Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Ömrümüze Ömür Katacak Fırsat: Ramazanın Son On Günü Ve Kadir Gecesi

_katre_ Çevrimdışı

_katre_

الحمدلله
Site Emektarı
Ömrümüze Ömür Katacak Fırsat: Ramadan'ın Son On Günü ve Kadir GecesiEsselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu

Senenin en özel zaman diliminde en güzel günlere yaklaşırken Rabbimin özel kulları olan sizler, siz değerli kardeşlerim nasılsınız? Gönlünüz ve sıhhatiniz nasıl? Ramadan ayının barındırdığı bereketlerden istifade edebiliyor musunuz? Bu değerli zaman diliminde sona doğru yaklaşırken kendinizi arınmış hissediyor musunuz?

Senelik bir yarışın son demlerindeyiz bu günlerde ki, bu günler ömrümüze ömür katan, ömür sermayemizi bin yıllarla katlama imkanı sunan günler. Anlatıldığına göre eski ummetler bize nazaran çok daha uzun ömürlü ve bunun sonucu olarak da Allah’a çok daha ibadet edebilme ve kulluk yapabilme imkanına sahib olan insanlarmış. Allah Rasulunun ummeti ise kendisininde belirttiği gibi ömrü ortalama 60 ile 70 yıl arası olan bir ümmet. Adaletlilerin en hayırlısı olan Rabb'imizin sonsuz rahmeti gereği bize öyle bir imkan vermiş ki, bu imkan sayesinde eski ummetler kadar yaşamadan eski ummetler kadar sevaba ve mükafata erişebilme imkanı sunmuş. O’na yarattıklarının adedince hamd olsun. Bize sunulan bu imkan dünyada uzun yıllar yaşamadan, onca sene yaşamın imtihanlarına katlanmadan direk fırsatlarına sahib olmadır. Bu imkan ve fırsatta “Kâdir gecesi” dir kardeşlerim.

Rabb'imizin Kur’an’da ayeti ile açıkca belirttiği ve “Bin aydan daha hayırlıdır” dediği kadir gecesidir.

1- Gerçek şu ki, biz Kur'ânı Kâdir gecesinde indirdik.

2- Kâdir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3- Kâdir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Cebrail, o gece, Rabb'lerinin iziyle her türlü iş için inerler.
5- O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.


Dünya ve ahirat saadetimizin anahtarı olan mesajın dünya semasına inmeye başladığı gece olan bu gece sene içerisinde en önemli gecedir. O mesaj ki, insanlığı zifiri karanlıklardan, nurun aydınlığına çıkarmıştır. Kendisine kulak verene saadetlerin en büyüğünü yaşatmıştır. İnsanı kainatın büyüklüğü içinde bir nokta dahi değilken, kainatın efendisi olabilme imkanı ile şereflendirmiştir.

Hani toplumumuzda Allah’ın ve Rasulünün kutsamadığı halde çeşit çeşit günleri ve ayları kutsayanlar varya!

Çeşit çeşit geceler ve çeşit çeşit bu gecelere ait ibadet çeşitleri üretenler var ya!

Hani bir geceyle veya bir ibadetle, yani az çaba ile çok kazanç elde etmeye çok meraklı insanlarız ya!

İşte herkese fırsat. Önümüzdeki geceler sene içerisinde en önemli, en değerli, en muhteşem gecelerdir. Meleklerin saf saf indiği, Allah’ın rıdasını isteyerek değerlendirebilene geçmişindeki tüm hataların bir kalemde silineceği müjdesinin verildiği geceler..

Ebu Hurayra Radıyallahu Anh şöyle dedi:
“Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
“Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramadan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kâdir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ buyurdu.” (Buhari 1868, Müslim 760/175)

Kardeşlerim, Allah subhânehu ve teala zamanı yaratmış ve zaman içinde birbirinden daha faziletli dilimler tayin etmiştir. Kaçırdığımız fırsatları tekrar yakalayabilelim diye, salih amellerimizi kat kat arttırabilelim diye ve daha bir çok hayırlar murad ederek bu şekilde tâkdir etmiştir. Nitekim hüküm O’nundur dilediği şeye dilediği değeri verme yetkisi de O’nundur.

Allah subhanehu ve teala tüm sene içerisinde fazilet bakımından iki tane on günlük zaman dilimi takdir etmiştir.

Bunlar: Ramadan bayramı ile neticelenen Ramadan ayının son on günü ve Kurban bayramı ile neticelenen Zilhicce ayının ilk on günüdür. Yani hac günleri dediğimiz 10.günü Kurban bayramı olarak neticelenen günler. İslam alimleri bu çok kıymetli iki zaman diliminin hangisinin daha hayırlı olduğu hususunda karar verememişlerdir. Öylesine değerli günlerdir bu günler.

İşte bu değerli günler şuan itibari ile önümüzde bizi bekliyorlar. Değerlendirilmek ve ömrümüze ömür katmak, sevabımızı katlamak ve eski defterleri sildirmek için.. Sonunda gerçekten bayram yapabilmek için.. Bayramın tadına gerçek manada varabilmek için.. Bayram bundan başka ne ifade eder ki?

Geçen bir çok on gün gibi bunlarda hiç farkında olmadan geçecekler ve biz yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla başbaşa kalacağız kardeşlerim. Lütfen bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Lütfen bu günleri gösteriş yarışmasına dönüştürdüğümüz bayram hazırlıklarına heba etmeyelim.. Gerçek bayramı idrak etmenin ruhundan mahrum kalmayalım.. Lütfen birbirimize daha iyi görünmek için alış veriş yerlerini doldurmayalım.. Allah’ın rıdasını kazanmak için, kaçırdığımız fırsatları yakalamak için, amel defterimizin sayfalarını kat kat arttırmak için uğraşalım. Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellemin geçirdiği on gün gibi bir on gün geçirelim. Bu on günde kendimizi gücümüz yettiğince Rabb'imize adayalım.

Aişe (r. anhâ) anlatıyor:
"Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ramadan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramadan'ın son on gününde ise çok daha çok çaba gösterirdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı…" (Buharî, Fadlu Leyleti'l-Kadr 5, Muslim, î'tikâf 8, (1175); Ebu Dâvud, Salât 318; Tirmizî, Savm 73; Nesâî, Kıyâmu '1-Leyl 17)

Aişe (r. anhâ) anlatıyor:
"Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramadan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: "Kâdir gecesini Ramadan'ın son on gününde arayın.” (Buhârî, Fadlu Leyletü'l-Kâdr 3, İtikâf 1,14; Müslim, İtikaf 5, (1172)Kâdir Gecesi Hangi Gecededir?

Kâdir gecesinin Rabb'imizin hikmeti gereği hangi gecede olduğu kesin olarak belirtilmemiş ve Ramadan ayının son on gecesinin tek sayılı gecelerinde aranması gerektiği bildirilmiştir.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Sizler Kâdir gecesini Ramadanın son on günündeki tek gecelerde arayınız’ buyurdu.” (Buhari 1870, Müslim 1169/219)

Zerrubnu Hubeyş Rahmetullahi Aleyh dedi ki :
“Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh)’a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):

−Seneyi ihya eden kimse Kâdir gecesine isabet eder diyor dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: −Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmasını istememiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramadan'da, Ramadan'ın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:
−Kâdir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.
Ben:
−Ya Ebe’l-Munzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi.”
(Muslim 1169/220, Ebu Davud 1378)

Enes b. Mâlik (r.anh)’ın Ubâde b. Sâmit (r.anh)’den naklettiği şu rivâyette ise ;
“Rasûlullah (s.a.v.) bize Kadîr Gecesini haber vermek üzere mescide çıkmıştı. Ancak mescidde (yanlarında şeytan olan) iki şahıs tartışmaktaydı. Derken Rasûlullah (a.s.) onlarla meşgul oldu ve daha sonra bize şöyle buyurdu:
""Ben sizlere Kadir gecesini haber vermek üzere çıkmıştım. Fulan ile fulan kimseler birbirleriyle kavga ettiler de (Kadir gecesinin tâymine âid olan bilgi kalbimden) kaldırıldı. Belki de böylesi sizin için daha hayırlıdır. İyisi mi siz Kadir Gecesini (Ramadan'ın son) dokuz, yedi ve beşinci gecelerinde arayınız.”

(Buharî, Kitabu't salatit Teravih - Leyletu’l-Kadr - Bab 5, Hadis no: 14)

Kadîr gecesini tâyîn hususunda değişik tahminler ileri sürmüşlerdir. Ramadânın 1, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30'uncu günlerinden herbirine tutunanlar vardır. Bâzılan Ramadan'ın tek gecelerinde, bâzıları da bütün gecelerinde aranmalıdır demişlerdir. Bâzısı bütün senenin belli olmayan bir gecesinde olabilir, demiştir. Râfızîler'den bir taife İse Kadir gecesinin tamâmıyle kaldırıldığını iddia etmiştir. Şubhesiz bu sonuncu iddia bunca sahîh hadîslerle reddedilmiştir.
Halkın Kadir gecesi Ramadânın 27'inci gecesidir diye îtikadına gelince, bu, Kadîr gecesi hakkında âlimlerin görüşlerinden sâdece birisidir ve sâdece bir tahmindir, kat'iyet yoktur.
Sahîh hadîslerde Ramadân'ın mahdûd ve muayyen günlerinde aranması tavsiyeleri ise bu hadîslerin söylendiği zamanlara, günlere mahsûs tahmînleri işaretlenmektedirler.Kâdir Gecesinde Nasıl Dua Etmeliyiz?

Aişe validemiz Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah’ın elçisi! Kâdir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?" diye sorunca Allah Rasulu "şu duayı oku" buyurdu:
"Allah'ım! Sen afvedicisin, cömertsin. Afvetmeyi seversin. Beni de afvet." (Musned)

Değerli kardeşlerim, Rabbim hepimize bu çok özel zaman diliminin değerini idrak etmeyi ve en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nâsib etsin. Bu on günü en güzel şekilde değerlendirebilmemiz için gücümüze güç katsın. Bizi bu on günün sonunda afvolunanlardan ve cehennemden azad olunanlardan kılsın. Rabb'im bize gerçek anlamı ile bayram yaşatsın. Amiiin.

Allah'a emanet olun kardeşlerim..
Dualarınızda unutmamanız dileği ile..

Saliha Yıldız
Yitirilmiş Manalar
 
Şeriatcı Çevrimdışı

Şeriatcı

Jihad still continue
İslam-TR Üyesi
metin öztürk Çevrimdışı

metin öztürk

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
ramazanın ilk gecesi hilalin göründüğü,ilk teravinin kılındığı,henüz oruç tutmayıp gece sahura kalkdığımız ilk gece oluyor.
dolayısızla ilk iftar yapdığımız gece ramazanın ikinci gecesi oluyor
kısacası gün akşam ezanıyla başlar
 
Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Moderatör
Jazakallahu khayr ukhtim. Bizi ramazan eriştiren bu mubarek günleri nasib eden Allaha hamd olsun. Allah, bize kendisine layık bir şekilde ibadet etmemizi nasib etsin. Kurtuluşumuz olur inşaallah bu günler..


Allahumme amin.
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
RABBİM,bizleri o geceye eriştirsin amin
 
eL_Muhacir Çevrimdışı

eL_Muhacir

İlimsiz Mucâhid, kâtil; Cihâdsız âlim, belâm olur
Frm. Yöneticisi
K Çevrimdışı

Khattab_Turki

Üye
İslam-TR Üyesi
Esselamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu. Mesela bugün 20 Ramazan yarın 21 bugünü yarına bağlayan gece tekli gecelerden biri mı oluyor?
 
Ummu Sare Çevrimdışı

Ummu Sare

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ömrümüze Ömür Katacak Fırsat: Ramazanın Son On Günü ve Kadir GecesiEsselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu

Senenin en özel zaman diliminde en güzel günlere yaklaşırken Rabbimin özel kulları olan sizler, siz değerli kardeşlerim nasılsınız? Gönlünüz ve sıhhatiniz nasıl? Ramazan ayının barındırdığı bereketlerden istifade edebiliyor musunuz? Bu değerli zaman diliminde sona doğru yaklaşırken kendinizi arınmış hissediyor musunuz?

Senelik bir yarışın son demlerindeyiz bu günlerde ki, bu günler ömrümüze ömür katan, ömür sermayemizi bin yıllarla katlama imkanı sunan günler. Anlatıldığına göre eski ümmetler bize nazaran çok daha uzun ömürlü ve bunun sonucu olarakda Allah’a çok daha ibadet edebilme ve kulluk yapabilme imkanına sahip olan insanlarmış. Allah Resulünün ümmeti ise kendisininde belirttiği gibi ömrü ortalama 60 ile 70 yıl arası olan bir ümmet. Adaletlilerin en hayırlısı olan Rabbimizin sonsuz rahmeti gereği bize öyle bir imkan vermiş ki, bu imkan sayesinde eski ümmetler kadar yaşamadan eski ümmetler kadar sevaba ve mükafata erişebilme imkanı sunmuş. O’na yarattıklarının adedince hamd olsun. Bize sunulan bu imkan dünyada uzun yıllar yaşamadan, onca sene yaşamın imtihanlarına katlanmadan direk fırsatlarına sahip olmadır. Bu imkan ve fırsatta “Kadir gecesi” dir kardeşlerim.

Rabbimizin Kur’an’da ayeti ile açıkca belirttiği ve “Bin aydan daha hayırlıdır” dediği kadir gecesidir.

1- Gerçek şu ki, biz Kur'ânı Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Cebrail, o gece, Rablerinin iziyle her türlü iş için inerler.
5- O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

Dünya ve ahiret saadetimizin anahtarı olan mesajın dünya semasına inmeye başladığı gece olan bu gece sene içerisinde en önemli gecedir. O mesaj ki, insanlığı zifiri karanlıklardan, nurun aydınlığına çıkarmıştır. Kendisine kulak verene saadetlerin en büyüğünü yaşatmıştır. İnsanı kainatın büyüklüğü içinde bir nokta dahi değilken, kainatın efendisi olabilme imkanı ile şereflendirmiştir.

Hani toplumumuzda Allah’ın ve Resulünün kutsamadığı halde çeşit çeşit günleri ve ayları kutsayanlar varya!

Çeşit çeşit geceler ve çeşit çeşit bu gecelere ait ibadet çeşitleri üretenler var ya!

Hani bir geceyle veya bir ibadetle, yani az çaba ile çok kazanç elde etmeye çok meraklı insanlarız ya!

İşte herkese fırsat.Önümüzdeki geceler sene içerisinde en önemli, en değerli, en muhteşem gecelerdir. Meleklerin saf saf indiği, Allah’ın rızasını isteyerek değerlendirebilene geçmişindeki tüm hataların bir kalemde silineceği müjdesininverildiği geceler..

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh şöyle dedi:
“Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
“Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ buyurdu.” (Buhari 1868, Müslim 760/175)

Kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala zamanı yaratmış ve zaman içinde birbirinden daha faziletli dilimler tayin etmiştir. Kaçırdığımız fırsatları tekrar yakalayabilelim diye, salih amellerimizi kat kat artırabilelim diye ve daha bir çok hayırlar murad ederek bu şekilde takdir etmiştir. Nitekim hüküm O’nundur dilediği şeye dilediği değeri verme yetkiside O’nundur.

Allah subhanehu ve teala tüm sene içerisinde fazilet bakımından iki tane on günlük zaman dilimi takdir etmiştir.

Bunlar: Ramazan bayramı ile neticelenen Ramazan ayının son on günü ve Kurban bayramı ile neticelenen Zilhicce ayının ilk on günüdür. Yani hac günleri dediğimiz 10.günü Kurban bayramı olarak neticelenen günler. İslam alimleri bu çok kıymetli iki zaman diliminin hangisinin daha hayırlı olduğu hususunda karar verememişlerdir. Öylesine değerli günlerdir bu günler.

İşte bu değerli günler şuan itibari ile önümüzde bizi bekliyorlar. Değerlendirilmek ve ömrümüze ömür katmak, sevabımızı katlamak ve eski defterleri sildirmek için.. Sonunda gerçekten bayram yapabilmek için.. Bayramın tadına gerçek manada varabilmek için.. Bayram bundan başka ne ifade eder ki?

Geçen bir çok on gün gibi bunlarda hiç farkında olmadan geçecekler ve biz yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla başbaşa kalacağız kardeşlerim. Lütfen bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Lütfen bu günleri gösteriş yarışmasına dönüştürdüğümüz bayram hazırlıklarına heba etmeyelim.. Gerçek bayramı idrak etmenin ruhundan mahrum kalmayalım.. Lütfen birbirimize daha iyi görünmek için alış veriş yerlerini doldurmayalım.. Allah’ın rızasını kazanmak için, kaçırdığımız fırsatları yakalamak için, amel defterimizin sayfalarını kat kat arttırmak için uğraşalım. Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellemin geçirdiği on gün gibi bir on gün geçirelim. Bu on günde kendimizi gücümüz yettiğince Rabbimize adayalım.

Aişe (r. anhâ) anlatıyor:
"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazanın son on gününde ise çok daha çok çaba gösterirdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı…" (Buharî, Fadlu Leyleti'l-Kadr 5, Müslim, î'tikâf 8, (1175); Ebu Dâvud, Salât 318; Tirmizî, Savm 73; Nesâî, Kıyâmu '1-Leyl 17)

Aişe (r. anhâ) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: "Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın.” (Buhârî, Fadlu Leyletü'l-Kadr 3, İtikâf 1,14; Müslim, İtikaf 5, (1172)


Kadir Gecesi Hangi Gecededir?

Kadir gecesinin Rabbimizin hikmeti gereği hangi gecede olduğu kesin olarak belirtilmemiş ve Ramazan ayının son on gecesinin tek sayılı gecelerinde aranması gerektiği bildirilmiştir.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız’ buyurdu.” (Buhari 1870, Müslim 1169/219)

Zerrubnu Hubeyş Rahmetullahi Aleyh dedi ki :

“Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh)’a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):

−Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
−Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmasını istememiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:
−Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.
Ben:

−Ya Ebe’l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.
Ubeyy (Radiyallahu Anh):
−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi.”
(Müslim 1169/220, Ebu Davud 1378)


Kadir Gecesinde Nasıl Dua Etmeliyiz?

Aişe validemiz Allah Resulu sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?" diye sorunca Allah Resulu "şu duayı oku" buyurdu:
"Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet." (Müsned)

Değerli kardeşlerim, Rabbim hepimize bu çok özel zaman diliminin değerini idrak etmeyi ve en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip etsin. Bu on günü en güzel şekilde değerlendirebilmemiz için gücümüze güç katsın. Bizi bu on günün sonunda affolunanlardan ve cehennemden azad olunanlardan kılsın. Rabbim bize gerçek anlamı ile bayram yaşatsın. Amiiin.

Allah'a emanet olun kardeşlerim..
Dualarınızda unutmamanız dileği ile..

Saliha Yıldız
Yitirilmiş Manalar


Güncel
 
Üst Ana Sayfa Alt