TAĞUT'LA SAVAŞMAK DURURKEN NİÇİN TASAVVUFLA UĞRAŞIYORSUNUZ ?

KavlulFasl

Yeni Üye
Üye
Bana 04 Ekim 2009 Pazar 02:46:41 itibari ile Bir Kardeşimin E-Postama yolladığı Mesajı paylaşıyorum...

TASAVVUF MİTOLOJİSİ

TAĞUT'LA SAVAŞMAK DURURKEN NİÇİN TASAVVUFLA UĞRAŞIYORSUNUZ ?Bismillahirrahmanirrahim....

Hamd alemlerin rabbi hükümdarı olan Allah'adır. Salat ve selam rasule ve tüm müminlerin üzerine olsun....

Hakkın yüzünü örten, en azından fulü/Meditasyon bir görünüm veren, vehimler yumağı tasavvufun, İslâm dışılığı ortaya konurken, maruz kalınan itirazların en başta geleni 'neden tağutla, şirkle, küfürle uğraşmıyorsunuz da, etliye sütlüye karışmayan, sofilerle uğraşıyor, müslümanları birbirine düşürüyorsunuz !?' şeklinde olandır.

İnsaf sahibi biri için; vahdet-i vücut inancı üzerine oturan sûfi anlayıştan daha büyük tağut (tuğyan) olur mu?

Sûfilerin baştacı ettiği eserlerde yüzlercesini bulabileceğimiz şu ifadeleri okuyarak, hangi tuğyanın daha büyük olduğunu birlikte düşünelim.

Mutasavvıfların Şeyhül Ekber olarak tanıdığı İbni Arabi'den inciler(!):

"Arif, Hakk'ı her şeyde gören, belki herşeyin kendisi olarak görendir,"

"Gören de O'dur, görülen de. Alem O'nun suretidir... Allah onların kendisidir."

"O ortaya çıkanların kendisidir..."

"Görülen ve isimlendirilen her varlık O'dur."

"Yaratıkların sıfatları O'nun için hak olduğu gibi, O'nun sıfatları da yaratılmışlar için haktır."

"Allah'ın rablık, ilahlık, yaratma, rızık verme ve diğer bütün sıfatları yaratıklar için de haktır."

"Emir O'ndan sana olduğu gibi, senden de O'nadır."

"O bana hamd eder, ben O'na hamd ederim. O bana ibadet eder, ben O'na ibadet ederim."

"O bütün kâinattır. O, vücudum, vücudu ile kaim olan tektir."

"İnsan dediğimiz zaman bil ki, biz O'nun kendisiyiz... Hem hak, hem de halk ol, o zaman Allah ile Rahman olursun...

Biz O'na bizde görünecek şeyi verdik, O da bize verdi. Böylece iş bize ve O'na bölündü."


"Biz biz olduğumuz gibi O'yuz da. Benim iki yüzüm vardır, O ve ben..."[1]

"Hıristiyanlar ilahlığı sadece İsa ve Annesine hasretmekle yanıldılar..."[2]

"Zatı itibariyle yüce olan Hakk'ın ortaya çıktığı her varlığa tapmak gerekir. O alemin zerrelerinde açığa çıkmıştır[SIZE=+0].

" diyerek Arabi'yi teyid eder.[3]'Subhani mâ'azama şâ'ni' (kendimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Benim şanım ne yücedir) diyen, Beyazid-i Bistami... (Benim şu iğreti kalıbımın içinde Allah'tan başka kimse yoktur) diyen Cüneyd-i Bağdadî

Hep İbni Arabi gibi, vahdet-i vücud denen küfrü teyid etmişlerdir.

Bu sebeple hiçbir sûfi'nin, vahdet-i vücud'u reddetmesi veya vahdet-i vücud olmadan da tasavvufun var olabileceğini iddia etmesi mümkün değildir. Zaten bu dinin şarileri olarak kendilerini gören yukarıda adını saydığımız zevat "Bizden sonra hiç kimse, bizim yolumuzun dışına çıkamaz" diyerek, farklı yol ve yorumların önünü kapatmışlardır.

Bu sebeple, sıkıştıklarında, 'efendim, biz öyle anlamıyoruz... Biz tasavvuf derken şunu anlıyoruz... Biz onlara katılmıyoruz... gibi indî ve kaçamak ifadeler geçerli olmamalıdır. Zira her din, felsefe, ideoloji en sahih biçimde kendi kurucu ve koyucularından ve onların kitaplarından öğrenilir.Ve ilkeler, kurallar, tanımlar hep bu kitaplarla yapılır.

Tasavvuf da mucitleri tarafından kurumlaştırılmış, kayda bağlanmış ve kitaplaştırılmıştır. Dolayısıyla bir sûfi'nin sıkıştığında, Vahdet-i vücud'u biz de kabul etmiyoruz... Rabıtayı, istimdadı, gaybden haber verildiğini, şeyhler'in vahiyle kitap yazdıklarını biz de İslâmi bulmuyoruz, demeye hakları yoktur. Bunlar alınırsa tasavvuftan geriye birşey kalmaz. Nerde kaldı ki takiye'yi meşru gören sûfilerin bu sözlerindeki samimiyete inanmak da zordur. Her sûfi, eğer çok acemi, çok yeni değilse vahdet-i vücud'u benimsemek zorundadır.

Bu çarpık akide, mürid'e ürkütülmeden, uzun sürede azar-azar ve gizlenerek zerk edilir. Bu süreci temin edebilmek için de son derece şeytani ve sinsi bir yöntem uygulanır. Evvela 'şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır' [5]

Denerek, bir şeyh'e bağlanmadan kurtulmanın mümkün olmadığı telkin edilir. Bir şeyh edinme mecburiyetine inandırılan mürid, bu defa da, "bir ölünün gassal'a teslim olması gibi, müridin şeyhine teslim olması"[6]'Mürid şeyhe tazim göstermeli, açık ve gizli durumlarda onu büyük tanımalıdır.'

'Maksud'un ancak onun eliyle gerçekleşeceğine inanmalıdır.'

'İşlediğinin zahiri haram da olsa, şeyhi'nin yaptığına itiraz etmemeli, "Niçin böyle yaptın" dememelidir.
Çünkü şeyhine 'niçin' diyen kişi asla felah bulamaz.'

'Zahiren şeyhden kötü bir durum sadır olabilir, fakat batini itibariyle o durum güzeldir.'[7]

Ahmet Dede'nin, Celaleddin Rumi hakkındaki şu sözü de şeyhin mürid üzerindeki yetki ve tasarrufunu ortaya koyması bakımından ilginçtir: 'Bugün cennete girmek onun rızasına, cehenneme girmek de onun gazabına bağlıdır’ [8]

"Gerçek müridin alametlerinden biri de, şeyhi kendisine 'Şu fırına gir' dese girmesidir."

"Bir adam Beyazıd'ın müridlerinden birine: Şeyhin mi büyük Ebu Hanife mi diye sordu. Mürid: şeyhim, dedi. Sonra Ebu Bekir mi büyük senin şeyhin mi? diye sordu, yine Şeyhim dedi. O birer birer bütün sahabeyi saydıktan sonra Muhammed mi büyük şeyhin mi? dedi. Yine Şeyhim büyüktür dedi. En sonunda Tanrı mı büyük senin şeyhin mi? diye sordu. Ben tanrıyı şeyhimde gördüm, şeyhimden başka birşey tanımam.' dedi. Başka bir müride de Tanrı mı büyük şeyhin mi? diye sordular. O da 'bu iki büyük arasında hiçbir fark yoktur' dedi. Yine müridlerden bir diğeri de: 'Bu iki büyükten daha büyük biri lazım ki bu farkı ortaya koysun' demiştir"[9]

Bu gibi şeytanı söz ve telkinlerle eli-kolu bağlanan mürid'e vahdet-i vücud herzesini yutturmaktan daha kolay ne olabilir?

Kaynaklar[1] İ. Sarmış, Tas. ve İslâm Sh. 115-119-120

[2] İktibas Der., Sayı: 104-Sh. 26

[3] İ. Sarmış, A.g.e. Sh. 118

[4] Ömer Ziyauddin Dağıstani, Fetvalar - Sh. 79.

[5] Beyazıd-i Bistamiye atf. İ. Sarmış, Tas. ve İslâm-Sh. 175.

[6] E. Özkan, Tasavvuf ve İslam - Sh. 85

[7] Muhammed Emin el-Kurdi, Tenvim'l-Kulub fi Muameleti Allami'l-Guyub, 528-531, hicri 1384, Mısır, Kitabın adında bulunan Allamu'l-Guyub niteliği bu durumda herhalde şeyhin kendisine ait olacaktır.

[8] (İ. Sarmış Tas. ve İslâm Sh. 92).

[9] İ. Sarmış, A.g.e. Sh. 177.Allah Kardeşlerimin Çalışmalarını Bereketlendirsin...Tevhid FM çaşılanlarına Ahmet Bal kardeşime teşekürlerimi sunarım... (S.E)

sirkvetevhid.jpg
 

nengerek

Üyeliği İptal Edildi
Banned
14- "İblis, "Bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi.

15- Allah "Sen mühlet verilenlerden birisin" dedi.

16- "İblis dedi ki; "Beni kışkırtıp sapıklığa düşürdüğün için, andolsun ki, doğru yolun üzerinde pusu kurup insanların yolunu keseceğim. "

17- "Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara
sokulacağım da çoğunluğunu şükreder bulamayacaksın. "

18- "Allah dedi ki; "Çık oradan yerilmiş ve kovulmuş olarak! Andolsun ki, insanlardan kim sana uyarsa, onları ve sizi birlikte cehenneme dolduracağım." Araf suresi
 

yasir dusary

Yeni Üye
Üye
Allahu Teala şöyle buyurur: “İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında; orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında da (iman etmediği ve kendisinden sakınmadığı) Allah’ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür.”ada99:htmalcevrilecek\Html_Kitaplar\elhadid.com_Adim2_Kitap5_html.html#_ftn55#_ftn55 (Nur/39)
 

cehaletmazeretdegil

Yeni Üye
Üye
."İnsanlar arasında müminlere en amansız düşman olanların yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu göreceksin... "(Maide:82)
Tağutlar düzenlerini sürdürebilmek için her yolu dener, ve her şeyi kullanırlar . Kendilerine muhalif gruplar dahi üreterek, düşmanmış gibi oluşumlara dahi izin verirler.
Bunun için zafı olan kişiler tercih edilir. Kimisi ağzı laf yapan, kimisi dünya sevgisi olan, kimisi paraya tapan, kimisi kadın düşkünü, liderlik hevesinde olanları çok çabalar sarf etmeden, bu zaaflarını destekleyerek, bazen bilerek bazende farkında olmadan, uzaktan birileri araçılığıyla bunu yaparlar.
İnsanları da kendi çıkarlarına alet etmek için, yine insanların en çok muptela oldukları zayıf noktalarından vururlar. En çok ta dini istismar ederek, bilirler her insanın dindiz yaşayamayaçaklarını, bunun için sahte şeyhler üreterek, onlara bir takım olağan üstü insan üstü vasıflarla donatarak, o kişileri güzemli bir halde sunarlar. Kalbe Yerleştimi beşer,yada şeytan,! zaten gerisi kolay, onun için fertlerin yapmayacağı kalmaz; annesini, babasını, eşini, akrabalarını, yine o kalbindeki ilah edindiği şeyhi için terk etmeyi göze alaçaktır. bunların açık olanı oldugu gibi gizliside vardır. bunlardaki rabıta biçimleri çeşit çeşittir. kimisi rüyada rabıtaya geçmek mujdelenmek ister, onla gecici hazlar duyarak şeyhe olan imanını bağılığnı kuvvetlendirir. Bu gizli şirk ağına düştügünden kişiler hiç kolay kolay fark edemezler.Zira dini zaaflar kişiyi bütün alanlarında sinmiş nufus ettirmiştir bir kere,
şeyhler bütün islami terimleri onlara kullanır. onlardan ayrılmayı dahi göze alamaz müritler şeyhlerinin vereceği cezayı düşünür şeyhten öyle korkarlarki, korku ibadeinde büyük şirkler içinde, olduklarını kolay kolay farkında olamaz, müritler en tehlikelisi "hak" mış gibi gözküp kendini duvarlara sıkıştıran ortada olmayan hayalet şeyhlerdir. Ortada olsa gizemi kaybolurdu, sonra onu tanırdılar, ve ona bağlanmanın onu Allaha denkler tutmanın, kendileri acısında zillet oldguunun farkında olup ayrılmaları mümkündü.
Ama gözden uzak olanları ona bağlama noktası daha derin olacaktı, kopmalar daha bir zorlaşacaktı,
İnsanları Allah'tan değilden kendilerinden korkuturlar. böyle oluncada her bağlısı onun her sözünü, haberini, yormunu, fikrini, görüşünü, ölçü adleder şeyhten mi geliyor! oldugu gibi kabul eder, sorgulamaz, zira o sorgulanamaz eleştirilmez, çok çok değerli olduğu için kalbinde iyice Rableşmişti bağlısı bu hastalığın bu iç ten tapınmanın hiç farkında dahi olamaz, zannederki Allah'a bağlıdır. oysa büyük yanılğıdadır. Allah'a değil o kişi gizli rabıtalar yapıp korktugu ona tapındığı, ibadetler, sunduğu, kendi gibi acız, zayıf, ölümcül, sıkışınca wc giden, hasta olunca ilaç icmeye giden, doğan, yürüyen, gaybı bilmeyen, uyuyan, açlıga dayanamayan, ölümcül varlıktır.
Onun hakkında bir eleştiri dahi yapmak müridleri çileden çıkarmaya yetiyordu işte bu rebleşen şeyhler buna rıza gösteren tarikatlerin iç yüzü budur.
kimisi mehdi zanneder kendisini, kimisi halife, kimisi lider, kimisi Rasul, kimisi şeytan, kimisi Alim, Özellikle şialar her renğe her kılıfa girerler takiyye onlarda hat safadadır.yeri gelir takiyye sanatını en ustalıkla icra ederek kitleleri bir uyuşturucu gibi uyutabilir.yeri gelir küçük odalarda islam devleti kurup kendilerince beytulmal oluşturup,müritlerden topladıkları paraları ümmet adına alınan zekatları yine ne fakirlere ne yetimlere nede işsizlere verme noktasında olmayan ama sözde islam devleti sürekli alma noktasında olan bir sanal islam devleti oyununu sahneye sürerek yine cahil taklidci insanları ağlarına düşürerek aldatmak ve kandırmak kullanmak çöpten eski "eşya" bulana aidken ama "altın"ve "para" salon islam devletine verilmeliydi çünkü onlar degerliydi. iyide hocam bu 30 yıldır. neden bir faikire sadaka olarak dahi aynı beytulmal vermezdi dullar vardı onlar gözetilmezdi neden?öyle madem islam devletini kurdun işletmen gerekmezmiydi işine gelmiyordu degilmi vermek cıkarlara tersti degilmi ..
bulana, çalana (kurtarma kılıfında) da pay verilecek teşvik edileçekti :) buna muhalif olanlara yine islami terimlerle olayı kendi menfaatlerine ustalıkla döndüreceklerdi ferdin maslahatından önce cemmaat(i)n maslahatı öyle ya fertlerden müteşekkil degildi sanki cema(a)t tek kişilikli cema(a)t bir kaç kişiden müteşekkil oda cemaa(t)i taraftarlık ne kötü insanın gözlerini kör ediyor hakkı batıl batılı hak sanabiliyor insan dost görünenler aslında düşman dostları ise hep düşman göstermek acaba kimin ve kimlerin karekteriydi... bunu deşifre edenlerde bir kalemde tağutlardan daha tehlikeli adledilecekti. şeytanın hilesi zayıftı ,onlar secilmiş bu dini istismar birgün tepe takla olacagını dinin sahibini unutuyorlardı şeytanlıklarında bir sonu vardı. yeri gelir Dini terimleri keni menfaatleri dogrultusunda çok etkileyici tesirli biçimde ayetleri hadisleri dahi kullanarak yorumlar, kendine ama sadece kendisine taptırmaya kalkışabilirler...yada verdikleri fetvalarda tağutların menfaatleri dogrultusunda olaçaktı.Allah c.c böyle olanların yüzlerini kara cıkarsın ve onları acık etsin.hem dünyada hem ahirette rezil ve rusvayı etsin kimseyi böyle alçak yahudi kalpazanı tağut dostlarını sevdirtmesin. onları kurdukları şeytanı palanlarını kendilerine döndürsün ve gerçek yüzlerini bu zayıf mustazaf gariplere göstersin..Amin Amin Amin...
Onlara şunu söylüyoruz ey kendini Müslüman sanan şeyh kulları gelin o şeyhe tapmayın; o ilah değil onu sizler ilah edinmiş, her türlü ibadetlerinizi ona yapıyor, ona tapıyorsunuz, ona "LA"(Hayır) deyin ve yalnız Allah'a kul olun. bundan hoşlanan o sahtekar din bezirganları belamları yalnız birakın iman edin bu haliniz şirktir ...
Tevbe edin Allah'a dönün . şu andaki dünyadaki bütün Tatikatler, ister gizlisi ister acığı hepsi müritlerini kendilerine bağlayan birer sahte ilahtır. Rableştirdikleri şeyhlerine kul olanlar, bu durumun hiç farkında değildir. onları hep onlar kontrol altında tutarak kendi çıkarlarına alet ederler. kimsi şehvet düşkünü onca kadının kızın ırzına gecimiştir. bu sürüyor maalesef bir gün gelir hepsinin maskesi düşer. bu oyunu sahneye süren yahudi ve tağutlar bütün insanları çeşitli parçalara bölerek uyuşturmak uykuda tutup semirmek, ve sömürmek içindir. Bir gün Hakikat ortaya çıkar.
Bu Sehte şeyhlere (Şeytan)a tapan kul köle olanlara bir ikazımızdır. Dileyen Rabbine iman eder kurtulur. dileyen kendine bir yol tutar...kendini müslüman sanır müşrikce yaşar batıl üzere birilerini Allah'a ortak koşarlar şirk içinde kalıp kendi sonlarını hazırlarlar..

Alemlerin Rabbine hamd olsun onun hiç bir ortağı yoktur...
 

cehaletmazeretdegil

Yeni Üye
Üye
Bismillâhir rahmânir rahîm

Allah-u Teâlâ kime hidayet ederse onu saptıracak, kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir, O'nun ortağı yoktur.

Onlar ki; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olmuşlardır. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur. (Rum:32)

Küçük küçük islam devletleri oluşturulmuştur. her grup Tarikat, dernek, vakıf, kendi yanındakine çağırırken, kendini hak üzerinde cennetlik sanıyordu. Diğerlerini batıl üzere olduğunu düşünüyor ve çagırısı onun bağlılları aracılıgıyla kendi grubuna yapılıyordu. her tarikatın şeyhi lideri bir halifedir. o halifenin bağlılarına birer ögretisi vardır yayın evi fikirleri görüşleri ezberletilir. adeta vahiy gibi Ku'ran gibi.
kimse kendi tarafına öz eleştiri yapamaz. yanlış olamazmı diye dışardan bakamıyordu hatta bunu aklına dahi getiremiyordu. her islam devletciğin beytul mali ganimetler alanı fey sandıgı zekat toplama memurları vardı. bir müridin her yıl bunu ihlasla Allah için verdigi sevinci rahatlıgı içinde iç aleminde devletine tarikatine olan baglılıgına sadahakti imanını gösterir. artık fertlerde şu kanaat, düşünce, oluşmuştur. Bu haktır imandır . ben bu tarikatten ayrılırsam oldum kafir oldum mürted oldum din düşmanı oldum munafık sonra kaybedersem ya gibi. ögretiler din üzerine kuruldugu için her bağlısında bu dini ergumanlarla sindirme kullanılmıştır. kolay kolay kişiler bu ağı delemez ve bu girdaptan çıkamazlar. dışlanmayı kınanmayı göze alamazlar.
şeyhe bağlılık iman olmuştur.artık tarikatte hizmet hakka hizmetin adı olmuştur.yazarlar masum degil onlara vahiy gelmiyordu onlarda sizin gibi kuldur . tarikatin bakışı bireylere sırayet ettirilmiştir her ders onlara ibadet şeklinde lanse edilecektir. hepsinin amacı bir denilecek, ama genel anlamda islam devleti gerçek halifenin önü tıkanacak ve mevcud tağuti düzenler sultasını hukumranlıklarını sürdüreceklerdir.asesen bu oluşumlarda şeytanın ve yandaşların bir süslemesiydi, şeytan ve yahudinin ahdi bu dur. büyük islam imparatorlugundan alacağı en büyük intikam budur. islam hilafetinden sonra malesef gerçek alimler asılınca hakkı bilen müminler öldürülünce yıllardır. oluşturulan islam devletcikleri adı altında. bu tarikatler sahte şeyhler aracılıgıyla uzun süre yıgınlar sürüler kitleler bir büyük uykuda rüyalar görerek gaflete gecmiş ölü toprağı adeta üzerlerine serpilmişti. ve cahiliyye kabugu iyice kalınlaştırılmıştı...

İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.
(Nisa : 76)

şeytan ve yandaşları en çok din adamı üretti ve insanları yine din ile aldattı, sömürdü, semirdi. yağmaladı boş ümidlerle onları oyaladı durdu..bu oluşumların her birinin bir tabelası ismi vardır. her birinin birde emiri lideri halifesi alimi vardır. her birinin beslendigi kaynaklar vardı beşer aklının ürünü Kur'an dan ayetler hadisler ile destekli bir çok islam devleti adeta oda larda oluşturuldu. her biri din adına zektat toplar fitreleri alır aidatlar toplanır beytulmalları vardır. ne kadarda islam devleti var değilmi kimse farkında değil . ama dışarda ne vardı zalim kafir tağut yöneticiler dışarda şeytan ve yandaşları büyük tağut bayrakları dalğanacaktı ve her müride Kur'an gibi bu ögretiler belltetirilmeye çalışıldı. insanlar Kur'andan biliçli yada biliçsiz uzaklaştırıldı.içinde bulundukları durumu kimse sorgulayamaz oldu. adeta bu bir örümcek ağı gibi ahtapot gibi gelişti genişledi her oluşum dünya çapında kollara ayrıldı. ne varki bir büyük bütün haline gelinemiyordu. her oluşum adeta islam devleti şekline sokulmuştu bağlılarının ruh dünyasında zihinlerinde bu vardı meselere tepeden bakılamıyordu ve bunun neden böyle oldugunu kimse fark edemiyordular günü birlik geçim sıkıntısıyal zamlarla tv dizileriyle haftalık zikir ayninleriyle kişiler fertler adeta boş dahi birakılmıyordu düşünmye akletmeye sorgulamaya fırsat birakılmıyordu. her ferdin kendi kalın aşılmaz kozası ağı vardı.duvarları kalındı, maddi manevi alanda tarumar ediliyordu zihni dahi din kullanılarak bir yandan egemen gücler sırtındaydı bir yandan din bezirganları bu agır yükler altında ezilen kişiler kitleler sırtındaki ağır yüklerin dahi farkında degillerdi. bir çoguda bu yükleri kaybetmeme savaşını veriyordu gönüllüydüler adeta ayaklı taşıyıcı .bu yazıyı kaleme alan kişide 20 yılını bir tarikate baglılıkta gecirmiştir.hemde "tevhidi" olduğunu hak olduğunu sandığımız bizi din ile aldattılar. diğer müritleri kaybetmemek için onlara şu telkin edildi bu kişi sapıttı adeta bakın sizde bizi terk ederseniz ona denilen sizede yarın denilecek ve sizi kınyacagız denilerek adeta kendilerinin menfaatleri hiç bitmesin diye kişiler yine dini telkinlerle korkutulacak sindirilecekti. bir kezdaha kendilerine olan imanlarını peçinliyeceklerdi sanki o yazardan yayın evinden ayrılmak imandan islamdan Kur'andan haşşa Allah .c.c dan ayrılmak igibi zihinlere iyice yer etmişti kolay kolay ayrılıklar kopmalar olmuyordu. ne varki şeytanın hilesi zayıftı. Allahın hidayet ettikleri bunu fark edip ayrılabilir gerçek Rabbine yanlız Allah'a bağlanabilirdi.bu noktada şeytanın zorlayıcı bir baskısıda yoktur. "ölçü kuran sünnet" sadece bir söylemdir asesan bu ezberdir.dillerde uygulamada her fert kendisi değildir. yazarın risaleleri yazdıgı kitaplar ellerden düşmez. ya Kur'andan siz anlamazsınız alimler anlar sözü telkin edilerek. sürekli Ku'ran ile insan arasına kalın duvarlar örülecekti. bunu en radikalinden en takva görünümlü şekilçisine zuhd adına olan oluşumlarda yapmış kullanmıştır.her fert kendi tabilasına daveti Allaha davet ediyorum şeklinde alğılıyordu. oysa her fert kendi derneğine kendi liderine kendi şeyhine kendi alimine çagırıyordu insan kapmaca adeta oynanıyordu. oysa piyasada pek yanlız kalan fert adeta kalmamıştı. sürüden ayrılanı kurt yer hesabı kurtlar coktan sürüleri kapmıştı. yanlız Allaha baglı kalanlar ise ya deli ya mezzub yada sapık Damgası ile aforoz edilmişti. insan bakış acısını degiştirmesi gerekirdi kulluk kime liderlere yazarlaramı? Allah'amı hangi dini yaşıyorsunuz Allah c.c ın Kur'anda sünnette belirledigi dinimi yoksa kendi yazarının liderinin dinden edindigi ögretilerimi. işte kendinizi sorgulayın ve hangi durumda oldugunuz bilin kişileremi ibadet ediyorsunuz yoksa Allaha mı? bakın .insanlar için Kur'an a dünme vakti gelmişte coktan geciyordu.. kalın zincirleri kırma vaktidir. ölüm gelmeden ey Allahı arayan ve ona şirksiz iman etmeye giden yolcu her isim bir din her isim seni dinle altattı dön rabbine tevbe et unutmayınki kabirde ve ahirette tek kalacaksınız kimse sizi kurtaramaz çok sevdiginiz dostlarınız o gün size şunu diyecekler gelmeseydiniz biz sadece sizi davet ettik çağırdık...
yazarların yayın evlerin görüşleriyle degil Kur'an dan hesaba çekileceğiz. onca yılı onlarla heba ettik gelin bu seferde Kur'an okuyalım elimizdeki dığer kitapcıkları kaldıralım İŞTE HİDAYET eski dost gözükenler birden bire düşman kesilmesi imtihanın ilk başlangıcıydı...
Ben şimdi Kur'an-ı Kerimi Rehber Rasulu s.a.v önder edindim Allaha Ahiret gününe iman ediyorum. yanlız ona baglandım onun dışındakiler her biri imtihan edilecek kullardır insanlar üzerinde Rableşmeye soyunanları inkar ettim hiç bir tarikate baglı degilim küçük islam devleti salon sanal islam devleticikleri meger bir örümçek agıymış fark ettim..namazımı kılıyorum şu halde hangi kişi bana ne diyorsa onu Allaha havale ediyorum.o hesabı cabuk gören bilen işitendir..bilendir El Alim herşeyi bilen Allah c.c dır..
ama sünnetullahtı bu her iman eden bu ilk merhaleyi çogu kez aşamıyordu.. çeşitli sinek parazitleri vızıltıları illaki olacaktı dün mekkede oldugu gibi.

-onlar mutlak bağlanılması gereken yada Allahın murat ettikleri degillerdir. Allahın kitabı en dogruya iletendir hidayet kaynağı odur. Rahber odur ona sarılın onu kanun yapın ve ona sarılın haydi ..onun sahibi olandan başkasınada bağlanmayın bütün bağlardan sıyrılın ve kınayanın kınmasınada aldırış etmeyin kurtulun .
özgürleşin...
Allah c.c ın dini tevhid dinidir. bir kişiye iman edenler bir kişiye bağlananlar bu bağlılığa iman diyor. o kişiden ayrılmayıda imansızlık adlediyorlardı sahi acaba bu noktada düşünmek gerekmezmi?
iman küfür nedir kişiler tarikatten ayrılmakla Kur'anda mı, namazdanmı ayrılıyordu Kur'ana dönmek sapıklıkmıydı şeyhe olan imandan kopmak ve Alemlerin Rabbine iman etmek delilkmiydi neydi.?sapıklıkmıydı? SubahanAllah işte her şeyin ters yüz edildiği buydu Alemlerin Rabbine hamd olsun onun hidayeti olmasyadı kaybedenlerden olacaktık .ne kadar hamd etsek ne kadar şükretsek azdır.onun hiç bir ortagı dengi benzeri yoktur. ona iman eden onu Razı eden kurtulmuştur ona denkler tutan kendini islam üzere sansada kaybedecektir insanlar çogunluk bunun farkında degildir..Allah bu yazıyı okuyana Rahmet etsin ona gerçek hidayeti anlamayı yaşamayı nasip etsin.. Amin Amin Amin.
"LA İLAHE İLLAllah MUHAMMEDEN RASULLULLAH "
GERÇEK ANLAMDA BU BAĞLARDAN UZAKLAŞMAYLADIR...
BU ZİNCİRLERİ KENDİ BEYNIMİZDEKİ ZİNCİRLERİ KIRMALIYIZ...

.يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ
Ey insanlar; Allah'ın vaadi muhakkak haktır, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o mağrur da Allah ile sizi aldatmasın. (Fatır:5)
 

Almunadil

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Tağutu devirenler, müslümanları apaçık birşekilde şirk inançlarına itenlere, ceza uygulayabilir. Biz müşriklere şirklerini anlatırız. İster dini seçsin ister seçmesin! Bunlarla savaşı Tagutla savaşın önüne geçirmek kolaya kaçmaktır. Aslolan Allah yolunda çarpışmak. Allahın dini tam hakim oluncaya dek kafirlerle savaşmamız gerektiğini bizzat Allahu teala bildiriyor. Bunun için çok sağlam bir ortam oluşturulması gerekiliyor! Öyle silahı eline alıp dağa çıkmak çözüm değil. Daha kalıcı ve etkili çözümler üretmeliyiz! Bunu iyi düşünün. Hedefimiz şehit olmak değil Allahın dinini hakim kılmak olmalı!
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Tağutu devirenler, müslümanları apaçık birşekilde şirk inançlarına itenlere, ceza uygulayabilir. Biz müşriklere şirklerini anlatırız. İster dini seçsin ister seçmesin! Bunlarla savaşı Tagutla savaşın önüne geçirmek kolaya kaçmaktır. Aslolan Allah yolunda çarpışmak. Allahın dini tam hakim oluncaya dek kafirlerle savaşmamız gerektiğini bizzat Allahu teala bildiriyor. Bunun için çok sağlam bir ortam oluşturulması gerekiliyor! Öyle silahı eline alıp dağa çıkmak çözüm değil. Daha kalıcı ve etkili çözümler üretmeliyiz! Bunu iyi düşünün. Hedefimiz şehit olmak değil Allahın dinini hakim kılmak olmalı!
Cihadı sadece dağa çıkmaktan ibaret düşünen cahiller gibi düşünme sende onlar; O aslanlar oralara gidiyorki sırf Allah Svt nın şeriatını adını yüceltmek için gidiyorlar maksat dağa çıkıpta gezmek değil kendinde dediğin gibi ALLAH'IN EMRİ OLAN KAFİRLERE KARŞI SAVAŞMAKTIR....Eğer cihaddan korkuyorsan burada konuşup durma...Cihad korkakların işi edğil kahramanların aslanların işidir..!!!
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Rasulullah(s.a.s) zamanında bile aynı durum mevcuttu sahabeler Allah Svt nın şeriatını yüceltmek kula kulluğu biritip tek olan Allah a kulluğu yaymak ve de istedikleri cennet...Şehid olmayı kim istemez...En hayırlı ticaretten haberin yok heralde..."Canını satıp cenneti almak".....


CİHAD; MÜ'MİN İLE MÜNAFIĞI AYIRT EDEN GERÇEK


Bu yazıyı ve özellikle Şehid(İnşaAllah)Abdullah Azzam'ın Kitaplarını oku mutlaka oku ki sonra gel konuşalım....Ve İbni Nehhas'ın Cihad kitabını oku İnşaAllah...
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Söyle şimdi şu an mücahidler afganistan da çeçenistan da suriye de ırak ta filistinde mali de ne yapıyor....Onlar kafaları estiğinde dağa mı çıkıyorlar Yoksa İslam ı ayaklar altına almaya çalışan kafirlere mürtedlere karşı canla malla savaşıyorlar mı...Onların amaçları yaptıklarıyla belli bunu Unutma...Müslümanların tek bir amacı vardır ki Hadisi şerifte belirtilmiştir onlar kıyamete kadar hakk yolunda şaşmazlar Allah'ın izniyle ve de onlara kimse karşı çıkamaz..


Şunuda merak etmenede gerek yok silahını alan başı boş gezmeye çıkmıyor Taliban, El Kaide, Nusret Cephesi, Ahraruş Şam, Ensarud Din, Ensarul Muslimin, gibi cemaatler örgütler gerekli düzeni Allah Svt nın izniyle kurmuşlardır tıpkı sahabelerin bedirden uhud dan önceki düzenleri gibi....
 

Almunadil

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Cihadı sadece dağa çıkmaktan ibaret düşünen cahiller gibi düşünme sende onlar; O aslanlar oralara gidiyorki sırf Allah Svt nın şeriatını adını yüceltmek için gidiyorlar maksat dağa çıkıpta gezmek değil kendinde dediğin gibi ALLAH'IN EMRİ OLAN KAFİRLERE KARŞI SAVAŞMAKTIR....Eğer cihaddan korkuyorsan burada konuşup durma...Cihad korkakların işi edğil kahramanların aslanların işidir..!!!
Bilader burda kabadayı gibi konuşmanın bir alemi yok. Birini korkaklık ile itham etmeden ahlak çerçevesi içinde muamele et. Müslüman adam kardeşini bilir sever sayar. Omuz omuza savaşmak istiyorsan kardeşine karşı muamelede düzgün ol.

Biz müslümanlar bir çözüm bir yol bulmalıyız! Dağa çıkıp savaşanlara bir lafım yok. Allah şehadetlerini kabul etsin. Benim anlatmak istediğim şey gayet basit! Bu meseleyi daha etraflıca ele almalıyız. Bir çözüm düşünmeliyiz. Hangi strateji uygulamamız gerekir bu asırda. Düşmanımızın teçhizati ortada bunlarla nasıl mücadele ederiz! Tarih boyunca müslümanlar hep belirli stratejiler ürettiler KALICI çözümler üretmek için. Bizimde yapmamız gereken KALICI çözümler üretmek. Kahraman olmak değildir hedefimiz.
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Evet amaç kahraman olmak değil ama beklenilen her günde zulüm devam ediyor eğer ki hala zulüm devam ediyorsa bu sesini çıkarmayanların yüzündendir....Bu bir gerçek...
 

Almunadil

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Söyle şimdi şu an mücahidler afganistan da çeçenistan da suriye de ırak ta filistinde mali de ne yapıyor....Onlar kafaları estiğinde dağa mı çıkıyorlar Yoksa İslam ı ayaklar altına almaya çalışan kafirlere mürtedlere karşı canla malla savaşıyorlar mı...Onların amaçları yaptıklarıyla belli bunu Unutma...Müslümanların tek bir amacı vardır ki Hadisi şerifte belirtilmiştir onlar kıyamete kadar hakk yolunda şaşmazlar Allah'ın izniyle ve de onlara kimse karşı çıkamaz..


Şunuda merak etmenede gerek yok silahını alan başı boş gezmeye çıkmıyor Taliban, El Kaide, Nusret Cephesi, Ahraruş Şam, Ensarud Din, Ensarul Muslimin, gibi cemaatler örgütler gerekli düzeni Allah Svt nın izniyle kurmuşlardır tıpkı sahabelerin bedirden uhud dan önceki düzenleri gibi....
Yahu kardeşlerim ne bu sizde beni bir demokrat gibi görmeye başladınız ben gerçektende o sözü söylerken bunları mı kast ettim? Araştırıp etmeden resmen karalıyorsunuz beni! Bak sırf yanlış anlaşıldığım için o sözlerimi geri alıyorum tamam mı? Tamam onlar orada çok güzel savaşıyor ya biz ne yapıyoruz burda? Bizim yapmamız gereken şeyde cihad. Benim bizim yapmamız gerekenlere dikkat çekmeye çalışıyorum!
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Dağa çıkar gibi demek bir nevi dalga geçmek gibi oluyor...Cihad ile ilgili sağlıklı düşünmek istiyorsan cihad ehlinden cihad alimlerinden ilim öğrenmelisin...Cihada dair kitaplar filmler videolar izle inşaallah...O zaman ümmetin durumunu anlarsın ve günümüzde ne yapmamız ne etmemiz nasıl düşünmemiz gerektiğini anlarsın...
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Seni karalama ya da derdim yok ama yanıbaşımızda suriyede zulüm var ümmet kan ağlıyor halk nerdesiniz ey ehli sünnet diye bas bas bağırıyor ama kimse umusamıyor...Ne yazık ki...
 

Almunadil

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Evet amaç kahraman olmak değil ama beklenilen her günde zulüm devam ediyor eğer ki hala zulüm devam ediyorsa bu sesini çıkarmayanların yüzündendir....Bu bir gerçek...
Burda yazıp çizmek kolay kardeşim. Onlar sesini çıkarıyor ama fayda etmiyor kafir bastırmaya devam ediyor. Afganistandaki mücahidler Allah razı olsun onlardan onca sene savaşıyor ama kafir elini çekmiyor onlardan. Buna BİZ KALICI bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kafirlerin kökü nasıl kurutulur veya bu kafirleri nasıl zayıflatırız. Bunu araştırmasını bir yapalımki kafirler eskisi gibi bize boyun eğsin ve ehli kitap cizye versin.
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Yahu kardeşlerim ne bu sizde beni bir demokrat gibi görmeye başladınız ben gerçektende o sözü söylerken bunları mı kast ettim? Araştırıp etmeden resmen karalıyorsunuz beni! Bak sırf yanlış anlaşıldığım için o sözlerimi geri alıyorum tamam mı? Tamam onlar orada çok güzel savaşıyor ya biz ne yapıyoruz burda? Bizim yapmamız gereken şeyde cihad. Benim bizim yapmamız gerekenlere dikkat çekmeye çalışıyorum!

Herkes ne yapıp ne ettiğini yazmaya kalksa bu site çoktan kapatılır bu konu ilmi açıdan konuşulabiliyor ama daha başka tarafa çekildiği zaman ya üyeliğin silinir ya da site kapatılır..."Tedbirli olmak şarttır..."
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Sana bir örnek vereyim dediğin konuya uygun; adana da elektronik mühendisi bir genç insansız hava aracını düşürecek yazılım geliştirmek istedi çalışmalara başladı ama hemen sonrasında polisler tarafından basıldı ve şu an hapiste Allahu Alem...
 

Almunadil

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Dağa çıkar gibi demek bir nevi dalga geçmek gibi oluyor...Cihad ile ilgili sağlıklı düşünmek istiyorsan cihad ehlinden cihad alimlerinden ilim öğrenmelisin...Cihada dair kitaplar filmler videolar izle inşaallah...O zaman ümmetin durumunu anlarsın ve günümüzde ne yapmamız ne etmemiz nasıl düşünmemiz gerektiğini anlarsın...
Tamam kardeşim o sözü söylerken hata ettim bunu anladım şimdi. Fakat maksadım dalga geçmek değildi. Bilader cihad konusunda ben Allahın kitabına ve rasulullahın sünnetine bakarım. Ayrıca birde eski güvenilir ulemanın cihadla ilgili görüşlerine bakarım. Bu dönemin ulemasına hiç güvenim kalmadı. İbn Teymiyye, seyyit Kutub bunlardan.

Sen bana bi söyle bakalım hangi alimleri tavsiye ediyon?
 

Said El Ensariyy

Yeni Üye
Üye
Allahu Akbar....Sen cihadın önderlerinden İbni Teymiyye Seyyid Kutub Hasan El Benna Abdullah Azzam gibi alimlere nasl güvenmezsin bende sana sorarım onlar cihad ile ilgili konuları heva ve heveslerinden mi uyduruyor sence, ne hatalarını gördün ki söyle?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt