11 eylül ve Kadir Mısıroğlu Analizi

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Bunun sorumlusu el-kaidedir. İçten içe hepiniz biliyorsunuz...Lakin, kendinize itiraf edemiyorsunuz. Madem bunlar komplo teorisi ki ortada komplo teorisine dair hiç bir şey paylaşmadım aksine kafir olsa dahi vicdan sahibi, kafir ABD'nin dünyada problem çıkarmak istediğini söyleyen, insanları bir birine düşman etmek istediğini söyleyen, ABD resmi makamlarının yayınladıkları raporlarda tutarsızlıklar olduğunu söyleyen, yaşantılarında 30 yıldan fazladır tecrübe sahibi mühendis ve mimarların yaptıkları deneyleri içeren bir kısım videolar ve teknik dökümasyonlar paylaştım.

Bunu yaparken de bunlara gözü kapalı inanmadığımı Yüksek Mimar olduğumu 12 yıldır çelik taşıyıcılar üzerine çalıştığımı, şimdiye kadar toplamda 1.300.000 m2 inşaat alanı bitirdiğimi, çelik taşıyıcılar üzerine 176 sayfalık tez yazdığımı söyledim, tabi siz ne yaptınız, yine ithâm ediyorsunuz cihad fıkhınızda aynen böyle işte :)

Madem bunlar komplo teorisi, madem el kaide yaptı o zaman Irak ve Afganistanda ki sonuçların da el kaide yüzünden olduğunu itiraf ediniz... Size göre Suriye de kafasına varil bombası atılan mümin ama Etiyopya ve Somalide vahşice katledilenler? demokrat müşrikler?Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' iftira atanları, haşa cani gibi göstereleri Allah 'subhanu ve teala'ya havale ediyorum...

1) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' yahudileri ilk önce islama davet etti ama onlar kabul etmedi
2) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' öyle ise, kaleden inip teslim olunuz diye buyurdu ama yine kabul etmediler.
3) Yahudiler Sa'd b. Muaz'ın (rha), vereceği hükme razı olacaklarına dair söz aldılar. Sa'd b. Muaz'ın (rha) bu hükümleri tatbik etti;

  • Eli silah tutan ve buluğ çağına giren tüm erkeklerin öldürülmesi.
  • Kadın ve çocukların esir alınması.
  • Geriye bıraktıkları tüm malların ganimet olarak taksim edilmesi.
4) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' hoşnut eden bir karardı. Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' "Sen onlar hakkında yedi kat gökten Allah'ın hükmüyle hükmettin." diyerek hoşnutluğunu bildirilmiştir.

5) Erkekler medine'ye getirildiler esaretleri boyunca kötü muamele görmediler. Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' onlara hurma verilmesini emretti Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem', esirlerin gölgede tutulmasını ve güneşin sıcaklığıyla kılıcın sıcaklığının birleştirilmemesini istedi. Daha sonra, çarşıda onlar için hendekler kazıldı gruplar halinde boyunları vurularak cezalandırıldılar. Kadınlardan sadece Beni Nadir'e mensup Nubate öldürüldü. Zira Hallad b. Süveyd'in (rha) ölümüne neden olmuştu, tespit edilen erkeklerin sayısı 600 ile 700 arasındaydı aynca bazı Müslümanlar Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem''den kendilerine iyilikleri olmuş bir kısım Kurayzalıları serbest bırakmasını talep etmişler ve bu talepleri doğrultusunda bazıları serbest bırakılarak, malları iade edilmiştir.

6) Kadın ve çocukların sayısı 1000 civarındaydı esirler beş kısma ayrıldı bunların bir kısmı Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' talimatıyla serbest birakıldı, sahabelere dagitilanların dışında kalanlar humus kapsamında Medine, Necd ve Sam bölgesinde satılarak, cihad için at ve silah malzemeleri temin edildi.

7) Peki çocuklarla ilgili Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' tasarrufu ne olmuştur? Henüz buluğ çağına ermemiş çocukların annelerinden ayrılmamasını ve öksüz kalanların sadece Müslümanlara satılmasını istemiştir.


Sonuç?

1) Esirlere uygulanan muamele Kurayza gazvesinde de devam etmiş, esirlerin aç susuz ve güneşin altında bırakılması, işkence edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Anne ve çocuğun birbirinden ayrılmaması ilkesi getirilmiştir. Öksüz kalan çocukların sadece Müslümanlara verilmesi gibi kararlaştırıldı. Esir olarak alınan hiç kimseye genel ahlaka aykırı davrandığı müddetçe kendi dinini yasama özgürlüğüne sahip olacağı ve zaruri haller dışında bu konuda kendisine baskı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2) Kurayza gazvesi dahil hiçbir Yahudi kabilesine önceden tasarlanmış bir saldırı olmamıştır. Yahudiler üzerine düzenlenen gazvelerin hepsi ortaya çıkan sorunlardan sonra anlık olarak gelişmiştir.


senin verdiğin hüccete(!) göre çıkarım yapalım o zaman, el kaide, kulenin patronlarını hedef almadı, masum insanları katlettiler, bu insanları önce islama davet etmediler, kuleden ayrılmaları için mühlet vermedi, anne ve çocukları birbirinden ayırdı, ABD ile öncesinden bir barış anlaşması imzalamadı... vs vs..

velhasılı kelam, cihad fıkhıda bilmiyorsunuz, siyerde bilmiyorsunuz... Demogoji yapmayı bırakın Kur'an ve Sünnet'ten hüccet getirin şahsi fikirleriniz pek birşey ifade etmiyor :)Demokrasi dininden beriyim oy kullanmayı şirk olarak görüyorum, hiç oy kullanmadım bütün partilerden beriyim, Allah Teâlâ'yı, kendisine âit olan ulûhiyet, rubûbiyet, isimler ve sıfatlar konusunda birliyorum! yaratmak ve hükmetmek yalnız Allah azze ve celle'ye aittir. Peki siz, Kardavi hakkında düşündüklerinizi Abdullah Azzam hakkında da düşünüyor musunuz? sadece meraktan soruyorum :)

İstişhad, masum insana karşı yapılmaz düşman kafir askere karşı yapılır..

Bu yapılan gazveyi sadece kadın ve çocuklara yapılan bir algı oluşturmak tutarlı mı sence ? ameliye yapılan yer kreş veya çocuk oyun parkı değil ?
 

عبيد

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ
Üye
cihad fıkhınızda aynen böyle işte :)
Duygularınız sizi ele geçirmiş ve yönlendiriyor.
Eğer bu şekilde konuşmaya devam edeceksiniz sizinle muhatap olmayacağım.
Madem bunlar komplo teorisi, madem el kaide yaptı o zaman Irak ve Afganistanda ki sonuçların da el kaide yüzünden olduğunu itiraf ediniz...
Bundan ne el kaideyi, ne IŞİD ine de bir başka grubu sorumlu tutuyorum. Sorumlu işgalci ABD, ve onun kadim dostu Türkiye'nin de mensup olduğu. NATO nun içinde bulunan tüm ülkelerdir.
Size göre Suriye de kafasına varil bombası atılan mümin ama Etiyopya ve Somalide vahşice katledilenler? demokrat müşrikler?
Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Buna delalet eden tek bir söz söyledim mi?
tabi siz ne yaptınız, yine ithâm ediyorsunuz cihad fıkhınızda aynen böyle işte :)
Eğer yaptıklarım kabul olduysa onu alemlerin Rabbine bırakıyorum.
1) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' yahudileri ilk önce islama davet etti ama onlar kabul etmedi
2) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' öyle ise, kaleden inip teslim olunuz diye buyurdu ama yine kabul etmediler.
3) Yahudiler Sa'd b. Muaz'ın (rha), vereceği hükme razı olacaklarına dair söz aldılar. Sa'd b. Muaz'ın (rha) bu hükümleri tatbik etti;

  • Eli silah tutan ve buluğ çağına giren tüm erkeklerin öldürülmesi.
  • Kadın ve çocukların esir alınması.
  • Geriye bıraktıkları tüm malların ganimet olarak taksim edilmesi.
4) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' hoşnut eden bir karardı. Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' "Sen onlar hakkında yedi kat gökten Allah'ın hükmüyle hükmettin." diyerek hoşnutluğunu bildirilmiştir.

5) Erkekler medine'ye getirildiler esaretleri boyunca kötü muamele görmediler. Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' onlara hurma verilmesini emretti Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem', esirlerin gölgede tutulmasını ve güneşin sıcaklığıyla kılıcın sıcaklığının birleştirilmemesini istedi. Daha sonra, çarşıda onlar için hendekler kazıldı gruplar halinde boyunları vurularak cezalandırıldılar. Kadınlardan sadece Beni Nadir'e mensup Nubate öldürüldü. Zira Hallad b. Süveyd'in (rha) ölümüne neden olmuştu, tespit edilen erkeklerin sayısı 600 ile 700 arasındaydı aynca bazı Müslümanlar Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem''den kendilerine iyilikleri olmuş bir kısım Kurayzalıları serbest bırakmasını talep etmişler ve bu talepleri doğrultusunda bazıları serbest bırakılarak, malları iade edilmiştir.

6) Kadın ve çocukların sayısı 1000 civarındaydı esirler beş kısma ayrıldı bunların bir kısmı Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' talimatıyla serbest birakıldı, sahabelere dagitilanların dışında kalanlar humus kapsamında Medine, Necd ve Sam bölgesinde satılarak, cihad için at ve silah malzemeleri temin edildi.

7) Peki çocuklarla ilgili Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' tasarrufu ne olmuştur? Henüz buluğ çağına ermemiş çocukların annelerinden ayrılmamasını ve öksüz kalanların sadece Müslümanlara satılmasını istemiştir.


Sonuç?

1) Esirlere uygulanan muamele Kurayza gazvesinde de devam etmiş, esirlerin aç susuz ve güneşin altında bırakılması, işkence edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Anne ve çocuğun birbirinden ayrılmaması ilkesi getirilmiştir. Öksüz kalan çocukların sadece Müslümanlara verilmesi gibi kararlaştırıldı. Esir olarak alınan hiç kimseye genel ahlaka aykırı davrandığı müddetçe kendi dinini yasama özgürlüğüne sahip olacağı ve zaruri haller dışında bu konuda kendisine baskı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2) Kurayza gazvesi dahil hiçbir Yahudi kabilesine önceden tasarlanmış bir saldırı olmamıştır. Yahudiler üzerine düzenlenen gazvelerin hepsi ortaya çıkan sorunlardan sonra anlık olarak gelişmiştir.
Bunun cahili değilim. Konunun uzamaması için yazmadım.
Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' iftira atanları, haşa cani gibi göstereleri Allah 'subhanu ve teala'ya havale ediyorum...
Ben de elinde hiç bir delil olmayıp hakkımda hevasına göre hüküm veren seni, Allah'ım mağfiretine havale ediyorum. Umarım önce ben sonra da sen mağfiret edilmiş olarak bu aydan çıkarız.
velhasılı kelam, cihad fıkhıda bilmiyorsunuz, siyerde bilmiyorsunuz... Demogoji yapmayı bırakın Kur'an ve Sünnet'ten hüccet getirin şahsi fikirleriniz pek birşey ifade etmiyor :)
Bu sözler ya kibrin, ya duyguların ya da hevanın ürünüdür.
Gözlerimi bozacak kadar bu konularda okuduğumdan emin olabilirsiniz.
Peki siz, Kardavi hakkında düşündüklerinizi Abdullah Azzam hakkında da düşünüyor musunuz? sadece meraktan soruyorum :)
Abdullah Azzam hakkında bunu düşündürecek bir şey bilmiyorum. En hacimli kitabı olan "Tevbe suresinin gölgesinde cihad dersleri" adlı kitabını okudum. Orda katılmadığım sözleri olsa da Kardavi için söylediklerimi söyleyecek bir şey bulamadım.
 
Son düzenleme:
Bunun sorumlusu el-kaidedir. İçten içe hepiniz biliyorsunuz...Lakin, kendinize itiraf edemiyorsunuz. Madem bunlar komplo teorisi ki ortada komplo teorisine dair hiç bir şey paylaşmadım aksine kafir olsa dahi vicdan sahibi, kafir ABD'nin dünyada problem çıkarmak istediğini söyleyen, insanları bir birine düşman etmek istediğini söyleyen, ABD resmi makamlarının yayınladıkları raporlarda tutarsızlıklar olduğunu söyleyen, yaşantılarında 30 yıldan fazladır tecrübe sahibi mühendis ve mimarların yaptıkları deneyleri içeren bir kısım videolar ve teknik dökümasyonlar paylaştım.

Bunu yaparken de bunlara gözü kapalı inanmadığımı Yüksek Mimar olduğumu 12 yıldır çelik taşıyıcılar üzerine çalıştığımı, şimdiye kadar toplamda 1.300.000 m2 inşaat alanı bitirdiğimi, çelik taşıyıcılar üzerine 176 sayfalık tez yazdığımı söyledim, tabi siz ne yaptınız, yine ithâm ediyorsunuz cihad fıkhınızda aynen böyle işte :)

Madem bunlar komplo teorisi, madem el kaide yaptı o zaman Irak ve Afganistanda ki sonuçların da el kaide yüzünden olduğunu itiraf ediniz... Size göre Suriye de kafasına varil bombası atılan mümin ama Etiyopya ve Somalide vahşice katledilenler? demokrat müşrikler?Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' iftira atanları, haşa cani gibi göstereleri Allah 'subhanu ve teala'ya havale ediyorum...

1) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' yahudileri ilk önce islama davet etti ama onlar kabul etmedi
2) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' öyle ise, kaleden inip teslim olunuz diye buyurdu ama yine kabul etmediler.
3) Yahudiler Sa'd b. Muaz'ın (rha), vereceği hükme razı olacaklarına dair söz aldılar. Sa'd b. Muaz'ın (rha) bu hükümleri tatbik etti;

  • Eli silah tutan ve buluğ çağına giren tüm erkeklerin öldürülmesi.
  • Kadın ve çocukların esir alınması.
  • Geriye bıraktıkları tüm malların ganimet olarak taksim edilmesi.
4) Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' hoşnut eden bir karardı. Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' "Sen onlar hakkında yedi kat gökten Allah'ın hükmüyle hükmettin." diyerek hoşnutluğunu bildirilmiştir.

5) Erkekler medine'ye getirildiler esaretleri boyunca kötü muamele görmediler. Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' onlara hurma verilmesini emretti Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem', esirlerin gölgede tutulmasını ve güneşin sıcaklığıyla kılıcın sıcaklığının birleştirilmemesini istedi. Daha sonra, çarşıda onlar için hendekler kazıldı gruplar halinde boyunları vurularak cezalandırıldılar. Kadınlardan sadece Beni Nadir'e mensup Nubate öldürüldü. Zira Hallad b. Süveyd'in (rha) ölümüne neden olmuştu, tespit edilen erkeklerin sayısı 600 ile 700 arasındaydı aynca bazı Müslümanlar Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem''den kendilerine iyilikleri olmuş bir kısım Kurayzalıları serbest bırakmasını talep etmişler ve bu talepleri doğrultusunda bazıları serbest bırakılarak, malları iade edilmiştir.

6) Kadın ve çocukların sayısı 1000 civarındaydı esirler beş kısma ayrıldı bunların bir kısmı Allah resulu 'sallahu aleyhi ve sellem' talimatıyla serbest birakıldı, sahabelere dagitilanların dışında kalanlar humus kapsamında Medine, Necd ve Sam bölgesinde satılarak, cihad için at ve silah malzemeleri temin edildi.

7) Peki çocuklarla ilgili Allah resulun'e 'sallahu aleyhi ve sellem' tasarrufu ne olmuştur? Henüz buluğ çağına ermemiş çocukların annelerinden ayrılmamasını ve öksüz kalanların sadece Müslümanlara satılmasını istemiştir.


Sonuç?

1) Esirlere uygulanan muamele Kurayza gazvesinde de devam etmiş, esirlerin aç susuz ve güneşin altında bırakılması, işkence edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Anne ve çocuğun birbirinden ayrılmaması ilkesi getirilmiştir. Öksüz kalan çocukların sadece Müslümanlara verilmesi gibi kararlaştırıldı. Esir olarak alınan hiç kimseye genel ahlaka aykırı davrandığı müddetçe kendi dinini yasama özgürlüğüne sahip olacağı ve zaruri haller dışında bu konuda kendisine baskı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2) Kurayza gazvesi dahil hiçbir Yahudi kabilesine önceden tasarlanmış bir saldırı olmamıştır. Yahudiler üzerine düzenlenen gazvelerin hepsi ortaya çıkan sorunlardan sonra anlık olarak gelişmiştir.


senin verdiğin hüccete(!) göre çıkarım yapalım o zaman, el kaide, kulenin patronlarını hedef almadı, masum insanları katlettiler, bu insanları önce islama davet etmediler, kuleden ayrılmaları için mühlet vermedi, anne ve çocukları birbirinden ayırdı, ABD ile öncesinden bir barış anlaşması imzalamadı... vs vs..

velhasılı kelam, cihad fıkhıda bilmiyorsunuz, siyerde bilmiyorsunuz... Demogoji yapmayı bırakın Kur'an ve Sünnet'ten hüccet getirin şahsi fikirleriniz pek birşey ifade etmiyor :)Demokrasi dininden beriyim oy kullanmayı şirk olarak görüyorum, hiç oy kullanmadım bütün partilerden beriyim, Allah Teâlâ'yı, kendisine âit olan ulûhiyet, rubûbiyet, isimler ve sıfatlar konusunda birliyorum! yaratmak ve hükmetmek yalnız Allah azze ve celle'ye aittir. Peki siz, Kardavi hakkında düşündüklerinizi Abdullah Azzam hakkında da düşünüyor musunuz? sadece meraktan soruyorum :)

İstişhad, masum insana karşı yapılmaz düşman kafir askere karşı yapılır..
beni kureyzada diyelim ki 600 kişi öldürüldü.
Bunlarin hepsi teker teker ihanette bulundu mu? Değilse eğer burdan o ordunun/insanların da cezaya müstahak olabileceklerini göstermez mi?

Allah’ın sünneti de böyle değil mi? Umumi felaket gelince yaş kuru bakmıyor.
 

musabelkurdi

Üye
İslam-TR Üyesi
Üye
youtube videoyu kaldırmış ama forumda açılan başlık gayet açıklayıcı...
edit:

kadir mısıroğlu bana göre ekseriyetle doğruyu ve azımsanamayacak miktarda yanlışı söyleyen biridir. ve göz önünde olan çoğu hoca, alim (!?) gibi çekinen bir adam değildir. doğru bildiğini söyler ama onun doğrusu öyledir değildir amenna. dava adamı olduğu gerçeğine kimse karşı çıkamaz. dini de zaten kimse ondan öğrenecek değil. kanıdı olmayan bir konuda kim ne derse desin boş lakırdı yapmış olur, ki onun yapmış olduğu da o. konuyu çeliğe, demire çekmeye gerek yok. komplo teorileri insanları uyutmak içindir. amerika zalimi işgal için 11 eylüle gerek duyar mı?
 
Son düzenleme:

Muvahhîd!

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir!
Üye
"Onun için demiri yumuşattık" ifadesi açıklanırken birçok tefsirde, Allah'ın lütfuyla demirin Hz. Davud'un elinde -ateşte eritmeksizin- mum veya çamur gibi oluverdiği ve çekiç gibi âletler kullanma ihtiyacı duymadan demire istediği biçimi verebildiği belirtilir.(Taberî, İbn Atıyye, Râzî, ilgili ayetlerin tefsiri)
Davud 'aleyhi selam' Allah'ın 'subhanu ve teala' güzide resul ve nebisiydi. Allah 'subhanu ve teala' fizik kurallarını, emri dahilinde Davud'un 'aleyhi selam' emrine vermesinden normal ne olabilir? ki biz buna mucize demiyor muyuz? Yok eğer siz biz bu durumu ikiz kulelerde de görüyoruz diyorsanız Kur'an ve Sünnet'ten hüccetiniz nedir? nasıl hüküm verdiniz böyle? Ayrıca, ilerleyen ayetlerde Allah'ın 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' elinde demiri eritmesi "geniş zırhlar imal etmesi dokumasını ölçülü ve sağlam yapması'' için verildiği bildiriliyor. Bir sonra ki ayette ise, Allah 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' ve ailesine "salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum" diye emir telakki geliyor. Davud'a 'aleyhi selam' (haşa) demiri elinde istediği biçimi vermesi, masum insanları katletmek için midir? Subhan'Allah bu nasıl bir hüküm böyle? estağfurullah el-âzim... ''salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum'' üzerine tefekkür edin lütfen...

Ey İnananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında: "Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın ki, Allah bunu onların kalblerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. (ali imran 156)
Yani bune şimdi? Taberi tefsirinden bu ayetin nüzul sebebini okudunuz mu? Bu âyette zikredilen ve mü’minlerin, kendilerine benzememeleri emredilen kişilerden maksat, Süddi 'radıyallahu anh' ve Mücahid'e 'radıyallahu anh' göre, Abdullah b. Übey b. Selul ve bütün münafıklardır. Onlar bu sözü, ticaret maksadıyla bir yere gidip te orada ölen veya gaziler olarak sefere çıkıp ta orada öldürülen, inkârcılıkta beraber oldukları kardeşleri için söylemişlerdi.

Sizin itikât konusunda ki probleminiz delil namına nakil bulamamak değil, aksine nakillerin nasıl anlaşılması gerektiği hususundadır. O yüzden, bazen aynı alimden iki farklı söz vârit olunca, önceden hatalı olarak zihninizde oluşturduğunuz temel prensiplerle çatışıyor kaygısından dolayı birisini inkar etmek veya kendi fâsit asıllarınıza uygun biçimde tevil etmek zorunda kalıyorsunuz... Aynı şekilde, Kur'an ve Sünnet'tin nassları hususundaki tutumlarınız da böyle, her ne kadar alimlerin sözlerinde olduğu gibi bunları inkar edemesenizde, edindiğiniz hatalı asıllar ışığında tevil ederek tenâkuzdan kurtulmaya çalışıyorunuz... Ancak ne fayda? Çünkü dünya genelinde ki muasır tevhit cemaatlerinin edindikleri akide sahih ilmi geleneğimizle tamamen çelişmekte...Eğer akidelerinizi temize çıkarmak için gelen hakikatleri tevil etmeye veya kendi itikatlarınız uyuşsun diye inkar etmeye çalışırsanız elimizde ne tarih nede sahih bir muktesabat kalır. Nitekim edindiğiniz bu itikat çoğu zaman geçmiş İslam devletlerini, güzide İmam ve alimleri, hatta bazen kendinizi bile farkında olmadan tekfir etme derecesine çıkmaktadır...

Bir mesele önce şer'i açıdan aklî ve naklî delillerle takriri yapılır ve hakikati beyan edilir. Daha sonra, o mesele hakkında ortaya atılmış veya atılması muhtemel olan şüphelere cevap verilir. Sadece mücerret olarak meselenin beyanı ile yetiniyorsunuz, buda söylediklerininizi şahsî fikirleriniz olmaktan öteye geçirtmiyor...Meselenin beyânı muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delillerin yanı sıra, alimlerin sözlerini şahit getirme metoduna dayalı olmalıdır...Her ne kadar akidevi meselelerde olabildiğince alimlerin kişisel görüşleriden uzaklaşmanın en selametli yol olduğunu bilsekte, nassları kendi kişisel anlayışımla tefsir ettiğim ithamından kurtulak için gerekli görüyorum..

Delilerin muhkem ve kat'i nasslardan oluşmasından kastım getirilen her bir naklin rivayet yönünden müstakil olarak sahih bir olması değil, bilakis hükme esas yaptığım gerek akli gerek nakli delillerin kat'i oluşlarını kastediyorum. muhkem ve kat'i olan bir delili güçlendirme adına velev ki sahih olmasalar bile o meselede ziyade zayıf deliller getirilebilir. Meselede ki zanni olan rivayetlerin çok olması veya kat'i bir delilin zanninin manasını desteklemesi sebebiyle söz konusu o zanninin kat'iye dönüşmesinin mümkün olduğu kaidesine göre de zanni ve zayıf deliller kullanılabilir. Bu, tamamen metodolojik bir konu olduğu için detaylı olarak beyan edilmesinin yeri burası değildir...

Şunu özetle vurgulamak istiyorum, ben burada, paylaştığım malumatların ortaya koyduğum takrirlerin nihai hükümler ve mutlak doğru olduğunu asla iddia etmiyorum. Bilakis, şuan yanımızda sahih olarak sabit olan deliller ışığında vardığım ve hak olduğunu düşündüğüm anlayış ve mülahazalar olduğunu söylüyorum...Dolayısıyla bir hatam varsa açıkça beyân etmek sureti ile öğrenmeye açık olduğumu ilan ediyorum. Nitekim hakka rucû etmek fazilettir...Vardığım sonuçlara ve ortaya koyduğum takrirlere itiraz yapılırsa, bunları cevaplandırmaktan asla kaçınmayacağımı da şimdiden ilan ediyorum...

Bu yapılan gazveyi sadece kadın ve çocuklara yapılan bir algı oluşturmak tutarlı mı sence ? ameliye yapılan yer kreş veya çocuk oyun parkı değil ?
Eğer, bu ameliye'yi desteklemek için alimlerden ve nasslardan mücerret deliller getirmek yerine, temel prensiplere döndürmek suretiyle nassların doğru anlaşılması gerektiği konusunda şer'i esasa dayanan kûllî kaideler, temel prensipler ve akli deliller ile desteklerseniz, inanacağımı beyan ediyorum...

Kuran ve sünnete göre müslümanlar bir amel işlediği vakit,bundan dolayı müslümanlara şu yapıldı,böyle yapmasalardı olmazdı bunun müsebbibi bunların ameli gibi ifadeler sıkıntılı.
Masum insanların kanını dökenlerin, özellikle Müslümanların kanını helal görenlerin yaptıkları delaleti sıkıntılı görüyorum! Öldürülmüş on binlerce masum çocuğun hesabında boğulmaya razı değilim. Allah'tan 'subhanu ve teala' korkuyorum, küfre ve yeryüzünün bütün kâfirlerine lanet ediyorum cihadı dinimin zirvesi olarak görüyorum ama cihadı gençlerin enerjilerini sömürmek olarak da görmüyorum bunu Kur'an ve Sünnet ile delillendirebiliyorum. Sizin sıkıntılı olduğuna dair muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delilleriniz nelerdir?

Peki ya siz forumda selef akidesine bağlı olduğunu iddia edenler, paylaşmış olduğum habere tek yorum yapmadınız. Somali el-kaidesi Şebab'ın 2 ay önce yapmış olduğu bu işi ayıplayamıyorsunuz... buda zillet için yeterlidir... yine aynı soruyu soruyorum: IŞID denen harici köpeklerin Irak el kaidesinden ayrıldığını dolayısıyla bir zamanlar bir olduklarını, selef akidesine bağlı olduğunu iddia eden bizler zaman konuşacağız?


Somali'nin başkenti Mogadişu kana bulandı: İkisi Türk en az 78 ölü
Kabil'de doğum hastanesine saldırı: İki anne doğum yaparken vuruldu, bir anne bebeğini kuvöze kapanarak kurtardı


beni kureyzada diyelim ki 600 kişi öldürüldü.
Bunlarin hepsi teker teker ihanette bulundu mu? Değilse eğer burdan o ordunun/insanların da cezaya müstahak olabileceklerini göstermez mi?

Allah’ın sünneti de böyle değil mi? Umumi felaket gelince yaş kuru bakmıyor.
Mantığa bak? Siz, (haşa) Resul'ün 'sallahu aleyhi ve sellem' masum insanları katlettiğini mi iddia ediyorsunuz? estağfurullah el-âzim... deliliniz nedir? herşeyi iddia eden, hüccetsiz, bidatçi sofilerden farkınız nedir?...
Allah'ın 'azze ve celle' kainatta yapmış olduğu tasarruflar, kavimlerin helakı cihad'da istediğiniz gibi masum insanı öldürmeye nasıl delil oldu? muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delillerin nelerdir? işkembeden konuşmayınız!.. Kainat Allah'ın 'azze ve celle' tasarrufundadır senin ağzından çıkanı kulağın duysun ilk önce...

Amerika’nın bu kadar çok faktör üzerinde kontrolü var mı? Saldırının kendisi zaten Amerika’ya karşı yapılmıştır ve komplo teorisyenlerine göre saldırı Amerikalılar tarafından düzenlendi! Kaç Amerikalı görevli, “komployu” bilmeleri ve sessiz kalmalarıyla vatana ihanet ettiklerini hissedecekti?
Bu tür komplo teorilerinin amacı kafirlerin gücünü abartmaktır ve böylece Müslümanlar, güncel olayların analizleriyle paralize olurlar, sonuçta kafirlerden, Allah Teâlâ’dan korktuklarından daha çok korkarlar
Bu anlattıklarımın hiçbirisi komplo teorisi değildir, size göre ABD Irakta 4 triyon dolar zarara uğradı :) çok komik rakamlar ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 2018 yılında 20 trilyon dolar değere 1.4 büyüme ile ulaştı.

Uzun vadede, körfez savaşından sonra ümmet coğrafyasında (suriye hariç rakam olarak) 660 milyar varil petrolün üstüne akbaba gibi çöktüğü için 40 trilyon dolar kazanacak, doğalgaz gaz rezervlerini bu rakama katmıyorum bile ...

660 varil petrol x (1 varil petrol koronavirüs öncesi) 62 dolar = 40.920.000.000.000‬ dolar uzun vadede kazanacak...
Adamlar şu sıralar süren ticaret savaşlarında piyasadan uyuzluğuna 18 trilyon doları bir anda buhar ettiler bizim kardeşlerde 4 trilyon dolar diye seviniyor :)

Savaşlar her zaman ABD için dönüm noktası olmuştur, İkinci dünya savaşında büyük buhran'dan çıkmasının önemli bir nedeni, işgücünün fırlamasına yardımcı olan İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıydı.

Usulünüz yok derken bunu kastediyorum tam olarak...
 
Son düzenleme:
Davud 'aleyhi selam' Allah'ın 'subhanu ve teala' güzide resul ve nebisiydi. Allah 'subhanu ve teala' fizik kurallarını, emri dahilinde Davud'un 'aleyhi selam' emrine vermesinden normal ne olabilir? ki biz buna mucize demiyor muyuz? Yok eğer siz biz bu durumu ikiz kulelerde de görüyoruz diyorsanız Kur'an ve Sünnet'ten hüccetiniz nedir? nasıl hüküm verdiniz böyle? Ayrıca, ilerleyen ayetlerde Allah'ın 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' elinde demiri eritmesi "geniş zırhlar imal etmesi dokumasını ölçülü ve sağlam yapması'' için verildiği bildiriliyor. Bir sonra ki ayette ise, Allah 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' ve ailesine "salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum" diye emir telakki geliyor. Davud'a 'aleyhi selam' (haşa) demiri elinde istediği biçimi vermesi, masum insanları katletmek için midir? Subhan'Allah bu nasıl bir hüküm böyle? estağfurullah el-âzim... ''salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum'' üzerine tefekkür edin lütfen...Yani bune şimdi? Taberi tefsirinden bu ayetin nüzul sebebini okudunuz mu? Bu âyette zikredilen ve mü’minlerin, kendilerine benzememeleri emredilen kişilerden maksat, Süddi 'radıyallahu anh' ve Mücahid'e 'radıyallahu anh' göre, Abdullah b. Übey b. Selul ve bütün münafıklardır. Onlar bu sözü, ticaret maksadıyla bir yere gidip te orada ölen veya gaziler olarak sefere çıkıp ta orada öldürülen, inkârcılıkta beraber oldukları kardeşleri için söylemişlerdi.

Sizin itikât konusunda ki probleminiz delil namına nakil bulamamak değil, aksine nakillerin nasıl anlaşılması gerektiği hususundadır. O yüzden, bazen aynı alimden iki farklı söz vârit olunca, önceden hatalı olarak zihninizde oluşturduğunuz temel prensiplerle çatışıyor kaygısından dolayı birisini inkar etmek veya kendi fâsit asıllarınıza uygun biçimde tevil etmek zorunda kalıyorsunuz... Aynı şekilde, Kur'an ve Sünnet'tin nassları hususundaki tutumlarınız da böyle, her ne kadar alimlerin sözlerinde olduğu gibi bunları inkar edemesenizde, edindiğiniz hatalı asıllar ışığında tevil ederek tenâkuzdan kurtulmaya çalışıyorunuz... Ancak ne fayda? Çünkü dünya genelinde ki muasır tevhit cemaatlerinin edindikleri akide sahih ilmi geleneğimizle tamamen çelişmekte...Eğer akidelerinizi temize çıkarmak için gelen hakikatleri tevil etmeye veya kendi itikatlarınız uyuşsun diye inkar etmeye çalışırsanız elimizde ne tarih nede sahih bir muktesabat kalır. Nitekim edindiğiniz bu itikat çoğu zaman geçmiş İslam devletlerini, güzide İmam ve alimleri, hatta bazen kendinizi bile farkında olmadan tekfir etme derecesine çıkmaktadır...

Bir mesele önce şer'i açıdan aklî ve naklî delillerle takriri yapılır ve hakikati beyan edilir. Daha sonra, o mesele hakkında ortaya atılmış veya atılması muhtemel olan şüphelere cevap verilir. Sadece mücerret olarak meselenin beyanı ile yetiniyorsunuz, buda söylediklerininizi şahsî fikirleriniz olmaktan öteye geçirtmiyor...Meselenin beyânı muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delillerin yanı sıra, alimlerin sözlerini şahit getirme metoduna dayalı olmalıdır...Her ne kadar akidevi meselelerde olabildiğince alimlerin kişisel görüşleriden uzaklaşmanın en selametli yol olduğunu bilsekte, nassları kendi kişisel anlayışımla tefsir ettiğim ithamından kurtulak için gerekli görüyorum..

Delilerin muhkem ve kat'i nasslardan oluşmasından kastım getirilen her bir naklin rivayet yönünden müstakil olarak sahih bir olması değil, bilakis hükme esas yaptığım gerek akli gerek nakli delillerin kat'i oluşlarını kastediyorum. muhkem ve kat'i olan bir delili güçlendirme adına velev ki sahih olmasalar bile o meselede ziyade zayıf deliller getirilebilir. Meselede ki zanni olan rivayetlerin çok olması veya kat'i bir delilin zanninin manasını desteklemesi sebebiyle söz konusu o zanninin kat'iye dönüşmesinin mümkün olduğu kaidesine göre de zanni ve zayıf deliller kullanılabilir. Bu, tamamen metodolojik bir konu olduğu için detaylı olarak beyan edilmesinin yeri burası değildir...

Şunu özetle vurgulamak istiyorum, ben burada, paylaştığım malumatların ortaya koyduğum takrirlerin nihai hükümler ve mutlak doğru olduğunu asla iddia etmiyorum. Bilakis, şuan yanımızda sahih olarak sabit olan deliller ışığında vardığım ve hak olduğunu düşündüğüm anlayış ve mülahazalar olduğunu söylüyorum...Dolayısıyla bir hatam varsa açıkça beyân etmek sureti ile öğrenmeye açık olduğumu ilan ediyorum. Nitekim hakka rucû etmek fazilettir...Vardığım sonuçlara ve ortaya koyduğum takrirlere itiraz yapılırsa, bunları cevaplandırmaktan asla kaçınmayacağımı da şimdiden ilan ediyorum...Eğer, bu ameliye'yi desteklemek için alimlerden ve nasslardan mücerret deliller getirmek yerine, temel prensiplere döndürmek suretiyle nassların doğru anlaşılması gerektiği konusunda şer'i esasa dayanan kûllî kaideler, temel prensipler ve akli deliller ile desteklerseniz, inanacağımı beyan ediyorum...Masum insanların kanını dökenlerin, özellikle Müslümanların kanını helal görenlerin yaptıkları delaleti sıkıntılı görüyorum! Öldürülmüş on binlerce masum çocuğun hesabında boğulmaya razı değilim. Allah'tan 'subhanu ve teala' korkuyorum, küfre ve yeryüzünün bütün kâfirlerine lanet ediyorum cihadı dinimin zirvesi olarak görüyorum ama cihadı gençlerin enerjilerini sömürmek olarak da görmüyorum bunu Kur'an ve Sünnet ile delillendirebiliyorum. Sizin sıkıntılı olduğuna dair muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delilleriniz nelerdir?

Peki ya siz forumda selef akidesine bağlı olduğunu iddia edenler, paylaşmış olduğum habere tek yorum yapmadınız. Somali el-kaidesi Şebab'ın 2 ay önce yapmış olduğu bu işi ayıplayamıyorsunuz... buda zillet için yeterlidir... yine aynı soruyu soruyorum: IŞID denen harici köpeklerin Irak el kaidesinden ayrıldığını dolayısıyla bir zamanlar bir olduklarını, selef akidesine bağlı olduğunu iddia eden bizler zaman konuşacağız?


Somali'nin başkenti Mogadişu kana bulandı: İkisi Türk en az 78 ölü
Kabil'de doğum hastanesine saldırı: İki anne doğum yaparken vuruldu, bir anne bebeğini kuvöze kapanarak kurtardı
Mantığa bak? Siz, (haşa) Resul'ün 'sallahu aleyhi ve sellem' masum insanları katlettiğini mi iddia ediyorsunuz? estağfurullah el-âzim... deliliniz nedir? herşeyi iddia eden, hüccetsiz, bidatçi sofilerden farkınız nedir?...
Allah'ın 'azze ve celle' kainatta yapmış olduğu tasarruflar, kavimlerin helakı cihad'da istediğiniz gibi masum insanı öldürmeye nasıl delil oldu? muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delillerin nelerdir? işkembeden konuşmayınız!.. Kainat Allah'ın 'azze ve celle' tasarrufundadır senin ağzından çıkanı kulağın duysun ilk önce...
Bu anlattıklarımın hiçbirisi komplo teorisi değildir, size göre ABD Irakta 4 triyon dolar zarara uğradı :) çok komik rakamlar ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 2018 yılında 20 trilyon dolar değere 1.4 büyüme ile ulaştı.

Uzun vadede, körfez savaşından sonra ümmet coğrafyasında (suriye hariç rakam olarak) 660 milyar varil petrolün üstüne akbaba gibi çöktüğü için 40 trilyon dolar kazanacak, doğalgaz gaz rezervlerini bu rakama katmıyorum bile ...

660 varil petrol x (1 varil petrol koronavirüs öncesi) 62 dolar = 40.920.000.000.000‬ dolar uzun vadede kazanacak...
Adamlar şu sıralar süren ticaret savaşlarında piyasadan uyuzluğuna 18 trilyon doları bir anda buhar ettiler bizim kardeşlerde 4 trilyon dolar diye seviniyor :)

Savaşlar her zaman ABD için dönüm noktası olmuştur, İkinci dünya savaşında büyük buhran'dan çıkmasının önemli bir nedeni, işgücünün fırlamasına yardımcı olan İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıydı.

Usulünüz yok derken bunu kastediyorum tam olarak...
asil sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Hiç siyer okumadın mi? Müslüman bir elçi olduruluyor diye peygamber SAS tüm orduya saldırıyor.
senin dediğin hayal dünyasında olur. Röntgen mi yapacak tek tek hangisi suçluydu hangisi suçsuzdu. İspatlasana 600 Kureyza hepsinin teker teker ihanetini. Hayber de yurdundan olan yahudilerin hepsinin tek tek ispatlasana. Çocuklar var di içlerinde, onlar da savaşa katılmadığı halde sürüldü ailesiyle birlikte.
 

Muvahhîd!

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir!
Üye
asil sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Hiç siyer okumadın mi? Müslüman bir elçi olduruluyor diye peygamber SAS tüm orduya saldırıyor.
senin dediğin hayal dünyasında olur. Röntgen mi yapacak tek tek hangisi suçluydu hangisi suçsuzdu. İspatlasana 600 Kureyza hepsinin teker teker ihanetini. Hayber de yurdundan olan yahudilerin hepsinin tek tek ispatlasana. Çocuklar var di içlerinde, onlar da savaşa katılmadığı halde sürüldü ailesiyle birlikte.
Müslümanlar, dinlerinin doğru diye inandıkları şeyleri çürüten delillerini görmek istemiyorlar. İstiyorlar ki dinleri hep inandıkları şekilde zannettikleri gibi olsun, bu suretle kendi düşüncelerine hizmet etsin...

İbnu'l Cevzî: ‘’Kim bir mahzur işler de o konuda tevile muhtemel bir şey iddia ederse, bu konuda itibar edilecek olan söz onun sözü olur. Her ne kadar zannı galip aksini gösterse de bu böyledir.’' el-Keşful Müşkil/1-141
 

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Davud 'aleyhi selam' Allah'ın 'subhanu ve teala' güzide resul ve nebisiydi. Allah 'subhanu ve teala' fizik kurallarını, emri dahilinde Davud'un 'aleyhi selam' emrine vermesinden normal ne olabilir? ki biz buna mucize demiyor muyuz? Yok eğer siz biz bu durumu ikiz kulelerde de görüyoruz diyorsanız Kur'an ve Sünnet'ten hüccetiniz nedir? nasıl hüküm verdiniz böyle? Ayrıca, ilerleyen ayetlerde Allah'ın 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' elinde demiri eritmesi "geniş zırhlar imal etmesi dokumasını ölçülü ve sağlam yapması'' için verildiği bildiriliyor. Bir sonra ki ayette ise, Allah 'subhanu ve teala' Davud'a 'aleyhi selam' ve ailesine "salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum" diye emir telakki geliyor. Davud'a 'aleyhi selam' (haşa) demiri elinde istediği biçimi vermesi, masum insanları katletmek için midir? Subhan'Allah bu nasıl bir hüküm böyle? estağfurullah el-âzim... ''salih amellerde bulunun, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum'' üzerine tefekkür edin lütfen...
ben bunu okuduğun fenni ilme binaen dedim.Bilim bunu açıklayabilir mi diye ? biz müslümanlar olarak zaten bunun mucize olarak iman ediyoruz.

hani demir hakkın da tez yazdığın ilim hakkın da ! ama sen yine farklı anlamaya çalışmışsın


Masum insanların kanını dökenlerin, özellikle Müslümanların kanını helal görenlerin yaptıkları delaleti sıkıntılı görüyorum! Öldürülmüş on binlerce masum çocuğun hesabında boğulmaya razı değilim. Allah'tan 'subhanu ve teala' korkuyorum, küfre ve yeryüzünün bütün kâfirlerine lanet ediyorum cihadı dinimin zirvesi olarak görüyorum ama cihadı gençlerin enerjilerini sömürmek olarak da görmüyorum bunu Kur'an ve Sünnet ile delillendirebiliyorum. Sizin sıkıntılı olduğuna dair muhkem ve kat'i olan şer'i ve akli delilleriniz nelerdir?

Peki ya siz forumda selef akidesine bağlı olduğunu iddia edenler, paylaşmış olduğum habere tek yorum yapmadınız. Somali el-kaidesi Şebab'ın 2 ay önce yapmış olduğu bu işi ayıplayamıyorsunuz... buda zillet için yeterlidir... yine aynı soruyu soruyorum: IŞID denen harici köpeklerin Irak el kaidesinden ayrıldığını dolayısıyla bir zamanlar bir olduklarını, selef akidesine bağlı olduğunu iddia eden bizler zaman konuşacağız?

Saldırının faili kim?

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıdan çok kısa bir süre sonra, Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada Mücahid, Taliban'ın Kabil'de düzenlenen saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Aynı gün Taliban tarafından bir makale yayınlanarak, sivilleri hedef alan söz konusu saldırıların Afganistan'da barış sürecini baltalamak için Kabil hükümetince gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Taliban açıklamasından sonra gözler IŞİD'e çevrilse de, IŞİD saldırıyı üstlenen herhangi bir açıklama yapmadı. Örgüt daha önce de ülkedeki Hazara nüfusa yönelik saldırılar düzenlemiş ve bu saldırıları üstlenmişti.


tabi siz kafir medyanın vermiş olduğu haberleri baz aldığınız için bir önemi yok bunun !

hasılı ilmi olarak delil istiyorsan Şeyh Eymen Ez Zevahir'in ''Hürmetler Karşılıklıdır''adlı videoyu izleyebilirsin


Tartıştığımız konulara bak sübhanALLAH,ve cihadı zirve olarak gören biri,sizin cihad anlayışınız bu söylediklerinizden belli oluyor zaten.


mücahidleri çocuk katili,mazlumları öldüren katil bir örgüt görmek, ALLAH katında nasıl bir hesab vereceğini düşün

selametle konu kilit....
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt