Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Kahtalı Kara Molla

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
28399

AĞRI VE ACILAR İÇİN RASULULLAH'IN TAVSİYESİ

Rasulullah صلى الله عليه و سلم buyurdu ki;

"Kim bir ağrı veya bir acıdan muzdaripse ya da kardeşi kendisine derd yanarsa şöyle desin ve kurtulsun;

"Semada olan Rabbimiz Allah'ın şanı pek yücedir. Rahmetin semada oldugu gibi emrin de semadadır. Rahmetini dünyada kıl, günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla, sen tayyib olanların Rabbisin, rahmetinden bir rahmet çektiğim acıya da şifandan bir şifa lutfeyle"

Kaynak; et-Terğib ve't-Terhib, 4/238, Münziri

Hadisin Sıhhati; Münziri, Hasen derecesinden aşağı düşmeyeceğini ve sahihayn şartlarına göre sahih bile olabileceğini belirtir.
 

Genç55

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir:

“Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.”

(Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)
 

Genç55

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu: “Ameller kap (içindeki sıvı) gibidir. Altı iyi olursa, üstü de iyi; altı bozuk olursa, üstü de bozuk olur.”

(İbn Mâce,Zühd,20.)

(Dolayısıyla insan ancak niyet ve ameliyle bir bütün olarak müttaki yani iyi insan olabilir.)
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebu Zer (Allah Ondan razı olsun)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Allah’ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Kim bir hayır ve iyilik işlerse ona on kat sevap vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük ve günah işlerse onun da karşılığı kendisi kadardır artmaz ya da tamamen bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana ben bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelirse, ben de onun günahları kadar bağışlama ile karşılarım.” (Müslim, Zikir 22)

selamun aleykum hayırlı geceler kardeşlerim
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Saîd Sa’d ibn Sinân el Hudrî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre ensardan bir kısmı Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’ den bir şeyler istediler O da verdi, tekrar istediler yine verdi, sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan herşeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: “Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim, kim istemekten çekinir iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır, kim tokgözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır, kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir, hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı birşey verilmemiştir.” (Buhârî, Zekat 50; Müslim, Zekat 126)
 

Genç55

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Sahabeden biri hastalandı. Günden güne eriyip solan adamın bedeni nihayet kuş kadar kaldı. Allah Resûlü bu adamı ziyaret ettiğinde kendisine şunu sordu: “Allah’tan dua ederken istediğin ve talep ettiğin bir şey olmuş muydu?”. Adam şöyle cevap verdi: “Evet. Ben şöyle dua ediyordum: Allah’ım bana âhirette her ne ceza vereceksen onu dünyada ver”. Bunun üzerine Allah Resûlü “SubhânAllah” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “Sen buna güç yetiremezsin. Sen şöyle deseydin ya: Allah’ım bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru.” Adam bu şekilde dua etmeye başladı ve nihâyet şifa bulup iyileşti.

(Müslim, “ez-Zikr ve’d-dua”, 23; Tirmizî, “Deavât”, 72)
 

sabran.ya.ikhvan

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Kuvvetli mü’min, (Allah katında) zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah’dan yardım dile ve asla acz gösterme. Başına bir şey gelirse, “şöyle yapsaydım, böyle olurdu” diye hayıflanıp durma. “Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar” de. Zira “eğer şöyle yapsaydım” sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar.”
(Müslim Kader 34)

Acz, sözü düşkün, yaşlı ve güçsüz kalmış anlamına gelmektedir.
 

Genç55

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra:

– Ey âdemoğlu! Sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nâil oldun mu? denilir. O kişi:

– Hayır, vallahi Rabbim! Öyle bir şey görmedim, der. Cennetliklerden olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir cennete bir kere daldırılır. Ona da:

– Ey âdemoğlu! Sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişi de:

– Hayır, vallahi Rabbim! Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim, der.”

(Müslim)
 

Genç55

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Rasûlüllah (s.a.v.) buyurdular: “–Ölüp de pişman olmayacak hiçbir kimse yoktur.” “–O pişmanlık nedir yâ Rasûlallah?” diye soruldu. Bunun üzerine: “– Ölen kimse, iyilik ve ihsan sahibi sâlih bir kişi ise, bu iyi hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten vazgeçerek hâlini düzeltmediğine pişman olacaktır” cevâbını verdiler.

(Tirmizî, Zühd 59/2403)
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt