Tevbe ve İstiğfar ile İlgili Rivayetler

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu Âleykum we Rahmatullâhi we Berekâtuh

Tevbe ve istiğfarla ilgili rivayetleri bu konu altında toplayabiliriz. Biiznillâh konuyu gördükçe de istiğfar etmeyi hatırlarız.
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Kim ALLAH yolunda çaba sarfedip O'ndan yardım diler, istiğfâr ve gayrete sarılırsa, (ALLAH) ona mutlaka lütfundan, hiç ummadığı şeyler verir."
-İbn Teymiyye(rahmetullahi aleyh)
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Ateşe (Cehennem'e) girmeyi engelleyen sebepler on tanedir:
Tevbe
İstiğfar
Günahları silen iyilikler
Kefaret olan sıkıntılar
Nebi (sallallahu aleyhi we sellem)'in şefaati
Nebi (sallallahu aleyhi we sellem) dışındaki kulların şefaati
Mü'minlerin duası
Ölüye hediye edilen salih ameller
Kabir fitnesi
Kıyamette olacak olan sıkıntılar."
-İbn Teymiyye(rahmetullahi aleyh)
 

Enfal33

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Bana Süveyd b. Saîd rivâyet etti.
(Dedi ki): Bize Hafs b. Meysera rivâyet etti.
(Dedi ki): Bana Zeyd b. Eşlem, Ebû Sâlih'den, o da Ebû Hüreyre'den, o da Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den naklen rivâyet etti ki: Şöyle buyurmuşlar: "ALLAH (azze ve celle): 'Ben kulumun bana olan zannınm yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim,' buyurdu. Vallahi! ALLAH kulunun tevbesine sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanını bulmasından daha çok sevinir. Her kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım ve her kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim." buyurmuştur."
[Buhâri, 51/1]

"Bize Kuteybe b. Saîd rivâyet etti.
(Dedi ki): Bize Leys Ömer b. Abdil-Aziz'den rivâyet eden Muhammed b. Kays'dan, Ömer de Ebû Sırme'den, o da Ebû Eyyûb'dan naklen rivâyet etti. Ebû Eyyûb vefatı ânında şunu söylemiş: Size Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den dinlediğim bir şeyi söylemeyi gizlemiştim. Ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Siz günah işlemeseniz, ALLAH günah işleyecek bir halk yaratır; onları affederdi." buyururken işittim."

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Nefsim yed-i kudretinde olan ALLAH'a yemin ederim ki: Siz günah işlememiş olsanız, ALLAH sizi giderir de, günah işleyen bir kavm getirir. Onlar ALLAH'a istiğfar ederler, o da kendilerini affederdi." buyurdular.
[Buhâri, 51/2]
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt