Tesettürlü Hanımefendilere Ve Hanım Kızlara Açık Mektup

Rudeyha

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Tesettürlü hanımefendilere ve hanım kızlara açık mektup | Mehmet Talu Hocaefendi

Muhterem ve afif (iffetli) İslâm hanımlarına: Selam ve ihtiramlarımı (saygılarımı) takdimden sonra...

Tesettür konusunda sakın kâfirlerin, fâcirlerin, münafıkların ve mürtedlerin sözlerine, yönlendirmelerine uymayınız. Yüce dinimizin muhkem (kesin), müttefakun aleyh (üzerinde birleşilmiş) hükümleri, farzları, haramları bellidir. Bunlar muteber ve güvenilir din kitaplarımızda açıkça yazılıdır. Hepsinin Kur'an-ı Kerîm'de, Sünnette delilleri vardır. Hepsi icmâ-i ümmetle te'yid edilmiştir.

Bu devirde birtakım insanlar dinimizin tesettür emrini bozmaya, çarpıtmaya, değiştirmeye, çığırından çıkartmaya çalışıyor. Onlar insî şeytanlardır. Onlara uyanlar çok aldanır, çok zarar ve ziyan ederler.

Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz tesettür konusunda ne demişse, ne emr etmişse, neyi yasaklamışsa doğrudur, haktır. Sakın O'na muhalefet etmeyesiniz.
Yüce Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz kadınların saçlarını deve hörgücü gibi topuz yapmalarını kesin olarak yasaklamıştır. Bu konuda çok güvenilir, çok sağlam, çok muteber din kaynaklarında bilgi bulunınaktadır.

Başını örten bir Müslüman kadın, Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimizin yasakladığı bir şekilde örtünemez. Resûlullah (S.A.V.) efendimiz, deve hörgücü gibi topuz yapılmayacak diyorsa, ona uyulacaktır."Ateş (cehennem) ehlinden iki sınıf vardır, ben onları henüz görmedim (ileride zuhur edeceklerdir). (Birinci sınıf : Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onlarla insanlara vuran kimseler... (İkinciler : Giyinmiş çıplak kadınlar ki, bunlar ALLAH Teâlâ'ya taatten (itaatten) dışarı çıkmışlardır. Bunlar (hem kendileri baştan çıkmıştır), hem de başkalarını baştan çıkartırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu gibi kadınlar, Cennet'e girmek şöyle dursun, onun kokusunu bile alamazlar. Halbuki Cennet'in kokusu şu şu şu kadar uzak mesafeden hissedilir."

Dinî bir konuda kesin emir ve yasak varsa biz Müslümanlar bunları tartışamayız. Ancak dinsizler, münafıklar tartışır. Sakın onlara uymayalım. Mürtedlerin din hakkında konuşmaya hiçbir hakları ve salahiyetleri yoktur.Bu devir rant devridir. Birtakım adamlar dinî konuları, değerleri, hükümleri, kurumları kendi âdi çıkarlarına âlet etmektedir. Dine, Şeriata, fıkha, ahkâm-ı İslâmiyeye, sünnete uygun tesettür kıyafetlerinin yapılması ve satılması elbette caizdir ama bu saydıklarımın dışında kalan dine aykırı sahte ve çarpıtılmış tesettür kıyafetlerinin ticaretinde büyük günah ve vebal vardır.Dün mayo ve deniz kıyafetleri teşhir eden mankenler kiralanıyor, bugün onlara din dışı tesettür giysileri teşhir ettiriliyor.Manken başına renkli bir bez örtmüş... Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş... Podyumda kırıta kırıta, şehevî arzuları kamçılayacak bir şekilde yürüyor... Böyle tesettür olmaz. Bu tesettür değil, anti-tesettürdür.

Tesettür konusunda Yüce ALLAH ayet indirmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz bu konuda ümmetine talimat vermiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin vekilleri, vârisleri, halifeleri olan rabbanî ve 'âmil ulema, fukaha, müctehidîn-i kiram âyetleri ve hadîs-i şerifleri yorumlamışlar ve Yüce Şeriatın hükümlerini ortaya koymuşlardır.Alnı ömürlerinde bir kere secdeye varmamış birtakım politikacılar, gazeteciler, yazarlar, düşünürler veya düşünmezler bu gibi dinî konuları mıncıklamasınlar. Onlar uzmanı olmadıkları bu konularda konuşamazlar, yazamazlar. Konuşup yazsalar bile fikirlerinin, görüşlerinin, hükümlerinin hiçbir kıymeti yoktur.Şazz fikirli mezhepsizlerin, bid'atçilerin, Kitab ve Sünnet dairesi dışındakilerin de bu konulardaki fikir ve görüşlerini dinlemeyiniz, fetvalarına, ruhsatlarına önem vermeyiniz.

Birtakım hafif akıllı kadınlar ve kızlar tesettür konusunda doğru yoldan çıkmışlardır. Zamanımızda "başları örtülü çıplaklar" vardır.Ciddî ve vakarlı bir İslâm hanımı ve kızı, erkeklerin şehvet bakışlarını çekecek kıyafetlere bürünemez. Vücut hatlarını gösteren ince elbiseler giymek haramdır.Meydanlarda, caddelerde, toplu taşıma vasıtalarında, umuma açık yerlerde İslâm kadınlarının ve kızlarının çıngıraklı kahkahalar atarak dikkat çekmeleri terbiyeye ve görgüye aykırıdır.Tesettürün iffet ve haya ile birlikte olması gerekir. Tesettür ile bayağılık, pespayelik, adilik bir yerde olmaz.

Fâsıkların, fâcirlerin, reformcuların, mürtedlerin aldatmalarına kanmayınız, tuzaklarına düşmeyiniz.Kur'an ne diyorsa doğrudur. Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz ne demişse doğrudur. Rabbanî ve 'âmil din âlimleri müttefakun aleyh konularda ne yazmışlarsa hepsi doğrudur. Teferruatla ilgili konularda bazı farklı görüşler ve yorumlar vardır. Kitaba, Sünnete, icmâya aykırı olmamak şartıyla onlar da geniş bir rahmettir.Şeriat, saçlar deve hörgücü gibi topuz yapılmayacaktır diyorsa, o yasağa uymalıyız.

İslâm düşmanları bu konularda istedikleri kadar bağırsınlar. Kulak asmayalım, okumayalım, önem vermeyelim. Onların ekmeklerine yağ sürmeyelim.
 

MARİTA

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Başları örtülü çıplakların çoğu namaz bile kılmıyor.Hatta tevhidi bile bilmiyorlar...Önce tevhidi anlatırsın.. Artık onların örtüsüyle ilgili yapacak bundan başka bir şey yok.Yani doğru düzgün giyin falan demek hikaye...
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt