Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Çözüldü Hayızlı Kadının Mescid'e Girmesi

İ Çevrimdışı

İbn Muhammed

الله اكبر و العزة الله
İslam-TR Üyesi
Esselamu aleykum hocam,
Önümüzdeki ay başı gibi nişanım olacak, mekan olarak sitenin mescidini seçmiştik ama seçtiğimiz tarih nişanlanacağım bayanın hayızlı dönemine denk geliyor (katılacak diğer bayanları da hesaba katarsak sayı artabilir de). Bu şekilde mescide girmesi nişan için uygun olmaz değil mi?
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah kardeşim;

Hayızlı kadının mescidde zorunlu olmadıkça (bir an haricinde) girmesi, bulunması câiz değildir.


Âişe (r.anhâ)'dan demiştir ki:
"Rasûlullah (sallallahü aleyhi vesellem) bana, "Mescidden seccadeyi alıver." dedi.
"Ben hayzlıyım" dedim.
Bunun üzerine: "Senin hayzın elinde değildir" buyurdu
(Ebu Davud, Taharat, Bab 103, Hadis no: 261; Muslim, hayz 11-13, Hadis no 298; Tirmizî, tahâre 101; Nesâî, tahâre 176; hayz 18; Dârimî, vudû 108; Ahmed b. Hanbel, II, 70; İbn Mâce, Tahara: 120, Namaz , Bab 165, Hadis no: 1308 ; Buhârî, Hayz: 11)

Ay hâli gören bir kadının elini mescide sokarak, oradan bırşey alması caizdir. Ancak mescide giremez. Hadisin bütün rivayetleri hayzlı bir kadının i'tikâfta bulunan kocasının başını taramak ve yıkamak ona seccade vermek gibi hizmetlerinde bulunabileceğini ve hayızlı kadının bedeni ile terinin temiz olduğunu göstermektedir.


Ummu Atiyye (Radıyallâhu anhâ)'6an rivayet edildiğine göre Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir :
«Atik (yetişkin) kadınları ve örtülü kadınları (evden) çıkarınız. Bayram (namazın) da ve müslümanların davetinde bulunsunlar. Hayız (ay başı âdeti) hâlindeki kadınlar cemâatin (bayram namazı kıldıkları) musallasından uzak dursunlar.»" (İbn Mâce, Tahara: 120, Namaz , Bab 165, Hadis no: 1308)

Hadis, hayız âdeti hâlindeki kadınların musallaya yaklaşmamalarını emretmiştir. Bunun hikmeti, musallanın kanla kirletilmesini önlemek ve cemâati kan kokusu eziyetinden korumaktır. Bu emir cumhura göre mendubluk içindir. Çünkü musalla mescid hükmünde değildir. Yâni hayızlı kadının mescide girmesi haram ise de musallaya girmesi haram değildir. Zayıf bir kavle göre emir vucûb içindir.
Hadis bütün kadınların bayram namazını kılmak için musaIlaya gitmelerinin meşruluğuna delâlet eder. Bu hususta bakire, dul, genç, yaşlı ve evli kadınlar arasında bir fark yoktur. Tabii, kadınların musallaya gitmelerinde bir sarkıntılık ve benzeri bir sakıncanın bulunmaması şarttır. Aksi takdirde gitmeleri meşru değildir.
 
Üst