Soru İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Buhari Mutezile'yi Tekfir Ediyor muydu?

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
 

Ummetbilinci

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Şirk itikadını delilsizce savunma
Vahdet i vücud her yerde Allah'ın olması değildir vahdet i vücud Allah'ın parçalara ayrılması ve cisimlere yayılması değildir benim anladığım Allah'ın yarattığı şeylere bakıp Allah'tan başka bir ilahın bu düzeni kuramayacağını anlama sanatıdır yani iki ilah olsaydı bu düzen olmazdı bunu anlama sanatıdır
[/QUOTE]
Allah'tan başka bir ilah yoktur manasında "Allah'tan başka bir ilahın " anlam kayması ve mana farklılaşması içermemesi adına tevil etme ihtiyacı hissettim
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Vahdet i vücud her yerde Allah'ın olması değildir vahdet i vücud Allah'ın parçalara ayrılması ve cisimlere yayılması değildir benim anladığım Allah'ın yarattığı şeylere bakıp Allah'tan başka bir ilahın bu düzeni kuramayacağını anlama sanatıdır yani iki ilah olsaydı bu düzen olmazdı bunu anlama sanatıdır
Allah'tan başka bir ilah yoktur manasında "Allah'tan başka bir ilahın " anlam kayması ve mana farklılaşması içermemesi adına tevil etme ihtiyacı hissettim
Vahdet-i Vucut Şirktir, Şirkten uzak dur ki hükmünü almayasın! Sana özelden yazdığım uyardığın halde hala şirkini kafana göre yazıyorsun. Burada akide delilsiz, hevai açıklamalarla yapılmayacağını unutmayın!

 

Hawkeye

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Benim üstad dediğim bediüzzamanın said Nursi, ihsan şenocak gibi hocalarımızdır tabi siz bu hocalarımıza da müşrik diyorsunuz :)
1) kabirci derken ne demek istediniz anlamadım ? Sofi değilim
2) ibni teymiye ye ben kâfir mi dedim ? Ben geçmişte yaşamış ağzından ben Allah'a inanmıyorum demeyen kimseye kâfir demem selefilerden farkımız budur bizim
Sofi değilim diyip de Bediüzzaman sapığina hocamizdir demesi. Acaba Risale-i Nur'u hiç hayatında okumuş mu ? En azından kâfirlerin tutumu belli de, peki bu ikiyuzlu münafıklara ne demeli?
 

Ahmed bin Teymiyye (R.H)

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
1)muhyiddin ibni Arabi sadrettini konevi gibi İslam'ın göz bebekleri alimlere kâfir diyordu halbuki bilmiyordu ki bir muslumana kâfir demek kişiyi kâfir yapar
2) İbni Teymiyye ilk müslümanların Kur’an-ı Kerime ve hadisi şeriflere uyduklarını sonradan gelen mezheb imamlarının kendi görüşlerini de işe karıştırdıklarını söylüyordu Ehlisünnete çatıyordu hâlbuki ehlisünnet âlimleri hiçbir zaman nakilden ayrılmamışlardır Naklin olduğu hiçbir yerde kendi görüşlerine uymamışlardır hele İmam-ı Azam’ın kendi görüşünü nakilden aşağı tuttuğu İslam âlimlerinin söz birliği ile sabittir İbni Teymiyye bunu söylerken Kur’an-ı Kerimi hiçbir nakle dayanmadan kendi görüşüne tefsir ediyordu. Aynı bu gün hadisi şerifleri inkâr edip dini kendileri yorumlamak isteyenlerin olduğu gibi
3)bir gün Şam Camii’nin minberinde “Cenab-ı Hak, gökten yere benim şimdi indiğim gibi iner” diyerek minberden aşağı indiğini, İbni Battuta haber veriyor. Dört mezhebin âlimleri İbni Teymiyye’nin bu sözüne reddiyeler yazarak, müslümanların itikatlarının bozulmasını önlediler.Mısır Sultanı Nasır’ın yanında toplanmış olan âlimler ve devlet adamları, böyle bozuk sözleri yaydığı için, onu Kahire kalesi kuyusuna hapsettiler. Peygamberimiz hakkındaki sapık ifadeler sebebiyle de tekrar tekrar hapsedildi.
4)Kıyas yaptıkları için ehlisünnet âlimlerine saldırdığı halde çok yerde ve hele mecmu’at ür-risale kitabında kendisi de pek çok kıyas yapmıştır
5) “Ancak üç mescide ziyaret için gidilir” hadis-i şerifini “Ancak üç mescid ziyaret edilir” şekline çevirmiş, Resulüllah’ın kabrini ziyaret için bile gitmek günah olur demiştir. İbni Hacer-i Haytemi “Fetva-yı fıkhiyye” kitabında buna uzun uzun cevap vermiştir.
6)Ebül Hasen-i eş’ari hazretlerinin mezhebine ve bu derin âlimin, kaderi ve Allah’u Teâlâ’nın isimlerini açıklamasına ve azab yapılacağını bildiren ayetlere verdiği manalara çatmakta idi. Cehennem azabının kâfirlere de sonsuz olmayacağını söylerdi.
7)Hükümetlere verilen her çeşit vergi, zekât yerine geçer derdi.
8)Salahiyyede, el-Cebel Camiinde hazreti Ömer (Radıyallahu anh)ın çok hata yaptığını söylemiştir. Bir toplantıda hazreti Ali’nin üçyüz defa yanıldığını söylemiştir.Münavi’nin “Künüz” kitabında ve İmam-ı Ahmedin sahihinde ve “Mir’at kainat” kitabında yazılı olan bir hadis-i şerifte: Allah’u Teala, doğru sözü Ömerin dili üzerine koymuştur” buyruldu. Resulüllah “Ömer yanılmaz” dediği halde İbni Teymiyye çok yanıldığını iddia ederek bu haids-i şeriflere de karşı gelmiştir.
9)İmam-ı subki de, ibni Teymiyyenin ilmini, zekasını çok övüyordu. Burhaneddin bin Müflh “Tabakat”ta diyor ki: “İmam-ı Subki Zehebiye yazdığı mektupta İbni Teymiyye’yi çok övmüştü. Fakat, İmam-ı Subki de “Erreddü-li-İbni Teymiyye kitabında onun ehli sünnetten ayrıldığını, delalete düştüğünü yazmaktadırlar.
10)İmam-ı Suyuti “Kam’ul mu’arıd” kitabında buyuruyor ki: “İbni Teymiyye, hibirli idi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek âdeti idi”.

Dostum seni anlamıyorum. Bu iddialara @Abdulmuizz Fida hoca ve diğer hocalarımız yıllar önce cevap vermişti. Allah için araştırın paylaştığınız sözleri.
 

Alketa

Bindiğim dalı keserken boşluğu sevip kuş oldum.
İslam-TR Üyesi
Ulan herkesi kâfir ilan ediyorsunuz adamlar Allah birdir diyor iman esaslarini kabul ediyor itikatları sizden farklı diye kâfir oluyor :) sizin böyle olduğunuzu bilsem hiç bu siteye girmezdim
Sitenin çizgisinin ne oldugunu gayet iyi bildigine eminim, ama ispatlayamam.

Zaten asıl mevzu, bilinçli şekilde gelip, sonra aaa ben bilmiyordum gibi sinsice sergilenen tavırlar.
 

Jacob Joseph

Üye
İslam-TR Üyesi
1)muhyiddin ibni Arabi sadrettini konevi gibi İslam'ın göz bebekleri alimlere kâfir diyordu halbuki bilmiyordu ki bir muslumana kâfir demek kişiyi kâfir yapar
2) İbni Teymiyye ilk müslümanların Kur’an-ı Kerime ve hadisi şeriflere uyduklarını sonradan gelen mezheb imamlarının kendi görüşlerini de işe karıştırdıklarını söylüyordu Ehlisünnete çatıyordu hâlbuki ehlisünnet âlimleri hiçbir zaman nakilden ayrılmamışlardır Naklin olduğu hiçbir yerde kendi görüşlerine uymamışlardır hele İmam-ı Azam’ın kendi görüşünü nakilden aşağı tuttuğu İslam âlimlerinin söz birliği ile sabittir İbni Teymiyye bunu söylerken Kur’an-ı Kerimi hiçbir nakle dayanmadan kendi görüşüne tefsir ediyordu. Aynı bu gün hadisi şerifleri inkâr edip dini kendileri yorumlamak isteyenlerin olduğu gibi
3)bir gün Şam Camii’nin minberinde “Cenab-ı Hak, gökten yere benim şimdi indiğim gibi iner” diyerek minberden aşağı indiğini, İbni Battuta haber veriyor. Dört mezhebin âlimleri İbni Teymiyye’nin bu sözüne reddiyeler yazarak, müslümanların itikatlarının bozulmasını önlediler.Mısır Sultanı Nasır’ın yanında toplanmış olan âlimler ve devlet adamları, böyle bozuk sözleri yaydığı için, onu Kahire kalesi kuyusuna hapsettiler. Peygamberimiz hakkındaki sapık ifadeler sebebiyle de tekrar tekrar hapsedildi.
4)Kıyas yaptıkları için ehlisünnet âlimlerine saldırdığı halde çok yerde ve hele mecmu’at ür-risale kitabında kendisi de pek çok kıyas yapmıştır
5) “Ancak üç mescide ziyaret için gidilir” hadis-i şerifini “Ancak üç mescid ziyaret edilir” şekline çevirmiş, Resulüllah’ın kabrini ziyaret için bile gitmek günah olur demiştir. İbni Hacer-i Haytemi “Fetva-yı fıkhiyye” kitabında buna uzun uzun cevap vermiştir.
6)Ebül Hasen-i eş’ari hazretlerinin mezhebine ve bu derin âlimin, kaderi ve Allah’u Teâlâ’nın isimlerini açıklamasına ve azab yapılacağını bildiren ayetlere verdiği manalara çatmakta idi. Cehennem azabının kâfirlere de sonsuz olmayacağını söylerdi.
7)Hükümetlere verilen her çeşit vergi, zekât yerine geçer derdi.
8)Salahiyyede, el-Cebel Camiinde hazreti Ömer (Radıyallahu anh)ın çok hata yaptığını söylemiştir. Bir toplantıda hazreti Ali’nin üçyüz defa yanıldığını söylemiştir.Münavi’nin “Künüz” kitabında ve İmam-ı Ahmedin sahihinde ve “Mir’at kainat” kitabında yazılı olan bir hadis-i şerifte: Allah’u Teala, doğru sözü Ömerin dili üzerine koymuştur” buyruldu. Resulüllah “Ömer yanılmaz” dediği halde İbni Teymiyye çok yanıldığını iddia ederek bu haids-i şeriflere de karşı gelmiştir.
9)İmam-ı subki de, ibni Teymiyyenin ilmini, zekasını çok övüyordu. Burhaneddin bin Müflh “Tabakat”ta diyor ki: “İmam-ı Subki Zehebiye yazdığı mektupta İbni Teymiyye’yi çok övmüştü. Fakat, İmam-ı Subki de “Erreddü-li-İbni Teymiyye kitabında onun ehli sünnetten ayrıldığını, delalete düştüğünü yazmaktadırlar.
10)İmam-ı Suyuti “Kam’ul mu’arıd” kitabında buyuruyor ki: “İbni Teymiyye, hibirli idi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek âdeti idi”.

İbn Arabi dediyin o mülhidi sadece İbn Teymiyye tekfir etmemiş. İbn Teymiyye gibi bir çok alimler de İbn Arabiyi tekfir etmişlerdir. Hatta bazı ulema İbn Arabi ve taifesini tekfir etmeyenin de kafir olduğunu demişlerdir.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt