Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Kur'an'da Adem (aleyhi selam) ‘ın İblis İle Kıssası

!sLaM4eVeR Çevrimdışı

!sLaM4eVeR

لا اله الا الله
Admin
{Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım![Hicr:28]}
{(Onu) yeryüzünde halife kılacağım.[Bakara:30]}
{Onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın![Hicr:29]}
{Meleklere: ‘Adem için secde edin’ dedik.[Bakara:34]}
{Meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.[Hicr:30-31]}


{Allah dedi ki: ‘Ey İblis, ne var ki, sen secde edenlerle beraber olmadın? [Hicr:32]}
{[Emrettiğim halde1]iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?[Sad:75]}
{İblis dedi ki: ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.[Sad:76]}
{Ben çamurdan yarattığın bir insana secde etmem.[Hicr:33]}
{Allah dedi ki: ‘Çık oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir.[Haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan2][çık, çünkü sen alçaklardansın3]’[Hicr:34]}
{Şüphesiz ki lanet[benim lanetim4]kıyamet gününe kadar elbette senin üzerine olacaktır.[Hicr:35]}
{İblis: Rabb’im, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. [Hicr:36]}
{Allah: Haydı sen, o bilinen vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdesin buyurdu.}
{İblis dedi ki:[Rabb’im!5]O halde beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım.[İzzetine6][yemin olsun ki, ben yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.7][A’raf:16]}
{Şu benden üstün kıldığın Adem’i görüyor musun, eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen and olsun, onun çocuklarını –pek azı hariç– kökünden koparıp sürükleyeceğim![İsra:62]}
{Sonra onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.[A’raf:17]}
{Allah: Onlardan gücünün yettiğini, sesinle harekete geçir; atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar; mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol; onlara çeşitli va’dlerde bulun...[Git, onlardan kim sana [tabi olur8] uyarsa [sizin hepinizle cehennemi dolduracağım9] cezanız cehennemdir, o mükemmel bir cezadır’ buyurdu.10]}
{Benim salih kullarım ise onların üzerinde hiçbir sultan yoktur. Rabbin vekil olarak yeter.[İsra:65]}
{(İblis:) Ancak onlardan ihlas sahibi kulların müstesnadır (dedi).[Sad:83]}
{Dedik ki: Ey Adem, bu (İblis) senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın.[Taha:117]}
{Ey Adem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.[A’raf:19]}
{Sen burada hiç acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.[Taha:118]}
{Sen burada susamayacak, kuşluk vakti güneşinden de yanmayacaksın.[Taha: 119]}
{Nihayet İblis ona fısıldayıp: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi dedi.[Taha:120]}
{İblis, onların kendilerine gizli kalan çirkin yerlerini, kendilerine göstermek için onlara vesvese verip dedi ki: ‘Rabb’iniz sırf ikiniz de melekleşirsiniz veya burada ebedi kalıcılardan olursunuz diye size bu ağacı yasakladı. Onlara: Elbette ben size nasihat edenlerdenim diye yemin etti.[A’raf:20-21]} {Böylece onları aldattı. [İkisi de o ağaçtan yediler.11]Onlar ağacı tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarını üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: ‘Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?[A’raf:22]}
{Adem Rabb’inin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı.[Taha:121]}
{Şimdi siz beni bırakıp İblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır! (Allah’a karşı İblis ve soyunu tercih eden) zalimler için bu ne çirkin bir değişmedir?![Kehf:50]}
{Adnolsun biz önceden Adem’e (o ağaçtan yememesini) tenbih etmiştik (ama bizim tenbihimizi) unuttu. Biz onda bir azimet bulamadık.[Taha:115]}
{Derken şeytan onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: ‘Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yer yüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır’ dedik. [Bakara:36]}
{Benden size bir hidayet (rehber) geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa o, dalalete düşmez ve azıtmaz.[Taha:123]}
{Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşr ederiz.[Taha:124]}
1 A’raf:12
2 A’raf:18
3 A’raf:13
4 Sad:78
 Hicr:37-38
5 Hicr:39
6 Sad:78
7 Hicr:39
8 A’raf:18
9 A’raf:18
10 İsra:63
 İsra:64 11 Taha:121
 
deli Çevrimdışı

deli

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
Allahı anmaya yüz çevirmekten allaha sığınırız. paylaştığın için Allah razı olsun kardeş
 

Benzer konular

Üst Ana Sayfa Alt