Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

İki Hicretyolu

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Peygamber Efendimiz’in haber verdiğine göre bir grup insan Hazret-i Îsâ’nın yanına uğramıştı. Onlar ayrıldıktan sonra Îsâ yanındakilere:

“–Bunlardan biri, Allah dilerse bugün ölecek!” buyurdu.

Akşam olunca, o insanlar sırtlarında odun demetleriyle tekrar Hazret-i Îsâ’nın yanına geldiler. Îsâ:

“–Odunları yere bırakın!” buyurdu. Sonra o gün öleceğini söylediği kişiye:

“–Odun demetini çöz!” buyurdu. O zât demeti çözdüğünde, içinden siyah bir yılan çıktı. Hazret-i Îsâ:

“–Bugün hangi sâlih ameli işledin?” diye sordu. O kişi:

“–Bugün herhangi bir sâlih amel işlemedim!” dedi. Îsâ:

“–İyi düşün, ne yapmıştın?” buyurdu. Bu sefer o zât:

“–Bir amel işlemedim, fakat elimde bir ekmek parçası vardı. O esnâda yanıma bir yoksul gelip bir şeyler istedi. Ben de ekmeğin bir kısmını ona verdim.” dedi.

Bu cevap üzerine Hazret-i Îsâ:

“–İşte bu sâyede (belâ) senden uzaklaştırılmış!” buyurdu. (Heysemî, III, 109-110; Ahmed, Zühd, I, 96)
 

Yoldaki İşaretler

Benimde kimsessizliğim kuvvetim olacak.(alıntı)
İslam-TR Üyesi
Rasûlullah ﷺ Ebû Bekir'e hitaben,

“Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki gerçekten şirk, karıncanın deprenişinden daha gizlidir. Sana, söylediğin zaman şirkin azını ve çoğunu senden giderecek bir şey söyleyeyim mi?
De ki, 'Allah'ım! Bildiğim hâlde şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koştuysam senden mağfiret dilerim.'”

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم

Allâhümme innî euzü bike en üşrike bike ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ lâ a’lem

Buhârî,E.müfred,250
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Rasulullah sav şöyle buyurdu;

-İnsanlar üzerine bir zaman gelecek,
onlardan bin kişi ve daha fazlası
mescidde namaz kılacak fakat
aralarında mü'min bulunmayacak.!
***
(İbn Ebu Şeybe Ebû Bekr Abdullah b.
Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfî,
Musannef, 6/163;
Ebû Şucâ‘ Şîrûye b. Şehredâr b.
Şîrûye ed-Deylemi, Kitâbu’l-Firdevs
bi-Mesûri’l-Hitâb - Musnedu Firdevsu’l-
Ahbâr bi-Mesûri’l-Hitâb - , 3447;
Beyhaki bu rivayetin sahih olduğunu
söyler. (Hâkim, Mustedrak, Hadis no: 8414)
............................................................................
Hadisdeki aralarında mu'min bulunmayacak ifadesinden kasıt, kâmil manâda musluman olmayacaklarıdır.!
(Allah azze ve celle en doğrusunu bilendir.)
 

Nesîbe Lena

يا نافعا علمه! لك الجنة
Süper Moderatör
Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindiyi kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur."

Buhari, Mevakit 31; Müslim, Müsafirin 288 ; Nesai, Mevakit 35
 

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

▪︎Âdemoğlunun hoşuna gitmeyen iki şey vardır. Biri ölüm. Oysa ölüm fitneden daha hayırlıdır. ▪︎İkincisi, mal azlığıdır. Oysa az malın hesabını vermek daha kolaydır.!

-Ahmed bin Hanbel
《Müsned 5/427.》
 

ruhisukut

Önce tanı sonra bağlan!
İslam-TR Üyesi
Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır:

سُبْحان اللَهِ وَبِحَمْدِهِ،
سُبحانَ اللَهِ العظيمِ

(Subhanallahi vebihamdihi,
Subhanallahil azim)"


Buhârî, Daavât 65; Müslim, Zikir 31
 

Abdullahyuşa

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Hüreyre (Allah Ondan razı olsun)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine
getiriniz.”

(Buhari, itisam,2 / Müslim, Hac,412)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 2)

Üst Alt