Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Hiçkimsenin Olmadığı Yerde Hicabın Hükmü

Mert Gezici Çevrimdışı

Mert Gezici

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Esselemu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh
Herhangi bir kimsenin olmadığından emin olunan bir yerde, kadınlarımızın dışarıya hicabsız çıkmasının hükmü nedir?
 
Üst