Çocuk Eğitimi Eş Seçimi Ile Başlar

hamza01

Yeni Üye
Üye
İslam'da çocuk terbiyesine, önce nereden başlamak gerekiyorsa oradan başlamakla gerçekleştirmek lazımdır; bu da hayat arkadaşını dini esaslara göre seçmekle başlar. Rasulullah ( s.a.v. ) şöyle buyuruyor:

'' Kadın dört özelliğinden dolayı nikah edilir: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanına zafer bul ki ellerin feyiz ve bereketle dolsun.''( Buhari - Müslim )

Bunun içindir ki peygamberimiz evlenmeğe istekli olanları dindarla evlenmeye teşvik etmiş, ta ki kadın kocasının hak ve hukukuna riyatini en uygun şekilde yerine getirip kendisine düşeni yapmış olsun ve islam'ın emrettiği ölçü ve anlamda ev idaresiyle ilgili hak ve sorumlulukları yerine getirsin.


Hayırlı eş seçme konusunda gerçekten Ömer b. Hattab (r.a) bir gün "çocuğun babası üzerindeki hakkı nedir?" diye soran adama verdiği şu cevap duyulmaya değer bir anlam taşımaktadır: "Anasını iyice araştırıp seçmesi, ismini güzel koyması, kendisine Kur'an öğretmesidir."

Müslüman erkek, ne vakit ki, Müslüman bir aile yuvası kurmak, salih bir nesil yetiştirmek ve Allah'a iman eden bir toplum oluşturmak için nereden başlayacağını biliyorsa, o takdirde evliliğe dayalı diğer sorumlulukları dikkate alması kolaylaşır, nelerle mükellef bulunduğu onun için ciddi bir problem teşkil etmez.

Anne, sorumluluğu yüklenmekte tıpkı baba gibidir, aralarında bu hususta fark söz konusu değildir. Hatta annenin sorumluluğu daha önemli ve ihmali halinde daha tehlikelidir. Şu cihetle ki, anne, çocuğunun doğumundan gençliğine, yetişip hayat adamı oluncaya kadar her dönemiyle içiçedir ve ona lüzumludur. Resulullah (s.a.s), sorumluluğu taşımada ona özel yer vermiştir:

"Adam kendi ailesi içinde koruyucu bir çobandır, koruyup güttüğünden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir koruyucu çobandır ve koruyup güttüğü şeylerden sorumludur." (Buhari - Müslim)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt