Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Soru İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Buhari Mutezile'yi Tekfir Ediyor muydu?

Nurettin Zengi Çevrimdışı

Nurettin Zengi

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleyküm, ben İmam Ahmed'in mutezileyi bütün sapıklıklarına rağmen tekfir etmediğini okumuştum. Fakat geçen günlerde bir kişiden delilsiz bir söz işittim o söz de bu iki imamın mutezileyi cehmiyye gibi toptan tekfir ettiğiydi. Bu söz gerçek midir? İmam Buhari ve İmam Ahmed b. Hanbel'in mutezilenin hükmü hakkındaki görüşleri nedir?
 
Abdullah el Hanbeli Çevrimdışı

Abdullah el Hanbeli

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Şeyh’ul İslam İbni Teymiyye (Allah O'na rahmet etsin) (661-728H)

Bid'at Ehli Tekfir Olunur Mu?

Bu farklı bakış açısı ve grublandırma, diğer bir esasa ve mes'eleye dayanmaktadır. Bu mes'ele de bid'at ehlinin tekfir edilip edilmeyeceği mes'elesidir. Cehmiyye'yi (kâfir olduklarından dolayı) bid'at ehli fırkaların dışında kabul eden kimseler, bu fırkaları kâfir saymamışlardır. Çünkü bu kimseler, Cehmiyye dışındaki diğer bid'at ehlini kâfir saymamakta; ama onları fâsıklar ve âsiler menzilesinde, vâid ehli kabul etmekte; "Onlar, cehennemdedir" sözünü, "Zulüm ile yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar ve çılgın bir ateşe gireceklerdir" (Nisa 10) âyetinde olduğu gibi, yetim malını yemek ve benzeri diğer günahlar hakkında vârid sözler gibi değerlendirmektedirler.

Cehmiyye'yi bu fırkalardan kabul edenler ise, iki görüşe ayrılırlar :

Bir grub; onların tamamını kâfir kabul etmektedir ki, bu görüşü sadece imamlar ve kelâmcılara müntesib sonraki bazı kimseler ileri sürmüştür.


Selef ve imamlar ise; "tafdil" görüşüne sahip bulunan Şia, Mürcie ve benzerlerinin tekfir edilmemesi konusunda herhangi bir ihtilâfta bulunmamışlardır. İmam Ahmed'den gelen rivayet ve deliller de onun bu grubları tekfir etmediğinde birleşmiştir. Gerçi İmam Ahmed'e veya onun mezhebindeki esaslara aykırı olarak, İmam Ahmed'in ashabı arasında - gerek bu grublar, gerek diğerlerinden- bütün bid'at ehlinin tekfir olunacağını nakledenler çıkmıştır. Hattâ bunlardan bir kısmı, bu ve diğer bid'at grublarının ebediyyen cehennemde olduklarını ifâde etmişlerdir. Ancak bu, İmam Ahmed'in mesnedine ve şeriata atfedilmiş bir yanılgıdır.

Bu konuda diğer grub ise; bid'at ehlini günahkârlar zümresine ilhak ettikleri için, bid'at ehlinden hiçbir şahsı tekfir etmeyenlerdir. Bunlar şöyle derler:

"Nasıl ki bir günah sebebiyle hiç kimseyi tekfir etmemek Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'ın temel prensiplerinden ise, tıpkı bunun gibi Ehl-i Sünnet hiçbir kimseyi bir bid'at sebebiyle tekfir etmez".


Yalnız seleften ve imamlardan intikal eden sahih rivayetler ilâhî sıfatları inkâr eden "hâlis-muhlîs Cehmiyye"nin tekfiri konusunda bir takım lâfızların kullanıldığına işaret etmektedir. Zaten bu Cehmiyye'nin görüşlerinin gerçek yönü şudur ki, onlara göre:

(Hâşâ) Allah konuşmaz, görmez, mahlûkâttan farklılığı yoktur; O'nun ilmi, kudreti, semi', basar ve hayat sıfatları da yoktur; Kur'an mahlûktur,- cehennem ehli Allah'ı nasıl göremeyecekse Cennet ehli de göremeyecektir... vs... vs...

Hâriciler ve Râfizîlere gelince; bunların tekfiri konusunda İmam Ahmed'den ve diğer imamlardan nakledilen ihtilâf ve tereddütler vardır.

Ama bu kimseler, Cenâb-ı Hakk'ın yazgısını ve ilmini inkâr eden Kaderiyye'yi tekfir etmişler; yalnız Allah'ın ilmini kabul edip kulların fiillerini yarattığını kabul etmeyenleri tekfir etmemişlerdir.

...
 
Coolumsu Çevrimdışı

Coolumsu

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Mutezileyi tekfir etmem söz konusu olamaz. Katılmadığım fikirleri olsa da ilimlerine hayranlık duyduğum, İslam’da Kelamı geliştirmiş, düşünce dünyamıza katkı yapmış bir mezheptir. İsteyen istediği kadar tekfir etse bile tarih tasdik etmemiş mi? Neyse, tekfir edilmesini doğru bulmuyorum.

Bugün herhangi bir takipçisi yok zaten.. Mutezileyi körü körüne eleştirmenin de savunmanında bir mantığı yok.

Mutezile tevhid adalet ve akıl üçlüsüne çok önem verir. Batıdan ya da Yunan’dan gelme bir şey de değildir. Özgündür, ilhamını doğrudan doğruya Kuran’dan almıştır..

Fikirlerine katılmasak bile düşünce zenginliği olabilir.
 
Şamil Basayew Çevrimdışı

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
İslam-TR Üyesi
Birine hristiyan desen kafir demene gerek kalmıyor, yahudi desen de öyle zira onu deyince tekfir etmiş oluyorsun. Mücessime, mutezile demekte aynı şekilde.
 
Şamil Basayew Çevrimdışı

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
İslam-TR Üyesi
Mutezileyi tekfir etmem söz konusu olamaz. Katılmadığım fikirleri olsa da ilimlerine hayranlık duyduğum, İslam’da Kelamı geliştirmiş, düşünce dünyamıza katkı yapmış bir mezheptir. İsteyen istediği kadar tekfir etse bile tarih tasdik etmemiş mi? Neyse, tekfir edilmesini doğru bulmuyorum.

Bugün herhangi bir takipçisi yok zaten.. Mutezileyi körü körüne eleştirmenin de savunmanında bir mantığı yok.

Mutezile tevhid adalet ve akıl üçlüsüne çok önem verir. Batıdan ya da Yunan’dan gelme bir şey de değildir. Özgündür, ilhamını doğrudan doğruya Kuran’dan almıştır..

Fikirlerine katılmasak bile düşünce zenginliği olabilir.


İslamda ekoller kitabını oku burada eşarilerin, maturidilerin, mürcielerin, mutezilenin görüşlerini okuyacaksın mutezile bir hüküm akıl ve vahiyle çelişirse aklımıza uyarız diyen bir topluluk dolayısıyla akıllarını rab edinmişlerdir bunu diyen de katıksız, şüphesiz kafirdir.
 
Ebu Abdullahh Çevrimdışı

Ebu Abdullahh

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Birine hristiyan desen kafir demene gerek kalmıyor, yahudi desen de öyle zira onu deyince tekfir etmiş oluyorsun. Mücessime, mutezile demekte aynı şekilde.

Bunun bu şekilde olduğunu nereden okudun. Senin bu açıklamana göre bidat ehli muslumanlar diye bir kitle söz konusu olmaz.
 
Şamil Basayew Çevrimdışı

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
İslam-TR Üyesi
Seyhulislam -rahimehullah- ne diyor, sen ne diyorsun?

İmam birgivi rahimehullah tarikatı muhammediye de mürcieyi açıklarken 4 sınıfa ayırır 3 sınıfı tekfir ederken birini sünnef üzere görüyor muhtemelen mutezile de böyle ancak bunların içinde çok iğrenç görüşlü insanlar var bunu inşaAllah bu akşam delilleriyle atacağım. Aurıca gazalinin tekfir ettiği ibni sina, Farabi gibi isimler mutezile nin içinden çıkmadır.
 
P Çevrimdışı

parsa

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
İmam birgivi rahimehullah tarikatı muhammediye de mürcieyi açıklarken 4 sınıfa ayırır 3 sınıfı tekfir ederken birini sünnef üzere görüyor muhtemelen mutezile de böyle ancak bunların içinde çok iğrenç görüşlü insanlar var bunu inşaAllah bu akşam delilleriyle atacağım. Aurıca gazalinin tekfir ettiği ibni sina, Farabi gibi isimler mutezile nin içinden çıkmadır.

Ama mutezile oldukları için tekfir etmemiştir.
Tekfir nedenini tuhfetul felasife de beyan etmiştir.
Mesela bir örneği alemi ezeli kabul etmeleri
 
Şamil Basayew Çevrimdışı

Şamil Basayew

Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir..
İslam-TR Üyesi
Ama mutezile oldukları için tekfir etmemiştir.
Tekfir nedenini tuhfetul felasife de beyan etmiştir.
Mesela bir örneği alemi ezeli kabul etmeleri

Bu mutezilenin itikadı hatta bazıları hızını alamayıp Allahın günahları yaratmadığını, Allahın vacipleri olduğunu falan savunurlar
 
P Çevrimdışı

parsa

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Bu mutezilenin itikadı hatta bazıları hızını alamayıp Allahın günahları yaratmadığını, Allahın vacipleri olduğunu falan savunurlar
Konu dağılıyor ama ısrar ederek söylüyorum. İbni sına ve Farabi mutezile oldukları için değil antik Yunan metafizigini islama uyarlarken dinin ahkamini bozduklari için tekfir edilmişlerdir. Özellikle Farabinin islama nispetini güçlendirmek için kendisini mutezile yanlısı göstermişlerdir. Bunu sarkiyatcilar bile kabul eder.
İkincisi mutezilede farklı akideler olsada toptan mutezile kafirdir diye de ehli sunnette bir ittifak olusmamistir.
 
Never Give Up Çevrimdışı

Never Give Up

Üye
İslam-TR Üyesi
Mutezile en güzel mezhep diye biliyorum. Ancak maalesef günümüzde takipçileri kalmamıştır. Müslüman bilim adamlarının, Kur'an tefsiri yazanların yüzde 99'u muteziledir. Ancak kitapları kasıtlı olarak yok edilmiştir. İlmi soykırımı tutulmuşlardır.. Mutezile İslam'a Altın Çağını yaşatmıştır daha sonra tarikat tasavvuf çağı başladı bizler dünyadan geri kaldık. Peygamberimiz çalışmayı emrettikçe onlar şeyh tapınam kültürü geliştirdiler sonra da geri kaldık maalesef..

Keşke o kitaplar günümüze gelebilseydi.. O zaman kim doğru kim yanlış daha iyi anlardık..
Mutezile'nin sadece 1-2 konuda hataları var işte o kadar.. Kul fiilinin faili diyeceklerine, halıkı gibi yanlış bir iki görüşleri var..
 
Abdulmuizz Fida Çevrimdışı

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
“İbni Teymiye dini içinden zedeleyen mülhiddir”
Kardeşim sen kabirci sofi misin ?

Şeyhu'l İslam İbn Teymiyye'yi senin gibi kâfir gören ehl-i sunnet muctehidler kimlerdir?
Kâfirliğinin sebeblerini delillendirir misin?


***

Not:
Bu konuya şimdilik sorduğum kişiden başka kimse yazmasın ki konu hızlıca ilerlesin ve anlaşılsın. Yazmak isteyen bana özelden yazabilir.
 
Üst Ana Sayfa Alt