Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Onların Sözleri

M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Ümmet, düşmanıyla cihad ettiği zaman ALLAH Müslümanların kalplerine (Din kardeşine karşı) ülfet verir. Eğer ki ümmet cihadı terk ederse işte o zaman birbirleriyle uğraşmaya başlarlar.

İbn Teymiyye رحمه الله
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
İmam Şafi'nin talebesi Yunus es-Sadefi dedi ki:

Şafi'den daha akıllısını görmedim. Bir gün onunla bir meselede tartıştık sonra ayrıldık. Geldi beni buldu, elimi tuttu ve dedi ki: "Ey Ebu Musa! bir meselede anlaşamasak da kardeşliğimizi sürdürmemiz doğru olmaz mı?"

-Siyeru A'lamin Nubela.
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
"Tarih kaydedecek; Kâfirler Şam'da Müslümanları bombalarken ve bu çağın Hulagü'sü cürümlerini işlerken, sarıklılar toplanmış Ehli Sünnet'in kim olduğunu araştırıyorlar.

Eğer sabra sımsıkı sarılmış ve tevekkül ederek acılarını bastıran Muhacirler ve Ensar olmasaydı, Rafizilerin kirli ayakkabıları çürümüş sarıklarınızı ve yalandan cübbelerinizi tepeliyor olacaktı!"

Şeyh Ebu Katâde El-Filistînî
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Kur'an kalp ve beden hastalıklarının, dünya ve ahiret dertlerinin tam şifasıdır.

İmam İbnu'l-Kayyım
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Ibni Kayyım der ki:

"Kul her ne zaman Allah'a karşı güzel bir hüsnüzan da bulunursa, güvendiği bu durum onu doğrular.

Şüphesiz ki Allah, onun bu beklentisini boşa çıkarmaz. Zira her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah, ümit edenin umidini boşa çıkarmaz ve amel edenin de amelini zayi etmez."
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
İbn Teymiyye Rahimehullah diyor ki:

"Nimetler ancak Allah'ın merhametinden ötürü vardır. Şerler (kötülükler ve zararlar) de ancak Allah'ın mağfireti ile def (yok) olur.

Şerrin (kötülüğün ve zararın) tek nedeni de kulların günahlarıdır.
"

[Mecmûu'l Fetâvâ c.1 s.118]
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
"Ahmed b. Hanbel'e soruldu:

'Düşmanla alım-satım akdi yapmak caiz midir?'

Şöyle cevap verdi:

'Müslümanlara karşı güç kazanacak kişilerle alım-satım yapılmamalıdır.'"
 
M Çevrimdışı

Müslüman Kul

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ
İslam-TR Üyesi
Sıradan/avam müslümanlar, yemeye, içmeye, giyim-kuşama ve bedenlerin azığına şükreder. Bilinçli/havass müslümanlar ise, tevhide, imana ve kalplerin azığına şükreder.

-İbn Kayyım (rahmetullahi aleyh)
 
E Çevrimdışı

Ebu SILA

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
İbn Abbas رضي الله عنه şöyle der;

Öyle bir zaman gelecek ki mü’minin kalbi eriyip gidecek. Tıpkı tuzun suda erdiği gibi...

Denilecek ki “Neyden ötürü?”

Diyecek ki “ Görmüş olduğu münkeri değiştirmeye güç yettiremediğinden.”

(Uku'bat İbn Ebi Dünya, 46)
 
Üst