Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü Rasulullah (s.a.v.)'in Babasının Ateşte Olması Cehaletin Özür Olmadığına Delil midir?

Ebu Selman et-Turkî Çevrimdışı

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Aleykum

Enes’ten nakledilen bir rivayette de şöyle anlatılmaktadır:
Biri: Ya Rasûlullah, babam nerededir? diye sordu.
Rasûlullah (sallAllahu aleyhi ve sellem): Cehennemdedir” buyurdu.
Adam, arkasını dönüp gidecekken, Rasûlullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) onu çağırdı ve: “Benim de, senin de baban cehennemdedir” buyurdu.
(Muslim, İman 347; Ebû Dâvûd, Sunne, 17; Ahmed b. Hanbel, Musned, 119, 268.)

Bu hadis cehaletin mazeret olmamasına delil midir?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

Ahirata iman etmeyen, Allah'tan başka putları ilah edinenler asli kâfirdir. Cehalet mu'minler için söz konusu olur.

Cahiliyye Dönemi İtikadı:

"Însan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o, açıktan açığa apaçık ve katı bir hasım kesiliyor?

O, kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. "Bu çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş? " dedi.
De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı Alîm'dir.

O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakın ondan ateşi tutuşturuyorsunuz." (Yâ sin 77 - 80)

Bir gün Ubeyy ibn Halef el-Cumahî, elinde çürümüş bir kemik parçasıyla Rasûlullah (s.a.v.)'a doğru yürüdü ve: "Ey Muhammed, şu çürüdükten sonra Allah'ın bunu yeniden dirilteceğini mi sanıyorsun?" dedi.
Sonra o kemik parçasını elinde ufalayıb Rasûlullâh'a doğru üfleyerek savurdu.
Allah'ın Rasûlu (s.a.v.): "Evet, böyle söylüyorum. Allah onu da seni de siz böyle olduktan sonra yeniden diriltecek, sonra da seni cehenneme sokacak." buyurdu ve Allah Tealâ da onun hakkında "Çürüdükten sonra kemikleri kim diriltecek?" dedi. De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı Alîm'dir. O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakın ondan ateşi tutuşturuyorsunuz." âyetlerini indirdi. (İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, 1, 361-362) Bu, Mucahid, İkrime, Urve ibnu'z-Zubeyr, Suddî ve Katâde'den de rivayet edilmiştir. (ibn Kesîr, Tefsiri Kebir, VI, sf: 579)

Başka bir rivayette de "İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Bir de bakmışsın o insan Allah'a apaçık bir hasım kesilmiş..." (âyet: 77) âyet-i kerimesinden başlıyarak sûrenin sonuna kadar onun bu sözü üzerine nazil olduğu belirtilmektedir. (Vahidî, Esbabu'n Nuzul, sf: 195)
Hâkim'in "Sahihtir." değerlendirmesiyle İbn Abbâs'tan rivayetle tahric ettiği bir hadise göre bu sözü söyleyen el-Asî ibn Vâil'dir. (Suyûtî, Lubâbu'n-Nukûl, II, sf: 90)Rasulullah'ın Anne Babası Müslüman mıydı?

https://www.islam-tr.org/konu/rasulullahin-anne-babasi-musluman-miydi.8345/
 
Ebu Selman et-Turkî Çevrimdışı

Ebu Selman et-Turkî

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Allah radı olsun
 
Üst Ana Sayfa Alt