Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

İslam-tr.org'a hoş geldiniz! Hemen üye olun ve kendi konularınızı, düşüncelerinizi paylaşarak bu platforma katılın. Oturum açtıktan sonra, İslam dini, tarih ve güncel konularla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

şirk

 1. Öğrenen Müslüman

  Çözüldü Tevbe Etmek ve Tevbe Adabı Nasıl Olmalıdır?

  Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh 1)Tevbe etmek ve bir daha Tevbe edilen şeyi yapmamak gerekir. Tevbe ederken haram günah olan bir şeye Tevbe etmek ile küfür şirk olan bir şeye Tevbe etmek arasında fark var mıdır? 2)Tevbenin açıktan ve ya gizliden yapılması hangi durumlarda...
 2. أهل الحديث

  İlmi Konu İnsanların Çoğunun Şirke Girmesinin Sebebi İnat Değil, Cehalet ve Te'vildir

  بِسْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم Kitabu'l-Hakaiki fi't-Tevhîd "Alemde Şirkin Çoğuna Sebep: Cehalet Ve Te'vildir, İnat Değil" Bâb'ı ve Şerhi Şeyh Ali bin Hudayr "İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler." (Rum 30) İbn Kesir, 'İşte bunun için onların çoğu...
 3. كوكهان

  Soru Maturidilerin ve Eş'arilerin Şirk Tanımı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

  Mâtüridî ve Eş'ari âlimlere göre istiğase, tevessül gibi kavramların şirk olabilmesi için yardım istenen kişiye rububiyet vasıfları yüklenmesi lazım, onun rububiyetine inanılması lazım, onun Allah'ın izni dışında, Allah'tan bağımsız bir şekilde yardım edebileceğine inanılması lazım. Oysa hiçbir...
 4. أهل الحديث

  Bir Mucahidin El Kitabı | Cihad Fıkhı

 5. أهل الحديث

  Üç Temel Esas Şerhi ~ Useymin

  [!] Uyarı: Useymin'in şerh ettiği bu kitabın, faydalı olmasından ötürü paylaşılması, Useymin'in diğer görüşlerine katılma anlamına gelmemektedir. Kişiye kabirde sorulacak dinin esaslarına ilişkin üç soru: Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? sorularıdır. Bu konularda Kitap ve Sünnet...
 6. أهل الحديث

  Muhtasar Üç Esas Şerhi ~ Ali bin Hudayr

  Elinizdeki eser Şeyh Muhammed bin Abdulvehhâb'a ait olan Usûlu's Selâse (Üç Esas) isimli kitabın Şeyh Ali bin Hudayr tarafından yapılmış şerhinden oluşmaktadır. Bu kitap ilk olarak öğrencilere yazdırılan notlar şeklinde ortaya çıktı ve hicrî 1415 (miladi 1994) yılında oluşturulmaya başlandı...
 7. أهل الحديث

  Tevhîd Hakkında Önemli Hakikatler

  Bu kitap Allah’ın izniyle, İslâm’ın hakikati, şirk ve küfür konularını içeren bir kitaptır. Muhtevasında dinin isimleri, hükümleri, ikisi arasındaki farkları, birleştiği ve ayrıldıkları yerler, delil getirmenin hakikati, gizli ve açık meselelerin hakikati ve ikisi (gizli-açık) arasındaki...
 8. أهل الحديث

  Tâğutu İnkâr Etmek ~ Bişr bin Fehd el-Bişr

  17 yıldır Suudi Arabistan yönetimi tarafından esir tutulan Şeyh Bişr bin Fehd el-Bişr, elinizdeki bu eserinde günümüz Müslümanlarının gündeminden çıkarılmış olan çok mühim bir mesele olan “tâğût” kavramını ele alıyor. Kur’ân ve Sünnet’te “tâğût” kavramının geçtiği yerler, âlimlerin bu kavram...
 9. أهل الحديث

  Bazı Tâğût Ve Mürtedlerin Küfründe Duraksayan Veya Şüphe Edenlerin Hükmü

  "Kitap Şeyh Hâlidî'nin tevhide davet tevhidi meselelerinin açıklanması ve ümmete yayılması hususunda yapmış olduğu çalışmalardan biridir. Yine bundan önce de tevhid ulûhiyet bâbı ve bunlarla ilgili konular hakkında kitaplar ve risâleler te'lif etmiştir. Allah ondan razı olsun. Elimizdeki kitapta...
 10. أهل الحديث

  Keşfu'ş Şubuhat Şerhi ~ Ali bin Hudayr

  "Kuşkusuz tevhid ve akîde kitapları üzerine yapılan te'lif tedris ve şerhler; en önemli ve en değerli işlerdendir. Çünkü tevhid ve akîde ilmi en faziletli ilimlerdendir. Özelikle de -dinin garip kaldığı Allah'ın merhamet ettikleri dışında tevhid ve akîde hakkında cehaletin arttığı- şu asrımızda...
 11. أهل الحديث

  Fethu'l-Mecid (Kitabu't-Tevhid Şerhi) ~ Abdurrahman bin Hasen

  Şeyhulislâm Muhammed b. Abdulvehhâb’ın -Allah ecrini ve mükâfatını bol eylesin, onu ve davetine icâbet edenleri hesabın görüleceği gün bağışlasın- telif ettiği “Kitâbu’t Tevhîd” içerdiği manalar yönünden eşsiz bir kitap olarak bize ulaşmıştır. Bu kitapta tevhid delilleriyle açıklanmış, tevhidi...
 12. أهل الحديث

  Dört Kaide Şerhi ~ Ali bin Hudayr

  Elinizdeki bu eser Şeyh Muhammed b. Abdülvehhâb'ın telif etmiş olduğu "Kavâidu'l-Erbaa (Dört Kâide)" kitabının şerhidir. Şerhi yazan ise yıllardır Suud zindanlarında yatmakta olan Şeyh Ali bin Hudayr'dır. Şeyh diğer eserlerinde olduğu gibi bu şerhinde de büyük bir vukûfiyetle metni; lügat...
 13. أهل الحديث

  Kitabu't-Tevhîd Şerhi

  Kitabu't-Tevhîd; Şeyh Muhammed b.Abdulvahhab'ın tevhîd konusunda yazılmış en büyük, en faydalı ve en değerli eseridir. Müellif, bu eserinde; tevhidi, tevhidin faziletlerini, tevhidin zıddı olan büyük şirki, tevhidin vacib kemalini götüren küçük şirki, bidatleri, tevhidin usullerini, kısaca...
 14. أهل الحديث

  Cahiliyye Toplumunun Özellikleri

  Şeytan insanları aldatmış, aslında gerçek İslam ile hiç tanışmadıkları halde, aslında hiç Müslüman olmadıkları halde belki de sadece bu topraklarda doğmalarından dolayı Müslüman ismini kendilerine yakıştırmıştır. Geleneklerde yerleşmiş olan İslam'ın bazı fiillerini yapmaları suretiyle de...
 15. Tevhid yolunda

  Soru Tekfir, Oy Verme, Diyanet İmanlarının Arkasında Namaz Kılma Gibi Konular Hakkında Birebir Görüşebileceğim Biri Var mıdır?

  Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatu. 2.5 seneyi aşkındır tevhid yolunda olmaya çalışan biri olarak, bu güzel platformda birçok bilgiler edindim. Kitaplar okudum, okuyorum. Üzerimize farz olan ilimden elimden geldiğince istifade etmeye çalışıyorum. Fakat çok da başarılı olduğum...
 16. Tevhid yolunda

  Çözüldü Oy Vermek Şirk Değildir Diyeni Tekfir Etmemiz Gerekir mi?

  Selamun aleyküm. Oy vermenin şirk olduğunu bilmekteyiz. Kendisini islama ve tevhide nispet eden hocalar Oy vermenin şirk olmadığını söylemektedir. Böyle söyleyen hocaları tekfir etmek şart mıdır?
 17. eL_Muhacir

  Haram Kurum Ve Kuruluşlar Nisa 95 !

  RAHMAN ve RAHİM olan ALLAH'ın adı ile "Müminlerden, özür sahibi olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri, oturanlara, derece itibari ile üstün kılmıştır." (Nisa, 95) Allah Rasulü (sav), gözleri...
 18. ruhisukut

  Makale Evet Ile Hayır Arasına Sıkışmak

  Değerli kardeşler hepimizin bildiği üzre ülkemiz 16 Nisan 2017'de referanduma gidecek. Bu referanduma müslüman olarak tepkimiz nasıl olmalı bu makalede çok güzel konu edilmiş. Makale biraz uzun ama eminim benim gibi sıkılmadan okuyanlar çıkacaktır. Çünkü bu mesele biz Müslümanlarıda ilgilendiren...
Üst Ana Sayfa Alt