Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Çözüldü "Şefaat Ya Resulallah" Demek Şirk mi?

A Çevrimdışı

ateizmecevap

Üye
İslam-TR Üyesi
Kur'an'da şefaat (aracılık, yardım etme) konusu çeşitli ayetlerde ele alınmıştır. Bu ayetlerde şefaatin sadece Allah'ın izniyle mümkün olacağı vurgulanır. İşte Kur'an'da şefaat konusunu ele alan bazı ayetler:

1. Şefaatin Sadece Allah'ın İzniyle Mümkün Olduğu Ayetler​

 • Bakara Suresi 2:255 (Ayet-el Kürsi):
  • "Allah, O’ndan başka ilah yoktur, daima diri ve bütün varlığın idaresini ayakta tutandır. Kendisini ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında şefaatte bulunacak kimdir?"
 • Yunus Suresi 10:3:
  • "Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerinde istiva eden Allah’tır. O, her işi düzenler. O’nun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde O’na ibadet ediniz. Hâlâ düşünmüyor musunuz?"
 • Zümer Suresi 39:44:
  • "De ki: 'Şefaat tamamen Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.'"

2. Şefaatin İnkâr Edildiği ve Eleştirildiği Ayetler​

 • Bakara Suresi 2:48:
  • "Öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimseye fayda vermez. Kimseden şefaat kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez."
 • Enam Suresi 6:51:
  • "Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’ın azabından başka ne bir dostları ne de şefaatçileri olmayanları, onunla uyar ki, (günahlardan) sakınsınlar."
 • Secde Suresi 32:4:
  • "Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Sizin O’ndan başka ne bir dostunuz ne de şefaatçiniz vardır. Hâlâ düşünüp öğüt almaz mısınız?"

3. Peygamber ve Şefaat Konusu​

 • Nisa Suresi 4:64:
  • "Biz her peygamberi, Allah’ın izniyle, kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar, kendilerine kötülük ettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanma dileselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulurlardı."

Şefaat konusu, hadislerde de geniş bir şekilde ele alınmış ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kıyamet günü şefaat edeceği bildirilmiştir. İşte şefaatle ilgili bazı hadisler:

1. Peygamberimizin Genel Şefaati​

 • Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Her peygamberin kabul olunmuş bir duası vardır. Her peygamber duasını yaptı. Ben ise duamı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için sakladım. İnşaallah ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimseler, şefaatime nail olacaklardır." (Buhari, Deavat, 1; Müslim, İman, 334)

2. Şefaatin Çeşitli Durumları​

 • Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Kıyamet günü şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir." (Tirmizi, Kıyamet, 10; İbn Mace, Zühd, 37)

3. Şefaatin Önemi ve Genişliği​

 • Müslim'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Ey ümmetim, müjde olun. Zira sizden imanla ölen kimseye, günahı ne olursa olsun, şefaat edeceğim." (Müslim, İman, 327)

4. Kıyamet Günündeki Şefaat​

 • Buhari'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Kıyamet günü ben, Ademoğlunun efendisiyim. O gün hamd sancağını ben taşıyacağım. O gün ben ilk şefaat edecek ve ilk şefaati kabul olunacak kimseyim." (Buhari, Enbiya, 3; Müslim, Fedail, 3)

5. Şefaat ve Peygamberlerin Durumu​

 • Buhari'de rivayet edilen bir hadis:
  • "İnsanlar kıyamet günü toplanırlar. O kadar ki, onlar, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda durmak için beklemeye tahammül edemez hale gelirler. Bunun üzerine birbirlerine derler ki: 'Bize şefaat edecek birini bulsanız da, Rabbimizin huzuruna götürse.' (Buhari, Rikak, 51; Müslim, İman, 327)

6. Şefaatin Sınırları ve Koşulları​

 • Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse, o cennete girer." (Tirmizi, İman, 17; İbn Mace, Zühd, 37)
Bu hadisler, şefaatin İslam'da önemli bir yer tuttuğunu ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kıyamet günü ümmetine şefaat edeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Şefaatin, Allah'ın izniyle gerçekleşeceği ve büyük günah işleyen müminler için bir kurtuluş vesilesi olacağı hadislerde belirtilmiştir.

Yukarıda yazılan ayetler ve hadislerde de göründüğü Şefaat Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Dolayısıyla onun izni ile daha kendisine şefaat etme hakkı verilimiş insanlar(başta Peygamber Efendimiz gelir) şefaatçi olur
ve Hz Muhammed'den de "Şeafaat Ya Resulallah" demek şirk değil bir yardım olarak görülür.

*****

islam-tr yönetim olarak Üstteki yazı ve sahibindeki akideden Beriyiz.

"Şefaat Ya Rasulullah" Sözündeki Sakınca!

 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Salafiyyaaa Çevrimdışı

Salafiyyaaa

لا إله إلا الله
İslam-TR Üyesi
Kur'an'da şefaat (aracılık, yardım etme) konusu çeşitli ayetlerde ele alınmıştır. Bu ayetlerde şefaatin sadece Allah'ın izniyle mümkün olacağı vurgulanır. İşte Kur'an'da şefaat konusunu ele alan bazı ayetler:

1. Şefaatin Sadece Allah'ın İzniyle Mümkün Olduğu Ayetler​

 • Bakara Suresi 2:255 (Ayet-el Kürsi):
  • "Allah, O’ndan başka ilah yoktur, daima diri ve bütün varlığın idaresini ayakta tutandır. Kendisini ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında şefaatte bulunacak kimdir?"
 • Yunus Suresi 10:3:
  • "Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerinde istiva eden Allah’tır. O, her işi düzenler. O’nun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde O’na ibadet ediniz. Hâlâ düşünmüyor musunuz?"
 • Zümer Suresi 39:44:
  • "De ki: 'Şefaat tamamen Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.'"

2. Şefaatin İnkâr Edildiği ve Eleştirildiği Ayetler​

 • Bakara Suresi 2:48:
  • "Öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimseye fayda vermez. Kimseden şefaat kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez."
 • Enam Suresi 6:51:
  • "Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’ın azabından başka ne bir dostları ne de şefaatçileri olmayanları, onunla uyar ki, (günahlardan) sakınsınlar."
 • Secde Suresi 32:4:
  • "Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Sizin O’ndan başka ne bir dostunuz ne de şefaatçiniz vardır. Hâlâ düşünüp öğüt almaz mısınız?"

3. Peygamber ve Şefaat Konusu​

 • Nisa Suresi 4:64:
  • "Biz her peygamberi, Allah’ın izniyle, kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar, kendilerine kötülük ettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanma dileselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulurlardı."

Şefaat konusu, hadislerde de geniş bir şekilde ele alınmış ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kıyamet günü şefaat edeceği bildirilmiştir. İşte şefaatle ilgili bazı hadisler:

1. Peygamberimizin Genel Şefaati​

 • Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Her peygamberin kabul olunmuş bir duası vardır. Her peygamber duasını yaptı. Ben ise duamı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için sakladım. İnşaallah ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimseler, şefaatime nail olacaklardır." (Buhari, Deavat, 1; Müslim, İman, 334)

2. Şefaatin Çeşitli Durumları​

 • Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Kıyamet günü şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir." (Tirmizi, Kıyamet, 10; İbn Mace, Zühd, 37)

3. Şefaatin Önemi ve Genişliği​

 • Müslim'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Ey ümmetim, müjde olun. Zira sizden imanla ölen kimseye, günahı ne olursa olsun, şefaat edeceğim." (Müslim, İman, 327)

4. Kıyamet Günündeki Şefaat​

 • Buhari'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Kıyamet günü ben, Ademoğlunun efendisiyim. O gün hamd sancağını ben taşıyacağım. O gün ben ilk şefaat edecek ve ilk şefaati kabul olunacak kimseyim." (Buhari, Enbiya, 3; Müslim, Fedail, 3)

5. Şefaat ve Peygamberlerin Durumu​

 • Buhari'de rivayet edilen bir hadis:
  • "İnsanlar kıyamet günü toplanırlar. O kadar ki, onlar, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda durmak için beklemeye tahammül edemez hale gelirler. Bunun üzerine birbirlerine derler ki: 'Bize şefaat edecek birini bulsanız da, Rabbimizin huzuruna götürse.' (Buhari, Rikak, 51; Müslim, İman, 327)

6. Şefaatin Sınırları ve Koşulları​

 • Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis:
  • "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse, o cennete girer." (Tirmizi, İman, 17; İbn Mace, Zühd, 37)
Bu hadisler, şefaatin İslam'da önemli bir yer tuttuğunu ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kıyamet günü ümmetine şefaat edeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Şefaatin, Allah'ın izniyle gerçekleşeceği ve büyük günah işleyen müminler için bir kurtuluş vesilesi olacağı hadislerde belirtilmiştir.

Yukarıda yazılan ayetler ve hadislerde de göründüğü Şefaat Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Dolayısıyla onun izni ile daha kendisine şefaat etme hakkı verilimiş insanlar(başta Peygamber Efendimiz gelir) şefaatçi olur
ve Hz Muhammed'den de "Şeafaat Ya Resulallah" demek şirk değil bir yardım olarak görülür.
Baştaki verdiğin ayetler ve hadisler ile o son çıkarımı nasıl yaptın açıkçası merak ediyorum? Kendin çalıp kendin oynamak gibi bir şey oldu . Abdulmuizz hocanın bu konuya açıklık getirdiği çok yer var sitede zaten . Şefaat ya Resulullah demek şirk değildir demişsin seleften bir tane nakil verir misin bunun caizliğine dair . Bekliyoruz…
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
labirent Çevrimdışı

labirent

İyi Bilinen Üye
Moderatör
Açtığınız konularda dikkatimi çeken şöyle bir şey var; Konuda yer alan üslup ve imla kuralları sonraki yorumlarınızda görülmüyor. Direkt yapay zekadan çıktıyı alıp yapıştırıyorsanız ateistler sizi dikkate almazlar. İlmi konu diyerekten bilgi kirliliğine sebep oluyorsunuz. Ya dinleyen taraf olun ya da sükut edin lütfen.

Robot olmaya razı isek eğer dini gidelim yapay zekadan (geniş dil modelleri) öğrenelim.
 
Üst Ana Sayfa Alt