meydana gelen her ete (vucuda) yaraşan ateşte yanmaktır.
(Tirmizi)
- Kazancın nereden geldiğine aldırış etmeyen kimseyi, Allah Teala hangi kapıdan cehenneme atacağına aldırış etmez.
(Ebu Mansur Deylemî, Musned)
- Dininizin en hayırlı tarafı veradır (şubheli şeylerden kaçınmaktır).

- Abdullah b. Hanzale (r.anh)'dan rivâyetle : "
Kişinin bilerek yediği bir dirhem riba (fâiz), otuzaltı zinadan eşeddir / daha şiddetlidir.”
(Ahmed bin Hanbel; Nureddin el Heysemi, Zevaid, 4/117 sahih hadis)


İnsanlar kazançları konusunda üç kısımdır:

1- Dünya geçimi kendisini meşgul etmiş ve ahiratini unutturmuş kimselerdir. Bu kimseler helak olmuştur.

2- Ahirat telaşı dünyalığını unutturmuş kimselerdir. Bunlar kurtuluşa eren bahtiyarlardır.

3- Ahiratini kazanmak için dünya ile meşgul olan kimselerdir. İtidale en yakın olan bu üçüncü derecedeki kimselerdir.

Rasul-u Ekram (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
- "Helal belli, haram da bellidir. Ancak aralarında
(helal mi, haram mı belli olmayan) şubheli bir takım şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Şubhelilerden sakınan hem dinini hem de ırzını korumuş olur."
(Buhari, Muslim)

Şubheli olanlara örnek verecek olursak;
1- Önceden haram olduğu bilinmiş iken sonradan helal olduğundan şubhe edilen şeyler,

2- Helal olduğu bilinib, haram olmasından şubhe edilen şeyler,

3- Aslolan haramdır fakat zannı gâlible helal olmasını iktiza eden bir sebeb olsa bile haram ihtimali olunca onu terk ederse kişi için güzel olur.

4- Helalliği belli iken zannı gâlible haramlık arız olmuş ise helallik hükmü kalkar ve haramlığına hükmedilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunlara işaretle şöyle buyuruyor:
"İçerisinde bir dirhemi haram olduğu halde on dirheme bir elbise alan kimsenin, o elbise ile kıldığı namaz ve tuttuğu orucu Allah kabul etmez."

(Buhari, 289)
***

Harama sebebiyetin hükmü:

Hükümlerin kaynakları, Edilleyi Şer’iyyenin bölümlerinden olan "zerâî" bunu en güzel şekilde ortaya koyar. Zerâî, haram veya helale vasıta olan şeylerdir. Harama vesile olan şey haram, mubaha vesile olan mubah, vâcib için zaruri olan şey vâcib olur. Zina haramdır. Zinaya sebebiyet verdiği için kadının mahrem yerine bakmak haramdır. Kadınların mahram yerlerini açmaları da harama vesile olmaları sebebiyle haramdır.

Cumua namazı farzdır. Cumua namazını kılmak için alışverişi bırakmak da farzdır. Cumua namazına mâni olan herhangi bir iş -meşru mazeretlerin dışında- haramdır. Ne garibdir ki, Cumua namazına rastlayan saatte okullarda talebeler ders başında.. Böyle bir tahsilin bereketi olmaz. Çünkü Cumua namazına mâni olan her iş haramdır. Cumua vakti marketler, alışveriş merkezleri açıktır. Bu ve benzeri haller Cumua namazına mânidir. Bu vakitte bir işle meşgul olmak haramdır.

İçki haram, kumar haram, zina haram, adam öldürmek haram, zulum haram, beşerî sistemi ilahî sisteme tercih haramdır. Bunlara farklı yollarla vesile olmak, önünü açmak, reklamını yapmak, övmek, hepsi haramdır. Kim ne yaparsa yapsın sonunda Allah yaptıklarımızdan haberdardır. Sonunda herkes Allah’a hesab verecektir. Zira dönüşümüz en sonunda Allah’adır.

Kredi Kartı

Kredi kartı sahibi alışveriş yaptığı eşyanın bedelini, aldığı fiyattan öder ve ödemelerini günü gününe (gecikme faizi ödeme durumunda kalmaksızın zamanında) yaparsa, faiz olmaz. Mağaza sahibi de veresiye satışını peşine çevirmek için bankaya komisyon ödemeye girişmemelidir. Mağaza sahibi parasını günü gelince almayı beklerse kredi kartı ile alışveriş caiz olur. Aksi halde faize bulaşırsa kredi kartı ile alışveriş caiz olmaz. (Yazının sonunda açıklama gelecektir)

Komisyon adı altında gününden önce parayı çekerse bu fâiz olur. Böylesi yerlerden alışveriş yapılması, eğer mağaza sahibinin bu işi yaptığı biliniyorsa uygun değildir. O zaman kişilerin alışveriş yaptığı yerlere dikkat etmeleri gerekir.

Yenilmesi, içilmesi veya yararlanılması ayet ve sahih hadislerle yasaklanmış bulunan şeylerin alım-satımını yapmak haram hükmündedir. (Şarap, domuz eti gibi)

Eşya hususunda bir şeyin yenilmesi veya kullanılması haramsa onun alışverişi de haramdır.

Bir alışveriş yeri haram olan şeylerden satış yapıyorsa oradan alışveriş yapmak doğru olmaz. Aldığınız eşya helal nevinden de olsa.

Müslüman müslümanın davetine icabet eder. Bu müslümanların birbirlerine olan haklarındandır. Ancak davet olunan yerde haram olan alışveriş veya oyun, eğlence, içki varsa böyle bir davete müslüman icabet etmez. (Velev ki öz kardeşinin düğünü ola)
Müslüman kimse böyle bir şeyle karşılaşırsa öncelikle bu haramları ortadan kaldırmaya (onun men’ine) çalışmalı, eğer o haramları ortadan kaldırmaya gücü yetmezse o yeri terk etmelidir.

Kredi kartını fâizli kullananların durumu

Buraya kadar ayet ve hadislerden, haram ve helallerden de anlaşılacağı gibi, faizle meşgul alışveriş yerlerinden değil, güvendiğiniz, emin olduğunuz yerlerden alışveriş yapmanız dünya ve ahiret saadetiniz için elzemdir.

Allah(c.c):
"Ey İnsanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yeyin." (Bakara 168 ) buyuruyor.

Aslında bu durumda gayri meşru alışveriş yapana yanlışından vazgeçmesi için bir fırsattır. Ona hakaret değil izzete davettir. Çünkü Allah (c.c):
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe 119) buyurmaktadır.

Allah (c.c) doğru olun demiyor, "doğrularla beraber olun." buyuruyor. Onlarla beraber olanlar onların güzel halleri ile hallenirler. Bu onlarla beraber namaz kılma, haccetme, ilim meclislerinde beraber olma, onlarla arkadaş olma, hayır işlerde yarışma, mâsiyetle ilgili konulardan uzak durma, bu konularda yardımcı olmamak asıldır.

Alışverişimizi sadık ve güzel insanlardan yapmamız gerekir. Yaratılış gayemiz, bu dünyada hangi şartlarda olursa olsun sadece yaşamak değil, yaratan Rabb'imizin rıdası doğrultusunda hayatımızı sürdürmek olmalıdır. Alışverişimiz sadıkça, sadıklarla, emin bildiğimiz kimselerle olmalıdır. Onlar ki; Allah’a verdiği sözü tutan, Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde yaşayan ihsan ve ihlas sahibi kimselerdir. Ey Ummet-i Muhammed! Sadıklarla beraber olun ve sadıklaşın. Unutmayın ki cehennem ateşi şiddetlidir. Herkes Allah’a hesab verecektir. Hesab zordur. Dünya’nın geçici zevkleri bizi aldatmasın.

Kart Gününde Ödense Ve Çekilse Dahi Dolaylı Yoldan Faize Bulaşılmaktadır:

Mesela ;
4. ayın 1 inde 50 ytl lik kart ile alışveriş yapan bir müşteri diyelim ki son ödeme tarihi 4. ayın 25'idir . Son gün götürüp borcunu yatırıyor .
Esnaf ise sattığı 50 ytl'lik malın parasını ancak 5. ayın 10 unda alabiliyor .
Dolayısıyla bu alış verişten dolayı banka hiç bir sebeb yok iken bu imkanı sağladığı ve böyle alış veriş yapanların yüzünden 15 gün boyunca alışveriş taraflarının yatırmış ve çekilmek üzere bırakılan o parayı Allah ve Rasulune harb açan fâizli kurumunda (banka) kullanma hakkına kavuşmuş olur.
Böylece hem alan hem satan fâiz kurumlarına paralarını mahkum ettikleri için destek vermiş olmaktadırlar.
Bir de esnafın sattığı malın parasını gününden önce alma durumu söz konusudur. O zaman ise banka vereceği 50 ytl yerine çektiği erken güne göre misal 42 ytl verir. Böylece çağdaş tefecilik icra edilmiş fâize bulaşılmış olur.
Bunda kartla alış veriş yapan kişi benim suçum yok diyemez. Çünkü alışverişler iki taraf arasında gerçekleşmektedir.
Zaten bir de son ödeme gününde ödeyemezse o zaman da birde gecikme fâizi uygulanır ki dolayısıyla her türlü necis yuvaları olan fâiz kurumlarına destek verilmiş ve bulaşılmış olunur .
Ayrıca , Kart ve post sahiblerinin yüzünden bu medeni(!) tefeci binaları , küfür devletlerinden mûdi'leri adetince para yardımı almaktadırlar.

Allah’ım! Ummet-i Muhammed’i Kur'an’a mahkum et. Amin.
 
ABDULHAK Çevrimdışı

ABDULHAK

الإذلال هو بعيد عنا
Admin
Abdullah b. Mes'ud (r.a)'un şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Rasûlullah (s.a.v), faiz yiyene, yedirene, (muamelesine) şahidlik edene ve yazana lanet etti".

( Muslim, müsâkât, 105, 106; Tirmizî, buyu 2; Nesâî, ziynet 25; İbn Mâce, ticârât 58; Dârimî, büyü 4; Ahmed b. Hanbel, I, 83, 88, 93, 107. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi)
 
!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
Allah razı olsun çok güzel çalışmalar.Allah ecrini zayii etmesin.
 
C Çevrimdışı

cimkeriy

Misafir
KREDİ KARTI İLE ALIŞ-VERİŞ

- "Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır." (Bakara 275)

- "Allah faizi mahveder (faize karışan malın bereketini giderir), sadakaları çoğaltır (içinden sadaka verilen malları bereketlendirir)." (Bakara 176)

- "Helal ve temiz nafaka yeyin ve salih ameller işleyin." (Mu’minun 51)

- "Mallarınızı aranızda batıl (sebeblerle) yemeyin." (Bakara 188)

- "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve mu’min iseniz faizden arta kalanı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız (faizi terk etmezseniz) Allah’a ve peygamberine karşı harb(e girmiş olduğunuzu) bilin." (Bakara 278, 279)

- Helal nafaka temini her müslüman üzerine farzdır.

(Taberani)
- Kırk gün helal yiyenin kalbini Allah nurlandırır ve hikmet gözelerini kalbinden lisanına akıtır.
(Ebu Naim, Hilye)
- Nice saçı sakalı tozlu, yüzü kirli, oradan oraya kovulan kimseler vardır ki yediği haram, giydiği haramdır. Haramla gıdalanmış iken elini kaldırır da "Ey Rabbim!" diye dua ettiğinde bu dua nasıl kabul olur (haram gıda alanın duası kabul olmaz).
(Muslim)
- Haramdan meydana gelen her ete (vucuda) yaraşan ateşte yanmaktır.
(Tirmizi)
- Kazancın nereden geldiğine aldırış etmeyen kimseyi, Allah Teala hangi kapıdan cehenneme atacağına aldırış etmez.
(Ebu Mansur Deylemî, Musned)
- Dininizin en hayırlı tarafı veradır (şubheli şeylerden kaçınmaktır).

- Allah katında bir dirhem faiz, otuz zinadan daha şiddetlidir.

(Ahmed bin Hanbel)


İnsanlar kazançları konusunda üç kısımdır:

1- Dünya geçimi kendisini meşgul etmiş ve ahiratini unutturmuş kimselerdir. Bu kimseler helak olmuştur.

2- Ahirat telaşı dünyalığını unutturmuş kimselerdir. Bunlar kurtuluşa eren bahtiyarlardır.

3- Ahiratini kazanmak için dünya ile meşgul olan kimselerdir. İtidale en yakın olan bu üçüncü derecedeki kimselerdir.

Rasul-u Ekram (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
- "Helal belli, haram da bellidir. Ancak aralarında
(helal mi, haram mı belli olmayan) şubheli bir takım şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Şubhelilerden sakınan hem dinini hem de ırzını korumuş olur."
(Buhari, Muslim)

Şubheli olanlara örnek verecek olursak;
1- Önceden haram olduğu bilinmiş iken sonradan helal olduğundan şubhe edilen şeyler,

2- Helal olduğu bilinib, haram olmasından şubhe edilen şeyler,

3- Aslolan haramdır fakat zannı gâlible helal olmasını iktiza eden bir sebeb olsa bile haram ihtimali olunca onu terk ederse kişi için güzel olur.

4- Helalliği belli iken zannı gâlible haramlık arız olmuş ise helallik hükmü kalkar ve haramlığına hükmedilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunlara işaretle şöyle buyuruyor:
"İçerisinde bir dirhemi haram olduğu halde on dirheme bir elbise alan kimsenin, o elbise ile kıldığı namaz ve tuttuğu orucu Allah kabul etmez."

(Buhari, 289)
***

Harama sebebiyetin hükmü:

Hükümlerin kaynakları, Edilleyi Şer’iyyenin bölümlerinden olan "zerâî" bunu en güzel şekilde ortaya koyar. Zerâî, haram veya helale vasıta olan şeylerdir. Harama vesile olan şey haram, mubaha vesile olan mubah, vâcib için zaruri olan şey vâcib olur. Zina haramdır. Zinaya sebebiyet verdiği için kadının mahrem yerine bakmak haramdır. Kadınların mahram yerlerini açmaları da harama vesile olmaları sebebiyle haramdır.

Cumua namazı farzdır. Cumua namazını kılmak için alışverişi bırakmak da farzdır. Cumua namazına mâni olan herhangi bir iş -meşru mazeretlerin dışında- haramdır. Ne garibdir ki, Cumua namazına rastlayan saatte okullarda talebeler ders başında.. Böyle bir tahsilin bereketi olmaz. Çünkü Cumua namazına mâni olan her iş haramdır. Cumua vakti marketler, alışveriş merkezleri açıktır. Bu ve benzeri haller Cumua namazına mânidir. Bu vakitte bir işle meşgul olmak haramdır.

İçki haram, kumar haram, zina haram, adam öldürmek haram, zulum haram, beşerî sistemi ilahî sisteme tercih haramdır. Bunlara farklı yollarla vesile olmak, önünü açmak, reklamını yapmak, övmek, hepsi haramdır. Kim ne yaparsa yapsın sonunda Allah yaptıklarımızdan haberdardır. Sonunda herkes Allah’a hesab verecektir. Zira dönüşümüz en sonunda Allah’adır.

Kredi Kartı

Kredi kartı sahibi alışveriş yaptığı eşyanın bedelini, aldığı fiyattan öder ve ödemelerini günü gününe (gecikme faizi ödeme durumunda kalmaksızın zamanında) yaparsa, faiz olmaz. Mağaza sahibi de veresiye satışını peşine çevirmek için bankaya komisyon ödemeye girişmemelidir. Mağaza sahibi parasını günü gelince almayı beklerse kredi kartı ile alışveriş caiz olur. Aksi halde faize bulaşırsa kredi kartı ile alışveriş caiz olmaz. (Yazının sonunda açıklama gelecektir)

Komisyon adı altında gününden önce parayı çekerse bu fâiz olur. Böylesi yerlerden alışveriş yapılması, eğer mağaza sahibinin bu işi yaptığı biliniyorsa uygun değildir. O zaman kişilerin alışveriş yaptığı yerlere dikkat etmeleri gerekir.

Yenilmesi, içilmesi veya yararlanılması ayet ve sahih hadislerle yasaklanmış bulunan şeylerin alım-satımını yapmak haram hükmündedir. (Şarap, domuz eti gibi)

Eşya hususunda bir şeyin yenilmesi veya kullanılması haramsa onun alışverişi de haramdır.

Bir alışveriş yeri haram olan şeylerden satış yapıyorsa oradan alışveriş yapmak doğru olmaz. Aldığınız eşya helal nevinden de olsa.

Müslüman müslümanın davetine icabet eder. Bu müslümanların birbirlerine olan haklarındandır. Ancak davet olunan yerde haram olan alışveriş veya oyun, eğlence, içki varsa böyle bir davete müslüman icabet etmez. (Velev ki öz kardeşinin düğünü ola)
Müslüman kimse böyle bir şeyle karşılaşırsa öncelikle bu haramları ortadan kaldırmaya (onun men’ine) çalışmalı, eğer o haramları ortadan kaldırmaya gücü yetmezse o yeri terk etmelidir.

Kredi kartını fâizli kullananların durumu

Buraya kadar ayet ve hadislerden, haram ve helallerden de anlaşılacağı gibi, faizle meşgul alışveriş yerlerinden değil, güvendiğiniz, emin olduğunuz yerlerden alışveriş yapmanız dünya ve ahiret saadetiniz için elzemdir.

Allah(c.c):
"Ey İnsanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yeyin." (Bakara 168 ) buyuruyor.

Aslında bu durumda gayri meşru alışveriş yapana yanlışından vazgeçmesi için bir fırsattır. Ona hakaret değil izzete davettir. Çünkü Allah (c.c):
"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe 119) buyurmaktadır.

Allah(c.c) doğru olun demiyor, "doğrularla beraber olun." buyuruyor. Onlarla beraber olanlar onların güzel halleri ile hallenirler. Bu onlarla beraber namaz kılma, haccetme, ilim meclislerinde beraber olma, onlarla arkadaş olma, hayır işlerde yarışma, mâsiyetle ilgili konulardan uzak durma, bu konularda yardımcı olmamak asıldır.

Alışverişimizi sadık ve güzel insanlardan yapmamız gerekir. Yaratılış gayemiz, bu dünyada hangi şartlarda olursa olsun sadece yaşamak değil, yaratan Rabbimizin rızası doğrultusunda hayatımızı sürdürmek olmalıdır. Alışverişimiz sadıkça, sadıklarla, emin bildiğimiz kimselerle olmalıdır. Onlar ki; Allah’a verdiği sözü tutan, Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde yaşayan ihsan ve ihlas sahibi kimselerdir. Ey Ummet-i Muhammed! Sadıklarla beraber olun ve sadıklaşın. Unutmayın ki cehennem ateşi şiddetlidir. Herkes Allah’a hesab verecektir. Hesap zordur. Dünya’nın geçici zevkleri bizi aldatmasın.

Kart Gününde Ödense Ve Çekilse Dahi Dolaylı Yoldan Faize Bulaşılmaktadır :

Mesela ;
4. ayın 1 inde 50 ytl lik kart ile alışveriş yapan bir müşteri diyelim ki son ödeme tarihi 4. ayın 25'idir . Son gün götürüp borcunu yatırıyor .
Esnaf ise sattığı 50 ytl'lik malın parasını ancak 5. ayın 10 unda alabiliyor .
Dolayısıyla bu alış verişten dolayı banka hiç bir sebeb yok iken bu imkanı sağladığı ve böyle alış veriş yapanların yüzünden 15 gün boyunca alışveriş taraflarının yatırmış ve çekilmek üzere bırakılan o parayı Allah ve Rasulune harb açan fâizli kurumunda (banka) kullanma hakkına kavuşmuş olur.
Böylece hem alan hem satan fâiz kurumlarına paralarını mahkum ettikleri için destek vermiş olmaktadırlar.
Bir de esnafın sattığı malın parasını gününden önce alma durumu söz konusudur. O zaman ise banka vereceği 50 ytl yerine çektiği erken güne göre misal 42 ytl verir. Böylece çağdaş tefecilik icra edilmiş fâize bulaşılmış olur.
Bunda kartla alış veriş yapan kişi benim suçum yok diyemez. Çünkü alışverişler iki taraf arasında gerçekleşmektedir.
Zaten bir de son ödeme gününde ödeyemezse o zaman da birde gecikme fâizi uygulanır ki dolayısıyla her türlü necis yuvaları olan fâiz kurumlarına destek verilmiş ve bulaşılmış olunur .
Ayrıca , Kart ve post sahiblerinin yüzünden bu medeni(!) tefeci binaları , küfür devletlerinden mûdi'leri adetince para yardımı almaktadırlar.

Allah’ım! Ummet-i Muhammed’i Kur'an’a mahkum et. Amin.

hocam ALLAH binkere razı olsun vallahi ansiklobedik bilgiler . sizin gibi insanların kitap yazması lazım .
 
C Çevrimdışı

cenk.12

Üye
İslam-TR Üyesi
elhamdülillah kradi kartıyla işim yok ama bir konuda bişey sorcam yazıyı okudum cevap var ama teyitleşmek istiyom
berkide okudumun yanlış anlamışta ala bilirim diye teyitleşmek istiyom

şimdi kendimden örnek gösterim örnegin benim kradi kartım var ben alış veriş yapıyom günü geçmeden faiz girmeden ödüyorum böyle olunca faiz oluyormu ? olmaması gerekiyor sonuçta ben yaptım alış veriş miktarı neyse bankya onu yatırıyom ? fazlasını vermiyom yani faiz oluyorsa neye göre oluyor

birde başkasın kradi kartını kulanıyom ve alışveriş yapıyom parasını kradi sahibine veriyom oda benim verdim parayı yatırmıyor bunda ben sorumlu olurmuyum ?
 
cennet kuşu Çevrimdışı

cennet kuşu

Üye
İslam-TR Üyesi
Cenk 12 kredi kartını kullanman faiz almasan ve vermesen dahi tefeci,hırsız ve faizci küfür devletinin kurumlarına destek vermen demektir....Yukarıda açıklanmış....Birde bu bankaların parasıyla alışveriş yapmakta caiz olmaz..Çünkü bu bankalar gelirlerini faziden ve onun bunun parasını çalmakla elde ediyorlar..Yani temiz helalinden bir para deyil ki bankanın parasıyla alışveriş yapasın!!!!!Haram para olduğu çok açık ve kesin.....Birde rike girme durumu var..Yani bir ay borcunu ödiyemedin!!! Ne olacak??? Tabiki gününe gün faiz ödeyecen!!!....Yani aslında büyük bir riskte var!!!!....


Kısacası faizle çalışan bankalarla 1.paralarının haram olmasından dolayı 2. Bankaya destek vermen yüzünden 3. Riske girmenden dolayı kartlarını kullanman caiz olmaz.....Cenabı Allah hepimizi faizden ve haramdan korusun.....Amin..
 
Çay-Şakird Çevrimdışı

Çay-Şakird

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
şimdi kendimden örnek gösterim örnegin benim kradi kartım var ben alış veriş yapıyom günü geçmeden faiz girmeden ödüyorum böyle olunca faiz oluyormu ? olmaması gerekiyor sonuçta ben yaptım alış veriş miktarı neyse bankya onu yatırıyom ? fazlasını vermiyom yani faiz oluyorsa neye göre oluyor
kardeş sen zaten burada direkt olarak faiz işlemiş olmuyorsun fakat paranın bankanın elinde kalması demek bankanın senin paranla faiz kazancı elde etmesi demek yani harama destek olunuyor, benim anladığım budur.
 
C Çevrimdışı

cenk.12

Üye
İslam-TR Üyesi
yanlış anlaşılmazı tradi kartı kullanmıyom sadece birin kredi kartıyla alış veriş yapcxcaktım bu hafta sonu onu ögrenmek istedim bir de sormak istedim Allah razı olsun konu tam zamanlı açılmış
 
A Çevrimdışı

akilli55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
:) Konu 2008 yılında açılmış kardeş.

Bu faizsiz bankacılık yapan kuruluşların kredi kartları kullanımında da aynı durum sözkonusu mu? Net, Kesin bilgisi olan var mı acaba?

Bir de bu faizsiz bankacılık yapanların katılım bankacılığı diye bir sistemleri çıkmış. Bu kredi kartları ile taksitli alışveriş yaparken gelen mesajda "mesaj gönderip adımıza aldığınız 70 liralık ürünü, 12 taksitle size 77.8 liraya satıyorum diyor. "

Yani almak istediğiniz ürünü kendi adına alıp, size bu fiyata satıyor. Bu ne kadar caizdir bilmiyorum. Çünkü banka elinde olmayan bir malı satmış oluyor. Elinde olmayan malın satışı caiz midir?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
:) Konu 2008 yılında açılmış kardeş.

Bu faizsiz bankacılık yapan kuruluşların kredi kartları kullanımında da aynı durum sözkonusu mu? Net, Kesin bilgisi olan var mı acaba?

Bir de bu faizsiz bankacılık yapanların katılım bankacılığı diye bir sistemleri çıkmış. Bu kredi kartları ile taksitli alışveriş yaparken gelen mesajda "mesaj gönderip adımıza aldığınız 70 liralık ürünü, 12 taksitle size 77.8 liraya satıyorum diyor. "

Yani almak istediğiniz ürünü kendi adına alıp, size bu fiyata satıyor. Bu ne kadar caizdir bilmiyorum. Çünkü banka elinde olmayan bir malı satmış oluyor. Elinde olmayan malın satışı caiz midir?
Faizi, sağ kulağı sol elle gösteren sözde faizsiz bankacılığın, faizli bankacılıktan verdiği faiz/kar payı arasında aylık oranların bile denk olması; faizden sakınan yeşil sermaye olarak bilinen muslumanların yastık altındaki nakitlerine kurulan bir tuzaktır.
Dar'ul Harbte kar payı, veya faizsiz bankacılık olmaz, denetlenemez!

Bu bankaların Kredi kartlarıyla alışveriş yaptıktan sonra, Bankadan kart sahibine mesaj göndermesi ve bu mesajda (misalen) "adımıza aldığınız 70 liralık ürünü, 12 taksitle size 77.8 liraya satıyorum" demiş olması caiz değildir.
Evvela kartla alış veriş yaparken, banka adına alışveriş yapmıyorsunuz.
Yaptığınız alışveriş sonucunda bankaya ödemenizi yapmamanız durumunda, banka 'bizim adımıza alışverişte aracılık yapmanızdan dolayı borcunuz yoktur' mesajı göndermez.
Esnaf, malı alan olarak kart sahibi olan müşteriyi bilmekte ve onunla pazarlık yapmakta.
Siz alışveriş yaparak bankaya nakit borçlanıyorsunuz. Banka 70 tl olan nakit parayı, 12 ay vadeli 77.8 çevirmesi caiz değildir.
 
A Çevrimdışı

akilli55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Hocam Nureddin Yıldız sitesinde bu soru sorulmuş ve cevabı yazmış. Ben kim haklıdır bilmiyorum. Sadece alıntı yapıyorum. Yanlış anlamayın lütfen.

SORU:Selamun aleyküm. hocam benim bir Katılım Bankasından kredi kartım var. Bu kartı alırken anlaşma yapılıyor. Bu kartla 50 tl nin üzerindeki tüm alış verişleri, anlaşmış olduğumuz taksit üzerine, kar payı koyup bize satıyor. Ama taksitleri belirlerken, mesela iki taksit yaparsan %1 , beş taksit yaparsan %1,5 ve bir kaç seçenek daha sunuyor. Bende kartı teslim alınca bu seçeneklerden birini seçip kartı kullanıyorum. Ve her alışverişten sonra bana mesaj gönderip adımıza aldığınız 70 liralık ürünü, 12 taksitle size 77.8 liraya satıyorum diyor. Bu alış veriş caiz midir?

CEVAP:Selamünaleyküm.Bu bir caiz alışveriş hükmündedir.

Kaynak : Katılım Bankasının Kredi Kartı Uygulaması Caiz midir? | Fetva Meclisi
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Kardeşim benim anladığıma göre; bu bir kaç sebeble caiz olmayan bir (fasid) iştir.
Bir nevi borç olarak imzaladığınız seneti, vadeli olarak para karşılığında takas yapıyorsunuz. Ayrıca vadeli alışverişte, önce peşin fiyatı söyleyip, sonra 3 ay vadeli şu fiyat, 6 ay vadeli şu fiyat, 10 ay vadeli şu fiyat diye gittikçe yükselen fiyat teklifinde bulunmak ihtilaflı, bazı alimlere göre faize giren caiz olmayan (taksitli) alış veriş şekilllerindendir.
Üstelik bu banka, aylık vade kar oranını % oranı teklif vererek faiz şaibesine bulaşıyor.
Şu ifade de alışverişe aykırıdır :
Bu kartla 50 tl nin üzerindeki tüm alış verişleri, anlaşmış olduğumuz taksit üzerine, kar payı koyup bize satıyor.
Alış verişleri satmak da ne demek oluyor? Bir kişi bir mal satmadan, iki tarafın birbiriyle yaptığı alışverişi, 3. bir kişi (banka), yapılmış bitmiş bir alışverişi, (1. kişinin haberi bile olmadan) nasıl satabiliyor? Alışveriş bir madde değil ki satılabilsin. Bu Resmen, 1. şahıs olan esnafa imzaladığın 70 tl lik senedini, 2. şahıs olan bankaya iade edip, sana vadeyi uzatıp borcu arttırmaktır ki, bu haliyle ribai nesie andırmaktadır.
 
A Çevrimdışı

akilli55

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
mümkün mertebe uzak durmak efdaliyet açısından şüphe götürmese gerek herkes için. Fakat iş mecburiyet durumuna düşünce farklılaşıyor. Tabii herkesin mecburiyet anlayışı da bu aşamada değişiklik arzediyor. Ayrıca mecburiyet olarak girilen bu kredi kartına daha sonraları heva,hevese uygun alışverişlerde karışıp, alıp başını gidiyor. Keşke mecburiyet karşısında kullanmakla yetinseler :). insanoğlu işte ne yaparsın. Bu sınırdan ötesine geçme desende nafile.
 
A Çevrimdışı

asliar

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum. Sitede arattim ancak bulamadim.Benim sorum bankamatik karti ile alakali..

Alisveris sirasinda; nakit tasimamak icin her zaman bankamatik kullanirim. Bunun bir sakincasi oldugunu dusunmemistim. Kredi kartlarinda olan valor, bankamatikte yok diye biliyordum.Bankaci bir arkadas aydinlatirsa sevinirim, para hesaba ertesi gun mu geciyor?

Diger bir durum; kredi kartlarinda, ek ucret odeyerek(uye isyeri tarafindan), bankanin valoru one cekmesi gibi bir sececek varmis. Eger Atm kartlarinda, valor birden fazla gun olabiliyorsa, bu yonden de bir sikinti var demektir. Yani, parasina kavusmak isteyen isyerinin, ek komisyon odemesine sebep olmak tarzi.

Son durum da; anladigim kadariyla, anlasmalara gore,alisveris basina da bir komisyon odeyenler varmis. Bu acaba atm ile alisveriste de gecerli mi? Gecerli ise; bankanin, firmadan kesecegi komisyondan mesul olabilir miyiz acaba? Bazi anlasmalara gore de, tam tersi, belli tutar icin postan cekim yaparlarsa, komisyon odemiyorlarmis.

Yani biraz teknik bilgi de iceren bir soru oldu ama.. Belki icimizde bankaci arkadaslar varsa veya yakini bankaci olan, belki bizi aydinlatir.

Bir de bankamatik kartiyla alisverise yapilan promosyonlar var.Bu da ayri bir konu.
 
Son düzenleme:
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Selamun aleykum. Sitede arattim ancak bulamadim.Benim sorum bankamatik karti ile alakali..

Alisveris sirasinda; nakit tasimamak icin her zaman bankamatik kullanirim. Bunun bir sakincasi oldugunu dusunmemistim. Kredi kartlarinda olan valor, bankamatikte yok diye biliyordum.Bankaci bir arkadas aydinlatirsa sevinirim, para hesaba ertesi gun mu geciyor?

Diger bir durum; kredi kartlarinda, ek ucret odeyerek(uye isyeri tarafindan), bankanin valoru one cekmesi gibi bir sececek varmis. Eger Atm kartlarinda, valor birden fazla gun olabiliyorsa, bu yonden de bir sikinti var demektir. Yani, parasina kavusmak isteyen isyerinin, ek komisyon odemesine sebep olmak tarzi.

Son durum da; anladigim kadariyla, anlasmalara gore,alisveris basina da bir komisyon odeyenler varmis. Bu acaba atm ile alisveriste de gecerli mi? Gecerli ise; bankanin, firmadan kesecegi komisyondan mesul olabilir miyiz acaba? Bazi anlasmalara gore de, tam tersi, belli tutar icin postan cekim yaparlarsa, komisyon odemiyorlarmis.

Yani biraz teknik bilgi de iceren bir soru oldu ama.. Belki icimizde bankaci arkadaslar varsa veya yakini bankaci olan, belki bizi aydinlatir.

Bir de bankamatik kartiyla alisverise yapilan promosyonlar var.Bu da ayri bir konu.
Aleykum selam we rahmetullah;
Cevab beklediğiniz ilgili konuları soru cevab bölümüne sorarsanız uygun olur.
 
عبيد Çevrimdışı

عبيد

إذا لم تخلص فلا تتعب
Kredi kartı sahibi alışveriş yaptığı eşyanın bedelini, aldığı fiyattan öder ve ödemelerini günü gününe (gecikme faizi ödeme durumunda kalmaksızın zamanında) yaparsa, faiz olmaz. Mağaza sahibi de veresiye satışını peşine çevirmek için bankaya komisyon ödemeye girişmemelidir. Mağaza sahibi parasını günü gelince almayı beklerse kredi kartı ile alışveriş caiz olur. Aksi halde faize bulaşırsa kredi kartı ile alışveriş caiz olmaz. (Yazının sonunda açıklama gelecektir)
Selamün aleyküm
Hocam yani kart kullanmak kesin caiz değildir diyemiyor muyuz? Forumdaki diğer yazılarla karşılaştırınca sanki birbirilerine ters düşüyorlar
 
Üst Ana Sayfa Alt