Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Namazda Ellerin Göbeğe Bağlamanın Zayıf Oluşu

E Çevrimdışı

El-Elbani

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Namazda elleri göbeğin altına bağlama ameli, senedi zayıf olan bir rivayete dayanmaktadır. Hanefilerin ameli bu zayıf rivayet üzeredir. Halbuki Hanefi ulemasından, Umdet'ul-Kari sahibi Ayni ve Nasbu'r-Raye sahibi Zeyle'i (R.H.) bu rivayetin isnadının sahih olmadığına kaildirler. İleride zikredeceğimiz gibi hadis ulemasının cumhuru da bu rivayetin zayıflığında ittifak etmişlerdir. Resûlullah (S.A.V.) sabit olan amel, elleri göğsün üzerine koymaktır.
Hanefilerin delilleri olan zayıf rivayetler şunlardır. 23) Ebu Cuheyfe'den, (şöyle dedi:)
Ali (R.A.) namazda sünnet olan, sağ eli sol elin üzerinde göbeğin altına koymaktır dedi.(Bu hadisi Ahmed (1/110) ve Ebu Davud (756) zayıf bir senedi? rivayet etmişlerdir.)
1) Bu hadis Ebu Davud'un İbnu'l- Arabi nüshasından başka nüshalarında sabit değildir.
Ve senedinde, Abdurrahman İbnu İshak El-Kufi El-Vasiti vardır. Ebu Davud, ahmed İbnu Hanbel'in İshak için zayıf dediğini işittim dedi. Ebu Talib, Ahmed İbnu Hanbel'den naklederek İshak hiç bir şey değildir, hadisi münkerdir dedi. Edduri, İbnu Main'den, İshak zayıfdır dedi.
İbnu Saad, Ya'kub İbnu Süfyan, Ebu Davud, Nesei ve İbnu Hıbban, İshak için zayıfdır dediler. Buharı "fihi nazar" (onda şübhe vardır) dedi. İbnu Huzeyme, İshak'ın hadîsiyle amel olunmaz dedi. Ebu Hatim, İshak'ın hadisi münkerdir, onunla amel olunmaz dedi. Beyhaki, İshak hadis de metruk'tur dedi.
2) Ve yine senedinde, Ziyad İbnu Zeyd El-A'sem El-Kufi vardır ki: Ebu Hatim onun için meçhuldür dedi. Ziyad'ın Ebu Davud'da bir tek hadisi vardır. O da yukarıda Ali (R.A.)'dan olan rivayetidir.
Yine onların delillerinden başka bir zayıf rivayet.
24) Ebu Vail'den, şöyle dedi Ebu Hureyre (R.A.) namazda ellerin vaziyeti, biri öbürünün üzerinde göbeğin altına koymaktır dedi.(Bu hadisi Ebu Davud (758) zayıf bir senedle rivayet etmiştir.)Bu rivayetin senedinde de Abdurrahmari İbun İshak vardır. Terceme'i halini yukarıda zikrettik.
Yine onların delillerinden başka bir zayıf rivayet.
25) Ibnu Cerir, babasından Ali (R.A.)'nun sağ eli ile sol bileğini tutarak göbeğinin üzerine koyarken gördüğünü haber verdi,(Bu hadisi Ebu Davud (757) zayıf bir senedle rivayet etmiştir.)
Bu rivayetin senedinde de Ali (R.A.)'dan rivayet eden Cerir Ed-Dabbi vardır ki. Ali (R.A.)'dan rivayeti bilinmiyor.
Yukarıda görüldüğü gibi, Meşhur Hadis âlimlerinin ittifıakı ile, Hanefİlerin delili olan "göbek altına veya üstüne" el bağlama rivayeti zayıfdır. Ve bu rivayet ile amel edilemiyeceği açık bir gerçektir.
Ebu Hanife (R.H.) tabi olduklarını iddia eden arkadaşlara, Ibnu Abidin haşiyesinde, Ebu Hanife (R.H.) isnad edilen şu sözü hatırlatmakta faide görürüz. (1/63) "Hadis sahih oldumu işte benim mezhebim odur." Aklı selim olan kişiye, Imam'ınm bu sözü kâfidir
 
M Çevrimdışı

murataza

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ALLAH RAZI OLSUN..HERGUN YENI ŞEYLER OGRENIYORUM..BU SITEDE EMEGI GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN
 
H Çevrimdışı

Habibullah

İyi Bilinen Üye
Site Emektarı
1756. Ebû Hüreyre radıyallahu anh' den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elin böğüre konulmasını yasaklamıştır.[1]

* Elin böğre konulması diye terceme edilen bu kelime,
1. Hasr: Namazda kıratı kısaltarak kıyamı kısa tutup rüku ve secdeleri de kısaltarak secdede söylenmesi gereken duaları az yapıp namazı kısa kılmak demektir. Herevî bu mana üzere durarak böyle kısa namaz kılmak yasaklanmıştır, demiştir.
2. Hasr, ihtisar: Namazda secdeden kaçınmak için secde ayetlerini atlayarak okumak demektir ki, bu atlama yasaklanmıştır.
3. Namazda elleri böğür üzerine koyarak kişinin haç işaretine benzemesi ve hristiyanlığın alemi olan salib manzarası meydana getirme şeklidir ki yasaklanan şekil budur. Ayrıca şeytana benzemek, çünkü şeytan lanetlenmiş olarak yeryüzüne indiğinde bu şekilde durmuştur, Yahudilere benzemek, cehennem ehlinin istirahat haline benzemek, kibir ve büyüklük taslayanların haline benzemekle, felakete uğrayanların çaresizlik halinde başvurdukları ümitsizlik haline benzemesinden dolayı namaz içinde ve dışında eli böğre koymak yasaklanmıştır. (Bu açıklamalar için yukarıdaki iki kaynak yanı sıra Ebu Davut, Salat 176; Tirmizi, Salat, 281; Nesai, İftitah, 12; Buhari, Enbiya, 50; Ebu Davud, Salat, 160; Kütübü Sitte Terc. 8/396, 16/171 bakılabilir. Ağrı sızı gibi zorunlu bir sebepten dolayı eli böğüre koymak bu yasaklamanın dışında olup, namaz ve namaz haricinde elini böğre koymak kesinlikle yukarıdaki sebeplerden dolayı yasaklanmıştır..

Buhârî, Amel fi's–salât 17; Müslim, Mesâcid 46. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 172; Tirmizî, Salât 164; Nesâî, İftitâh 12.

ayrica ellerinizi salik ta tutabilirsiniz ama namazda uzun duranlar icin ornek bir aliimran suresini okuyacak iseniz ellerinizi salik durumda tutabilmek herkesin harci degildir yaklasik 1 .5 saat isterseniz deneyin ve yaparak fikir sahibi olun ...
 
K Çevrimdışı

kelime-i şehadet

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
3. Namazda elleri böğür üzerine koyarak kişinin haç işaretine benzemesi ve hristiyanlığın alemi olan salib manzarası meydana getirme şeklidir ki yasaklanan şekil budur. Ayrıca şeytana benzemek, çünkü şeytan lanetlenmiş olarak yeryüzüne indiğinde bu şekilde durmuştur, Yahudilere benzemek, cehennem ehlinin istirahat haline benzemek, kibir ve büyüklük taslayanların haline benzemekle, felakete uğrayanların çaresizlik halinde başvurdukları ümitsizlik haline benzemesinden dolayı namaz içinde ve dışında eli böğre koymak yasaklanmıştır.


Sen hiç aynanın karşısına geçip de ellerini göğsünün üzerinde birleştirip ortaya çıkan işareti gördün mü? Eğer görmediysen bir ellerini göbek altında birleştir bir de göğüs üzerinde birleştir bak bakalım hangisinde "haç" işareti ortaya çıkıyor.
 
F Çevrimdışı

Furqan11

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selam aleikum,
Sadece Hanefiler ellerini göbegin üzerinde baglamiyor , Hanbelilerde de var bu. Ve bunu yanlis oldunu söylem cok ilim ister.

"Muhammed ibn Abdul-Wahab: Sag el ile solel bilegi tutulur ve göbegin altinda baglanir. Bu Allah önünde alcak gönülügun göstergesidir. [ Kitap Adab Al Mashy ila al Salah, Fikh bölümünün 2. kismi S 6.]" (ceviridir!)

Ibn Taymiyya (rh.) gögüsün altina baglamayi veyahut göbek hizasinda(altinda) baglamayi uygun bulmustur. 
I Çevrimdışı

I.C.C.B

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
hadisin zayif olmasi onunla amel edilemez anlamina gelmez. zayif hadisleri ancak itigadi meselelerde kullanilmaz.
elleri baglamak sünnettir , eller baglanmadanda namaz sahihtir. benim gibi mukallid olanlar yani ilimde cahil olan ayet ve hadislerden hüküm cikaramayan kisilerin muctehid bir alimi taklid etmesi gereklidir..
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
El-Albani gibi asiri Mürcielerden din ögrenirseniz böyle komik tablolar ortaya çikar. yok rivayeti zayifmisda soylemisti ya sen kimsin? Tabiin boyle amel etmis ve amel ederkende halka bakarak etmis Ebu Hanife rh.a. ve Sufyan Sevri rh.a. boyle amel etmisler. sizin amel ettiginiz 'gögüsün üzerine koymak' o kadar zayif ki seleften (sahabe, tabiin ve tebe-i tabiinden) kimse o sekilde namaz kilmamistir. siz eger dininizi boyle asiri mürcielerin ve sapiklarin kitaplarini okuyarak ögrencekseniz vay halinize.
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Hanife rh.a. ve Sufyan Sevri rh.a ikiside Kufe Ulemasindan. Bunlarin ilm tahsili Abdullah ibni Mesud r.a. kadar gitmektedir. Bunlar oyle size ögretildigi gibi zayif hadislerle amel etmemisler bilakis oranin ilim gelenegi ile amel etmislerdir. Alkame, El-Esved ve Ibrahim En-Nehai rahmetullahi aleyhim gibi Tabiin buyuklerine ilimine ve gelenegine tabii olan kimseler bunlar.
 
Ahadun Ahad Çevrimdışı

Ahadun Ahad

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
El-Albani gibi asiri Mürcielerden din ögrenirseniz böyle komik tablolar ortaya çikar. yok rivayeti zayifmisda soylemisti ya sen kimsin? Tabiin boyle amel etmis ve amel ederkende halka bakarak etmis Ebu Hanife rh.a. ve Sufyan Sevri rh.a. boyle amel etmisler. sizin amel ettiginiz 'gögüsün üzerine koymak' o kadar zayif ki seleften (sahabe, tabiin ve tebe-i tabiinden) kimse o sekilde namaz kilmamistir. siz eger dininizi boyle asiri mürcielerin ve sapiklarin kitaplarini okuyarak ögrencekseniz vay halinize.

yalnız ebu hanife'ye de mürcie diyorlardı. ondan da ilim almayalım o zaman.

Ebu Hanife’de kendi hevasından bir şey varmıydı?” ibni Mubarek dedi ki: “evet, irca (mürcie akidesi) vardı.”

Hatib el-Bağdadi, “Tarihi Bağdad”, 15/511-512

Ebu Hanife mürci idi ve kılıç(hükümdarlara isyan) görüşünde idi.” ibni Mubarek bunu inkar etmedi.

Abdullah b. Ahmed, “es-Sünne”, 1/182-213

İshak b. İsa dedi ki: Hammad b. Zeyd’den Ebu Hanife hakkında sordum, dedi ki: “biz onu ancak irca konusundaki husumeti ile tanıdık.”

Abdullah b. Ahmed, “es-Sünne”, 1/203

Numan b. Sabit, Ebu Hanife el-Kufi. Beni Teym’in mevalisidir. Ondan Abbad b. Avvam, ibni Mubarek, Huşeym, Veki, Müslim b. Halid ve Ebu Muaviye rivayet etmiştirler. Murcii’dir rey ve hadisleri terk edilmiştir.

Buhari, “Tarihul Kebir”, 8/ 81

Amr b. Said b. Sellam dedi ki: ceddimin şöyle dediğini duydum: Ebu Yusuf’a dedim ki: “Ebu Hanife mürci değilmi?” dedi ki: “evet.” Dedim ki: “Ebu hanife cehmi değil mi?” dedi ki: “evet.”

Hatib el-Bağdadi, “Tarihi Bağdad”, 15/512-513

Imam Fudayl bin Iyad dedi ki:
"Irca ehli (murcie) dediler ki:"iman sozdur amel degildir."

Cehmiyye dediler ki:"Iman Marifettir. Soz ve amel degildir."

Ehli Sunnet ise dedi ki:"Iman Marifet, soz ve ameldir."


Abdullah, es-Sunne; 594
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Göbegin altina baglamak zayifmis öylemi ey El-Elbani nickli bidatçi!

Ozaman Ibrahim En-Nehai, Ebi Miclez, Ebu Hanife, Süfyan Sevri ve Ishak rahmetullahi aleyhim zayif gorusle amel etmisler namazlarinda ama senin gibi Asiri Murcielere kitaplarindan okuduklari bir iki kelamla amel edenler sahih gorusle amel edecek oyle mi.
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ahadun Ahad Ebu Hanife'yi rh.a. mürcie diyenler ne idugu belli olmayan adamlarin aktardigi rivayetlerlerde geçmektedir. senin bu aktardigin rivayetlerin SIKIYSA bir tahricini yap ozaman seninle bu rivayetler üzerinden konusalim. Ama El-Albani gibi Asiri Mürcielerin söyledikleri kayitlarda kendi agzindan bu Mürcie demiyor mu bir cahil hasa peygambere sövse kafir olmaz diye? bakiniz bunu ümmetten tek bir kimse dememistir birakin alimleri cahil adam bile bu mürcienin söyledigi sözü söylemez.
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Kaynak:

وقال آخرون وضع الأيدي على الأيدي تحت السرَّة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وإبراهيم النخعي، وأبي مجلز...، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق. وقال إسحاق: تحت السرَّة أقوى في الحديث، وأقرب إلى التواضع. وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرَّة، وإن شاء فوقها. وقد روي عن مهاجر النبَّال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذلٌّ بين يدي عزٍّ".

Burada Ishak bin Rahevyh rh.a. söyle demektir göbegin altinda baglamak hadiste daha güçlüdür ve tevazuya daha yakindir.
 
Ahadun Ahad Çevrimdışı

Ahadun Ahad

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ahadun Ahad Ebu Hanife'yi rh.a. mürcie diyenler ne idugu belli olmayan adamlarin aktardigi rivayetlerlerde geçmektedir. senin bu aktardigin rivayetlerin SIKIYSA bir tahricini yap ozaman seninle bu rivayetler üzerinden konusalim. Ama El-Albani gibi Asiri Mürcielerin söyledikleri kayitlarda kendi agzindan bu Mürcie demiyor mu bir cahil hasa peygambere sövse kafir olmaz diye?

sen kurtubi'den rivayet aktarıyosun da ben senetli bişey aktarıyorum bu mu sıkıntı oluyor. al sana sahih başka bi haber.


Mansur bin ebi Muzahim dedi ki:
Ebu Hanife zikredilince Imam Malik'in soyle dedigini isittim:"Dinde hile yapardi."

Imam Ahmed, el Ilel; 2/547 Sy. ve 3/164. Sy. Abdullah bin Ahmed, es Sunne; 1/199 Sy. Ukayli, Duafa; 4/268. Sy.

Mansur bin Ebi Muzahim Muslim'n ricalindendir sikadir. Yahya bin Main dedi ki:"Onda bin beis yoktur." Tarihu Ibn Main;2/178
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ishak bin Rahevyh rh.a. gibi bir muhaddis elleri namazda göbegin altinda baglamak daha güçlüdür hadiste diyecek ama El-Albani gibi bir mürcie zayif diyecek ve bir müslüman Ishak bin Rahevyh'in görüsünü almayacak ve El-Albani mürciesinin görüsünü alacak öyle mi?
 
Ahadun Ahad Çevrimdışı

Ahadun Ahad

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
burda demek istediğim şey ellerin nerde bağlanması konusunda aşırı şekilde kin duyup bütün kininle elbaninin akidesine saldırmandır. burda fıkhi bi mesele var ama sen bu fıkhi meseleyi akide konusuna dönüştürüyorsun. neymiş albani murcie'ymiş onun görüşünü alamazmışız.
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
sen kurtubi'den rivayet aktarıyosun da ben senetli bişey aktarıyorum bu mu sıkıntı oluyor. al sana sahih başka bi haber.


Mansur bin ebi Muzahim dedi ki:
Ebu Hanife zikredilince Imam Malik'in soyle dedigini isittim:"Dinde hile yapardi."

Imam Ahmed, el Ilel; 2/547 Sy. ve 3/164. Sy. Abdullah bin Ahmed, es Sunne; 1/199 Sy. Ukayli, Duafa; 4/268. Sy.

Mansur bin Ebi Muzahim Muslim'n ricalindendir sikadir. Yahya bin Main dedi ki:"Onda bin beis yoktur." Tarihu Ibn Main;2/178

birincisi Kurtubi tefsirini sana kaynak vermem Imam Malik'in elleri kaldirmadaki görüsünü benden talep etmen içindi. Kurtubi malikidir ve dogal olarak mezhebini ve Imam Malikin rh.a. iyi bilen biri olarak görüslerini aktariyor. hem sana onu kaynak vermemin sebebi arapçayi bilmedigin için.

ikincisi su vermis oldugun kaynakta bir ravinin cerh ve tadili yapilmis ben sana tahriç et dedim yani rivayeti aktaran tum ravileri bir say demektir. sonra cerh ve tadilini birlikte yapariz.

tekrar: ben senden cerh ve tadil istemedim senden TAHRIÇ istedim yani o rivayeti aktaran tüm ravilerin isimlerini.

kaldiki muhaddisler sadece bir raviyi degil tum ravileri cerh ve tadil ederler.
 
hebbit kerrih Çevrimdışı

hebbit kerrih

İslam-tr Mudâvimi
Site Emektarı
sen kurtubi'den rivayet aktarıyosun da ben senetli bişey aktarıyorum bu mu sıkıntı oluyor. al sana sahih başka bi haber.


Mansur bin ebi Muzahim dedi ki:
Ebu Hanife zikredilince Imam Malik'in soyle dedigini isittim:"Dinde hile yapardi."

Imam Ahmed, el Ilel; 2/547 Sy. ve 3/164. Sy. Abdullah bin Ahmed, es Sunne; 1/199 Sy. Ukayli, Duafa; 4/268. Sy.

Mansur bin Ebi Muzahim Muslim'n ricalindendir sikadir. Yahya bin Main dedi ki:"Onda bin beis yoktur." Tarihu Ibn Main;2/178
Kardes dinde hile yapardi falan nedir subhanAllah. Bu sozu imam malikin soyledigine inanmiyorum
 
S Çevrimdışı

Selim İnce

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
sen eger ehli bidata karsi kin duymuyorsun bu senin sorunun Ahadun Ahad. Biz Ulemamizdan ehli bidat ve ehli fisk'a karsi dikkatli olmamiz gerektigini ögreniyoruz. baksana ehli bidat ve ehli fisk imamlarin arkasinda namaz ihtilafli bir konudur. ve kaldi ki bu el-albaninin bidati (söven cahil kisiyi kafir olmaz sözü) ameli bidat degil itikada giren pis bir bidattir.
 
Üst Ana Sayfa Alt